BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2483 | Date: 05-May-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઉગાડજે ઝાડ તું મહેનત લઈને, લાગશે ફળ મહેનતનું તો મીઠું

  No Audio

Ugaadje Jhaad Tu Mehnat Laine, Laagshe Fal Mehnat Nu Toh Meethu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-05-05 1990-05-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14972 ઉગાડજે ઝાડ તું મહેનત લઈને, લાગશે ફળ મહેનતનું તો મીઠું ઉગાડજે ઝાડ તું મહેનત લઈને, લાગશે ફળ મહેનતનું તો મીઠું
ખાતરપાણી જોઈતાં તું દેજે, કરજે રક્ષણ તારા એ કુમળા છોડનું
સૂકવી દેશે તાપ તો એને, ના રાખજે એને તો તું પ્યાસું
કાળજીથી પ્યાર દેજે એને, જાશે એ તો વિકસતું ને વિકસતું
મળશે ફળ તો એનાં સમય પર, બનાવજે મન ના ઉતાવળું
ઝાડને ને ફળને વિકસતાં લાગશે સમય, મળશે ના વહેલું કે મોડું
મળશે ફળ જ્યાં, લાગશે મીઠું, ઊઠશે મહેકી એ તો, મહેનતનું બિંદુએ બિંદુ
યત્નો તારા ઊઠશે દીપી, મળશે ફળ તારી ધારણા જેવું
કરશે ભૂલ ખાતરપાણીમાં, મળશે ના ફળ ત્યાં તો સરખું
લેજે મહેનત તું તો સાચી, જેવું ફળ હોય તો તારે જોઈતું
Gujarati Bhajan no. 2483 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઉગાડજે ઝાડ તું મહેનત લઈને, લાગશે ફળ મહેનતનું તો મીઠું
ખાતરપાણી જોઈતાં તું દેજે, કરજે રક્ષણ તારા એ કુમળા છોડનું
સૂકવી દેશે તાપ તો એને, ના રાખજે એને તો તું પ્યાસું
કાળજીથી પ્યાર દેજે એને, જાશે એ તો વિકસતું ને વિકસતું
મળશે ફળ તો એનાં સમય પર, બનાવજે મન ના ઉતાવળું
ઝાડને ને ફળને વિકસતાં લાગશે સમય, મળશે ના વહેલું કે મોડું
મળશે ફળ જ્યાં, લાગશે મીઠું, ઊઠશે મહેકી એ તો, મહેનતનું બિંદુએ બિંદુ
યત્નો તારા ઊઠશે દીપી, મળશે ફળ તારી ધારણા જેવું
કરશે ભૂલ ખાતરપાણીમાં, મળશે ના ફળ ત્યાં તો સરખું
લેજે મહેનત તું તો સાચી, જેવું ફળ હોય તો તારે જોઈતું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ugāḍajē jhāḍa tuṁ mahēnata laīnē, lāgaśē phala mahēnatanuṁ tō mīṭhuṁ
khātarapāṇī jōītāṁ tuṁ dējē, karajē rakṣaṇa tārā ē kumalā chōḍanuṁ
sūkavī dēśē tāpa tō ēnē, nā rākhajē ēnē tō tuṁ pyāsuṁ
kālajīthī pyāra dējē ēnē, jāśē ē tō vikasatuṁ nē vikasatuṁ
malaśē phala tō ēnāṁ samaya para, banāvajē mana nā utāvaluṁ
jhāḍanē nē phalanē vikasatāṁ lāgaśē samaya, malaśē nā vahēluṁ kē mōḍuṁ
malaśē phala jyāṁ, lāgaśē mīṭhuṁ, ūṭhaśē mahēkī ē tō, mahēnatanuṁ biṁduē biṁdu
yatnō tārā ūṭhaśē dīpī, malaśē phala tārī dhāraṇā jēvuṁ
karaśē bhūla khātarapāṇīmāṁ, malaśē nā phala tyāṁ tō sarakhuṁ
lējē mahēnata tuṁ tō sācī, jēvuṁ phala hōya tō tārē jōītuṁ
First...24812482248324842485...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall