Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2450 | Date: 22-Apr-1990
વીત્યા સમયનો સાર રાખો, છે સમય એને હાથમાં રાખો
Vītyā samayanō sāra rākhō, chē samaya ēnē hāthamāṁ rākhō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2450 | Date: 22-Apr-1990

વીત્યા સમયનો સાર રાખો, છે સમય એને હાથમાં રાખો

  No Audio

vītyā samayanō sāra rākhō, chē samaya ēnē hāthamāṁ rākhō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-04-22 1990-04-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14939 વીત્યા સમયનો સાર રાખો, છે સમય એને હાથમાં રાખો વીત્યા સમયનો સાર રાખો, છે સમય એને હાથમાં રાખો

નિરાશાને વાગોળીને, હિંમતના તો ચૂરા ના કરો

લોભ-લાલચનાં ઝેર પાઈ, ભાવને તો નિષ્પ્રાણ ના કરો

વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરો, મહેલ શેખચલ્લીના ના રચો

તરવું છે સાગરમાં જ્યાં, છે મીઠો કે ખારો વિચાર ના કરો

વૃત્તિ પર નજર રાખો, કાબૂ બહાર ના જવા દો

પ્રકાશનો દીવડો છે હાથમાં, સૂર્યપ્રકાશની રાહ ના જુઓ

મળ્યું નથી માનવતન અમથું, ચૂકવી છે કિંમત, ધ્યાનમાં રાખો

સુખદુઃખની ઘટમાળા છે જીવનમાં, ધ્યાનમાં સદા આ તો રાખો

આડાઅવળા ન ચાલો, લક્ષ્ય પર સદા નજર તો રાખો
View Original Increase Font Decrease Font


વીત્યા સમયનો સાર રાખો, છે સમય એને હાથમાં રાખો

નિરાશાને વાગોળીને, હિંમતના તો ચૂરા ના કરો

લોભ-લાલચનાં ઝેર પાઈ, ભાવને તો નિષ્પ્રાણ ના કરો

વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરો, મહેલ શેખચલ્લીના ના રચો

તરવું છે સાગરમાં જ્યાં, છે મીઠો કે ખારો વિચાર ના કરો

વૃત્તિ પર નજર રાખો, કાબૂ બહાર ના જવા દો

પ્રકાશનો દીવડો છે હાથમાં, સૂર્યપ્રકાશની રાહ ના જુઓ

મળ્યું નથી માનવતન અમથું, ચૂકવી છે કિંમત, ધ્યાનમાં રાખો

સુખદુઃખની ઘટમાળા છે જીવનમાં, ધ્યાનમાં સદા આ તો રાખો

આડાઅવળા ન ચાલો, લક્ષ્ય પર સદા નજર તો રાખો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vītyā samayanō sāra rākhō, chē samaya ēnē hāthamāṁ rākhō

nirāśānē vāgōlīnē, hiṁmatanā tō cūrā nā karō

lōbha-lālacanāṁ jhēra pāī, bhāvanē tō niṣprāṇa nā karō

vāstavikatānō svīkāra karō, mahēla śēkhacallīnā nā racō

taravuṁ chē sāgaramāṁ jyāṁ, chē mīṭhō kē khārō vicāra nā karō

vr̥tti para najara rākhō, kābū bahāra nā javā dō

prakāśanō dīvaḍō chē hāthamāṁ, sūryaprakāśanī rāha nā juō

malyuṁ nathī mānavatana amathuṁ, cūkavī chē kiṁmata, dhyānamāṁ rākhō

sukhaduḥkhanī ghaṭamālā chē jīvanamāṁ, dhyānamāṁ sadā ā tō rākhō

āḍāavalā na cālō, lakṣya para sadā najara tō rākhō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2450 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...244924502451...Last