Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2281 | Date: 11-Feb-1990
પ્રભુ, પ્રભુ કરતા કરતા, પ્રભુમય તો મારે થાવું છે
Prabhu, prabhu karatā karatā, prabhumaya tō mārē thāvuṁ chē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 2281 | Date: 11-Feb-1990

પ્રભુ, પ્રભુ કરતા કરતા, પ્રભુમય તો મારે થાવું છે

  Audio

prabhu, prabhu karatā karatā, prabhumaya tō mārē thāvuṁ chē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1990-02-11 1990-02-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14770 પ્રભુ, પ્રભુ કરતા કરતા, પ્રભુમય તો મારે થાવું છે પ્રભુ, પ્રભુ કરતા કરતા, પ્રભુમય તો મારે થાવું છે

અનહદ ઉપકારી એવા પ્રભુના, આનંદે આનંદે ન્હાવું છે

લે છે સંભાળ, સદા એ તો મારી, યાદ સદા એ રાખવું છે

અનહદ એના પ્રેમે ન્હાઈ, અનહદ આનંદે તો રહેવું છે

નિત્ય સ્મરણ એનું કરતા કરતા, એનામય તો થાવું છે

વહેતા જીવનમાં હર રસ છે એના, એના રસમય તો થાવું છે

હૈયે એના ભાવો ભરીને, એના ભાવમય તો મારે થાવું છે

લક્ષ્યમાં સદા તો એને રાખી, એના લક્ષ્યમાં સદા રહેવું છે

એના ગુણલાં ગાતાં ગાતાં, એના ગુણમય મારે થાવું છે

નજરમાં એને સદા તો રાખી, નજરમાં એની સદા રહેવું છે
https://www.youtube.com/watch?v=9qAv4YLHufc
View Original Increase Font Decrease Font


પ્રભુ, પ્રભુ કરતા કરતા, પ્રભુમય તો મારે થાવું છે

અનહદ ઉપકારી એવા પ્રભુના, આનંદે આનંદે ન્હાવું છે

લે છે સંભાળ, સદા એ તો મારી, યાદ સદા એ રાખવું છે

અનહદ એના પ્રેમે ન્હાઈ, અનહદ આનંદે તો રહેવું છે

નિત્ય સ્મરણ એનું કરતા કરતા, એનામય તો થાવું છે

વહેતા જીવનમાં હર રસ છે એના, એના રસમય તો થાવું છે

હૈયે એના ભાવો ભરીને, એના ભાવમય તો મારે થાવું છે

લક્ષ્યમાં સદા તો એને રાખી, એના લક્ષ્યમાં સદા રહેવું છે

એના ગુણલાં ગાતાં ગાતાં, એના ગુણમય મારે થાવું છે

નજરમાં એને સદા તો રાખી, નજરમાં એની સદા રહેવું છે




સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

prabhu, prabhu karatā karatā, prabhumaya tō mārē thāvuṁ chē

anahada upakārī ēvā prabhunā, ānaṁdē ānaṁdē nhāvuṁ chē

lē chē saṁbhāla, sadā ē tō mārī, yāda sadā ē rākhavuṁ chē

anahada ēnā prēmē nhāī, anahada ānaṁdē tō rahēvuṁ chē

nitya smaraṇa ēnuṁ karatā karatā, ēnāmaya tō thāvuṁ chē

vahētā jīvanamāṁ hara rasa chē ēnā, ēnā rasamaya tō thāvuṁ chē

haiyē ēnā bhāvō bharīnē, ēnā bhāvamaya tō mārē thāvuṁ chē

lakṣyamāṁ sadā tō ēnē rākhī, ēnā lakṣyamāṁ sadā rahēvuṁ chē

ēnā guṇalāṁ gātāṁ gātāṁ, ēnā guṇamaya mārē thāvuṁ chē

najaramāṁ ēnē sadā tō rākhī, najaramāṁ ēnī sadā rahēvuṁ chē
English Explanation: Increase Font Decrease Font


By Chanting God’s name, I want to become one with God;

By the ultimate compassion of God, I want to bathe in his joy.

He is constantly taking care of me, that I want to remember always;

By bathing in his infinite love, I want to remain in infinite joy.

By constantly remembering him, want to become one with him;

In this flowing life, all the plays are his, want to become one with all his plays.

By filling emotions for him in the heart, want to become one in love with him;

By keeping him always as my goal, I want to remain always in his goal.

By constantly singing about his virtues, want to imbibe his virtues;

By constantly keeping him in sight, want to remain constantly in his sight.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2281 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

પ્રભુ, પ્રભુ કરતા કરતા, પ્રભુમય તો મારે થાવું છેપ્રભુ, પ્રભુ કરતા કરતા, પ્રભુમય તો મારે થાવું છે

અનહદ ઉપકારી એવા પ્રભુના, આનંદે આનંદે ન્હાવું છે

લે છે સંભાળ, સદા એ તો મારી, યાદ સદા એ રાખવું છે

અનહદ એના પ્રેમે ન્હાઈ, અનહદ આનંદે તો રહેવું છે

નિત્ય સ્મરણ એનું કરતા કરતા, એનામય તો થાવું છે

વહેતા જીવનમાં હર રસ છે એના, એના રસમય તો થાવું છે

હૈયે એના ભાવો ભરીને, એના ભાવમય તો મારે થાવું છે

લક્ષ્યમાં સદા તો એને રાખી, એના લક્ષ્યમાં સદા રહેવું છે

એના ગુણલાં ગાતાં ગાતાં, એના ગુણમય મારે થાવું છે

નજરમાં એને સદા તો રાખી, નજરમાં એની સદા રહેવું છે
1990-02-11https://i.ytimg.com/vi/9qAv4YLHufc/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=9qAv4YLHufc
પ્રભુ, પ્રભુ કરતા કરતા, પ્રભુમય તો મારે થાવું છેપ્રભુ, પ્રભુ કરતા કરતા, પ્રભુમય તો મારે થાવું છે

અનહદ ઉપકારી એવા પ્રભુના, આનંદે આનંદે ન્હાવું છે

લે છે સંભાળ, સદા એ તો મારી, યાદ સદા એ રાખવું છે

અનહદ એના પ્રેમે ન્હાઈ, અનહદ આનંદે તો રહેવું છે

નિત્ય સ્મરણ એનું કરતા કરતા, એનામય તો થાવું છે

વહેતા જીવનમાં હર રસ છે એના, એના રસમય તો થાવું છે

હૈયે એના ભાવો ભરીને, એના ભાવમય તો મારે થાવું છે

લક્ષ્યમાં સદા તો એને રાખી, એના લક્ષ્યમાં સદા રહેવું છે

એના ગુણલાં ગાતાં ગાતાં, એના ગુણમય મારે થાવું છે

નજરમાં એને સદા તો રાખી, નજરમાં એની સદા રહેવું છે
1990-02-11https://i.ytimg.com/vi/SRMPsmDGqqo/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=SRMPsmDGqqo


First...228122822283...Last