Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2482 | Date: 05-May-1990
લાગે તને જ્યારે જગમાં કોઈ નથી તારું, જાગે જો હૈયે બહુ મારું મારું
Lāgē tanē jyārē jagamāṁ kōī nathī tāruṁ, jāgē jō haiyē bahu māruṁ māruṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2482 | Date: 05-May-1990

લાગે તને જ્યારે જગમાં કોઈ નથી તારું, જાગે જો હૈયે બહુ મારું મારું

  No Audio

lāgē tanē jyārē jagamāṁ kōī nathī tāruṁ, jāgē jō haiyē bahu māruṁ māruṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-05-05 1990-05-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14971 લાગે તને જ્યારે જગમાં કોઈ નથી તારું, જાગે જો હૈયે બહુ મારું મારું લાગે તને જ્યારે જગમાં કોઈ નથી તારું, જાગે જો હૈયે બહુ મારું મારું

જાજે દોડી તું દ્વારે પ્રભુના, લાગશે તને, મળ્યું છે કોઈ તને તો તારું

અશાંત હૈયાની દવા છે એની પાસે, લેજે મેળવી, બનીને એનો રે તું

હટશે જ્યાં હૈયેથી સંકલ્પ વિકલ્પ તારા, દેજે મેળવી, પ્રભુ સાથે તો હૈયું

રહેવા ના દેશે એ એકલો તને, રહેશે સાથે ને સાથે તો પ્રભુ

જગની દોલત લાગશે ફિક્કી, મળી જાશે તને તો જ્યાં વિભુ

સુખદુઃખમાં આવી જાશે સમતા, મળશે પ્યારનું બિંદુ એનું અનોખું

થાશે ના સહન કાંઈ તારાથી, પાડશે, પડાવશે જે તને એનાથી વિખૂટું

શ્વાસે શ્વાસે જ્યાં ભરશે તું એને, બનશે શ્વાસ છોડવા ભી દુઃખભર્યું

સતત છે એ તો સાથે ને સાથે, રહેશે હૈયું તારું એ તો અનુભવતું
View Original Increase Font Decrease Font


લાગે તને જ્યારે જગમાં કોઈ નથી તારું, જાગે જો હૈયે બહુ મારું મારું

જાજે દોડી તું દ્વારે પ્રભુના, લાગશે તને, મળ્યું છે કોઈ તને તો તારું

અશાંત હૈયાની દવા છે એની પાસે, લેજે મેળવી, બનીને એનો રે તું

હટશે જ્યાં હૈયેથી સંકલ્પ વિકલ્પ તારા, દેજે મેળવી, પ્રભુ સાથે તો હૈયું

રહેવા ના દેશે એ એકલો તને, રહેશે સાથે ને સાથે તો પ્રભુ

જગની દોલત લાગશે ફિક્કી, મળી જાશે તને તો જ્યાં વિભુ

સુખદુઃખમાં આવી જાશે સમતા, મળશે પ્યારનું બિંદુ એનું અનોખું

થાશે ના સહન કાંઈ તારાથી, પાડશે, પડાવશે જે તને એનાથી વિખૂટું

શ્વાસે શ્વાસે જ્યાં ભરશે તું એને, બનશે શ્વાસ છોડવા ભી દુઃખભર્યું

સતત છે એ તો સાથે ને સાથે, રહેશે હૈયું તારું એ તો અનુભવતું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

lāgē tanē jyārē jagamāṁ kōī nathī tāruṁ, jāgē jō haiyē bahu māruṁ māruṁ

jājē dōḍī tuṁ dvārē prabhunā, lāgaśē tanē, malyuṁ chē kōī tanē tō tāruṁ

aśāṁta haiyānī davā chē ēnī pāsē, lējē mēlavī, banīnē ēnō rē tuṁ

haṭaśē jyāṁ haiyēthī saṁkalpa vikalpa tārā, dējē mēlavī, prabhu sāthē tō haiyuṁ

rahēvā nā dēśē ē ēkalō tanē, rahēśē sāthē nē sāthē tō prabhu

jaganī dōlata lāgaśē phikkī, malī jāśē tanē tō jyāṁ vibhu

sukhaduḥkhamāṁ āvī jāśē samatā, malaśē pyāranuṁ biṁdu ēnuṁ anōkhuṁ

thāśē nā sahana kāṁī tārāthī, pāḍaśē, paḍāvaśē jē tanē ēnāthī vikhūṭuṁ

śvāsē śvāsē jyāṁ bharaśē tuṁ ēnē, banaśē śvāsa chōḍavā bhī duḥkhabharyuṁ

satata chē ē tō sāthē nē sāthē, rahēśē haiyuṁ tāruṁ ē tō anubhavatuṁ
English Explanation: Increase Font Decrease Font


Do not keep any faults in me, do not let me fall in depression, remove all the confusion from my heart

Accept this humble request of mine, oh lord, always

Don’t let me go into arguments, remove all the ego from me, remove all the false pride in me

Fill my heart with love, let me always do good work, give purity to the mind

Give your support to all the virtues, awaken the pure emotions in me, give peace to my soul

Give the vision of discrimination, remove all the vices from me, overfill my heart with kindness

Give stability to the mind, awaken love in the heart, remove the differences in the Vision

Do not keep me in laziness, keep me hardworking, give me strength

Remove envy and hatred from me, keep pleasantness in my karma, give broadness of heart

Never let me forget the path of spirituality, keep me on the path of dharma, keep me always in your sight
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2482 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...248224832484...Last