BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2378 | Date: 30-Mar-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

જ્યોતમાં તો જ્યોત ભળે ત્યાં તો ખાલી જ્યોત રહે

  No Audio

Jyot Ma Toh Jyot Bhade Tya Toh Khaali Jyot Rahe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-03-30 1990-03-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14867 જ્યોતમાં તો જ્યોત ભળે ત્યાં તો ખાલી જ્યોત રહે જ્યોતમાં તો જ્યોત ભળે ત્યાં તો ખાલી જ્યોત રહે
જ્યોતમાંથી તો અનેક જ્યોત તો, જગમાં જલે
જ્યોતે જ્યોતે તો પ્રકાશ દેખાયે, પ્રકાશ એકસરખો મળે
એક જ્યોતે, બીજી જ્યોતમાં ભળવા તો જ્યોત બનવું પડે
ભળી જ્યોત જ્યાં જ્યોતમાં, જ્યોત વિના બીજું ના રહે
જગના કોઈ ભી ખૂણે, જ્યોત એકસરખી તો જલે
પ્રકાશમાં ના ભેદ તો દેખાયે, ભલે જુદી જુદી એ તો જલે
આત્માની જ્યોત ભી, પ્રભુની જ્યોતથી જુદી ના રહે
ભળી જ્યાં આત્માની જ્યોત, પ્રભુની જ્યોતમાં એ પ્રભુ બને
Gujarati Bhajan no. 2378 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જ્યોતમાં તો જ્યોત ભળે ત્યાં તો ખાલી જ્યોત રહે
જ્યોતમાંથી તો અનેક જ્યોત તો, જગમાં જલે
જ્યોતે જ્યોતે તો પ્રકાશ દેખાયે, પ્રકાશ એકસરખો મળે
એક જ્યોતે, બીજી જ્યોતમાં ભળવા તો જ્યોત બનવું પડે
ભળી જ્યોત જ્યાં જ્યોતમાં, જ્યોત વિના બીજું ના રહે
જગના કોઈ ભી ખૂણે, જ્યોત એકસરખી તો જલે
પ્રકાશમાં ના ભેદ તો દેખાયે, ભલે જુદી જુદી એ તો જલે
આત્માની જ્યોત ભી, પ્રભુની જ્યોતથી જુદી ના રહે
ભળી જ્યાં આત્માની જ્યોત, પ્રભુની જ્યોતમાં એ પ્રભુ બને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jyōtamāṁ tō jyōta bhalē tyāṁ tō khālī jyōta rahē
jyōtamāṁthī tō anēka jyōta tō, jagamāṁ jalē
jyōtē jyōtē tō prakāśa dēkhāyē, prakāśa ēkasarakhō malē
ēka jyōtē, bījī jyōtamāṁ bhalavā tō jyōta banavuṁ paḍē
bhalī jyōta jyāṁ jyōtamāṁ, jyōta vinā bījuṁ nā rahē
jaganā kōī bhī khūṇē, jyōta ēkasarakhī tō jalē
prakāśamāṁ nā bhēda tō dēkhāyē, bhalē judī judī ē tō jalē
ātmānī jyōta bhī, prabhunī jyōtathī judī nā rahē
bhalī jyāṁ ātmānī jyōta, prabhunī jyōtamāṁ ē prabhu banē
First...23762377237823792380...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall