BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2387 | Date: 02-Apr-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

જાગીને ઊઠે માનવ જીવનમાં જ્યાં, તોલે હર ચીજ એ તો નફા ને નુકસાનમાં

  No Audio

Jaagine Uthe Maanav Jeevan Ma Jyaa, Tole Har Cheez Eh Toh Nafaa Nuksaan Ma

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1990-04-02 1990-04-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14876 જાગીને ઊઠે માનવ જીવનમાં જ્યાં, તોલે હર ચીજ એ તો નફા ને નુકસાનમાં જાગીને ઊઠે માનવ જીવનમાં જ્યાં, તોલે હર ચીજ એ તો નફા ને નુકસાનમાં
છોડયા નથી હર શ્વાસ પોતાના, તોલ્યા છે પ્રભુને પણ નફા ને નુકસાનમાં
હર વિચાર, આચાર ને વ્યવહાર એના, જોડે એને પણ નફા ને નુકસાનમાં
મૈત્રી ભી તોલી, સંબંધો ભી તોલ્યા, તોલ્યા એને ભી નફા ને નુકસાનમાં
પૂજનઅર્ચન ભી તો કીધાં, રાખી ખ્યાલ તો સદા નફા ને નુક્સાનમાં
વૈર ભી તો બાંધ્યાં, પ્રેમ ભી તો કીધા, ગણતરી મૂકી નફા ને નુકસાનમાં
હેરત તો માનવ ખુદ પામી જાશે, માંડશે આંકડા ખુદના નફા ને નુકસાનમાં
મુક્તિ ભી ચાહી, દર્શન પ્રભુનાં ભી માંગ્યાં, રાખી ખ્યાલ નફા ને નુકસાનમાં
Gujarati Bhajan no. 2387 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જાગીને ઊઠે માનવ જીવનમાં જ્યાં, તોલે હર ચીજ એ તો નફા ને નુકસાનમાં
છોડયા નથી હર શ્વાસ પોતાના, તોલ્યા છે પ્રભુને પણ નફા ને નુકસાનમાં
હર વિચાર, આચાર ને વ્યવહાર એના, જોડે એને પણ નફા ને નુકસાનમાં
મૈત્રી ભી તોલી, સંબંધો ભી તોલ્યા, તોલ્યા એને ભી નફા ને નુકસાનમાં
પૂજનઅર્ચન ભી તો કીધાં, રાખી ખ્યાલ તો સદા નફા ને નુક્સાનમાં
વૈર ભી તો બાંધ્યાં, પ્રેમ ભી તો કીધા, ગણતરી મૂકી નફા ને નુકસાનમાં
હેરત તો માનવ ખુદ પામી જાશે, માંડશે આંકડા ખુદના નફા ને નુકસાનમાં
મુક્તિ ભી ચાહી, દર્શન પ્રભુનાં ભી માંગ્યાં, રાખી ખ્યાલ નફા ને નુકસાનમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jāgīnē ūṭhē mānava jīvanamāṁ jyāṁ, tōlē hara cīja ē tō naphā nē nukasānamāṁ
chōḍayā nathī hara śvāsa pōtānā, tōlyā chē prabhunē paṇa naphā nē nukasānamāṁ
hara vicāra, ācāra nē vyavahāra ēnā, jōḍē ēnē paṇa naphā nē nukasānamāṁ
maitrī bhī tōlī, saṁbaṁdhō bhī tōlyā, tōlyā ēnē bhī naphā nē nukasānamāṁ
pūjanaarcana bhī tō kīdhāṁ, rākhī khyāla tō sadā naphā nē nuksānamāṁ
vaira bhī tō bāṁdhyāṁ, prēma bhī tō kīdhā, gaṇatarī mūkī naphā nē nukasānamāṁ
hērata tō mānava khuda pāmī jāśē, māṁḍaśē āṁkaḍā khudanā naphā nē nukasānamāṁ
mukti bhī cāhī, darśana prabhunāṁ bhī māṁgyāṁ, rākhī khyāla naphā nē nukasānamāṁ
First...23862387238823892390...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall