Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2378 | Date: 30-Mar-1990
જ્યોતમાં તો જ્યોત ભળે ત્યાં તો ખાલી જ્યોત રહે
Jyōtamāṁ tō jyōta bhalē tyāṁ tō khālī jyōta rahē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2378 | Date: 30-Mar-1990

જ્યોતમાં તો જ્યોત ભળે ત્યાં તો ખાલી જ્યોત રહે

  No Audio

jyōtamāṁ tō jyōta bhalē tyāṁ tō khālī jyōta rahē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-03-30 1990-03-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14867 જ્યોતમાં તો જ્યોત ભળે ત્યાં તો ખાલી જ્યોત રહે જ્યોતમાં તો જ્યોત ભળે ત્યાં તો ખાલી જ્યોત રહે

જ્યોતમાંથી તો અનેક જ્યોત તો, જગમાં જલે

જ્યોતે જ્યોતે તો પ્રકાશ દેખાયે, પ્રકાશ એકસરખો મળે

એક જ્યોતે, બીજી જ્યોતમાં ભળવા તો જ્યોત બનવું પડે

ભળી જ્યોત જ્યાં જ્યોતમાં, જ્યોત વિના બીજું ના રહે

જગના કોઈ ભી ખૂણે, જ્યોત એકસરખી તો જલે

પ્રકાશમાં ના ભેદ તો દેખાયે, ભલે જુદી જુદી એ તો જલે

આત્માની જ્યોત ભી, પ્રભુની જ્યોતથી જુદી ના રહે

ભળી જ્યાં આત્માની જ્યોત, પ્રભુની જ્યોતમાં એ પ્રભુ બને
View Original Increase Font Decrease Font


જ્યોતમાં તો જ્યોત ભળે ત્યાં તો ખાલી જ્યોત રહે

જ્યોતમાંથી તો અનેક જ્યોત તો, જગમાં જલે

જ્યોતે જ્યોતે તો પ્રકાશ દેખાયે, પ્રકાશ એકસરખો મળે

એક જ્યોતે, બીજી જ્યોતમાં ભળવા તો જ્યોત બનવું પડે

ભળી જ્યોત જ્યાં જ્યોતમાં, જ્યોત વિના બીજું ના રહે

જગના કોઈ ભી ખૂણે, જ્યોત એકસરખી તો જલે

પ્રકાશમાં ના ભેદ તો દેખાયે, ભલે જુદી જુદી એ તો જલે

આત્માની જ્યોત ભી, પ્રભુની જ્યોતથી જુદી ના રહે

ભળી જ્યાં આત્માની જ્યોત, પ્રભુની જ્યોતમાં એ પ્રભુ બને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jyōtamāṁ tō jyōta bhalē tyāṁ tō khālī jyōta rahē

jyōtamāṁthī tō anēka jyōta tō, jagamāṁ jalē

jyōtē jyōtē tō prakāśa dēkhāyē, prakāśa ēkasarakhō malē

ēka jyōtē, bījī jyōtamāṁ bhalavā tō jyōta banavuṁ paḍē

bhalī jyōta jyāṁ jyōtamāṁ, jyōta vinā bījuṁ nā rahē

jaganā kōī bhī khūṇē, jyōta ēkasarakhī tō jalē

prakāśamāṁ nā bhēda tō dēkhāyē, bhalē judī judī ē tō jalē

ātmānī jyōta bhī, prabhunī jyōtathī judī nā rahē

bhalī jyāṁ ātmānī jyōta, prabhunī jyōtamāṁ ē prabhu banē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2378 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...237723782379...Last