Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2483 | Date: 05-May-1990
ઉગાડજે ઝાડ તું મહેનત લઈને, લાગશે ફળ મહેનતનું તો મીઠું
Ugāḍajē jhāḍa tuṁ mahēnata laīnē, lāgaśē phala mahēnatanuṁ tō mīṭhuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2483 | Date: 05-May-1990

ઉગાડજે ઝાડ તું મહેનત લઈને, લાગશે ફળ મહેનતનું તો મીઠું

  No Audio

ugāḍajē jhāḍa tuṁ mahēnata laīnē, lāgaśē phala mahēnatanuṁ tō mīṭhuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-05-05 1990-05-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14972 ઉગાડજે ઝાડ તું મહેનત લઈને, લાગશે ફળ મહેનતનું તો મીઠું ઉગાડજે ઝાડ તું મહેનત લઈને, લાગશે ફળ મહેનતનું તો મીઠું

ખાતરપાણી જોઈતાં તું દેજે, કરજે રક્ષણ તારા એ કુમળા છોડનું

સૂકવી દેશે તાપ તો એને, ના રાખજે એને તો તું પ્યાસું

કાળજીથી પ્યાર દેજે એને, જાશે એ તો વિકસતું ને વિકસતું

મળશે ફળ તો એનાં સમય પર, બનાવજે મન ના ઉતાવળું

ઝાડને ને ફળને વિકસતાં લાગશે સમય, મળશે ના વહેલું કે મોડું

મળશે ફળ જ્યાં, લાગશે મીઠું, ઊઠશે મહેકી એ તો, મહેનતનું બિંદુએ બિંદુ

યત્નો તારા ઊઠશે દીપી, મળશે ફળ તારી ધારણા જેવું

કરશે ભૂલ ખાતરપાણીમાં, મળશે ના ફળ ત્યાં તો સરખું

લેજે મહેનત તું તો સાચી, જેવું ફળ હોય તો તારે જોઈતું
View Original Increase Font Decrease Font


ઉગાડજે ઝાડ તું મહેનત લઈને, લાગશે ફળ મહેનતનું તો મીઠું

ખાતરપાણી જોઈતાં તું દેજે, કરજે રક્ષણ તારા એ કુમળા છોડનું

સૂકવી દેશે તાપ તો એને, ના રાખજે એને તો તું પ્યાસું

કાળજીથી પ્યાર દેજે એને, જાશે એ તો વિકસતું ને વિકસતું

મળશે ફળ તો એનાં સમય પર, બનાવજે મન ના ઉતાવળું

ઝાડને ને ફળને વિકસતાં લાગશે સમય, મળશે ના વહેલું કે મોડું

મળશે ફળ જ્યાં, લાગશે મીઠું, ઊઠશે મહેકી એ તો, મહેનતનું બિંદુએ બિંદુ

યત્નો તારા ઊઠશે દીપી, મળશે ફળ તારી ધારણા જેવું

કરશે ભૂલ ખાતરપાણીમાં, મળશે ના ફળ ત્યાં તો સરખું

લેજે મહેનત તું તો સાચી, જેવું ફળ હોય તો તારે જોઈતું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ugāḍajē jhāḍa tuṁ mahēnata laīnē, lāgaśē phala mahēnatanuṁ tō mīṭhuṁ

khātarapāṇī jōītāṁ tuṁ dējē, karajē rakṣaṇa tārā ē kumalā chōḍanuṁ

sūkavī dēśē tāpa tō ēnē, nā rākhajē ēnē tō tuṁ pyāsuṁ

kālajīthī pyāra dējē ēnē, jāśē ē tō vikasatuṁ nē vikasatuṁ

malaśē phala tō ēnāṁ samaya para, banāvajē mana nā utāvaluṁ

jhāḍanē nē phalanē vikasatāṁ lāgaśē samaya, malaśē nā vahēluṁ kē mōḍuṁ

malaśē phala jyāṁ, lāgaśē mīṭhuṁ, ūṭhaśē mahēkī ē tō, mahēnatanuṁ biṁduē biṁdu

yatnō tārā ūṭhaśē dīpī, malaśē phala tārī dhāraṇā jēvuṁ

karaśē bhūla khātarapāṇīmāṁ, malaśē nā phala tyāṁ tō sarakhuṁ

lējē mahēnata tuṁ tō sācī, jēvuṁ phala hōya tō tārē jōītuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2483 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...248224832484...Last