Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2484 | Date: 05-May-1990
બુદ્ધિના સીમાડા જાશે અટકી, પહોંચશે જ્યાં ભાવનાં બિંદુ
Buddhinā sīmāḍā jāśē aṭakī, pahōṁcaśē jyāṁ bhāvanāṁ biṁdu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2484 | Date: 05-May-1990

બુદ્ધિના સીમાડા જાશે અટકી, પહોંચશે જ્યાં ભાવનાં બિંદુ

  No Audio

buddhinā sīmāḍā jāśē aṭakī, pahōṁcaśē jyāṁ bhāvanāṁ biṁdu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-05-05 1990-05-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14973 બુદ્ધિના સીમાડા જાશે અટકી, પહોંચશે જ્યાં ભાવનાં બિંદુ બુદ્ધિના સીમાડા જાશે અટકી, પહોંચશે જ્યાં ભાવનાં બિંદુ,

    જાશે ખોલી એ પ્રેમનાં દ્વાર

યત્નોના સીમાડા પડશે ટૂંકા, રહે હિંમતથી હૈયાં ભર્યાં ભર્યાં,

    જાશે ખૂલી ત્યાં ભાગ્યનાં દ્વાર

લક્ષ્ય હોય જ્યાં નક્કી, હોય ના જો યત્નોમાં ખામી,

    જાશે ખોલી એ તો જીતનાં દ્વાર

હોય ના હૈયે શંકાને સ્થાન, રહે શીખવામાં સ્થિર તો ધ્યાન,

    જાશે ખોલી એ તો જ્ઞાનનાં દ્વાર

સમજણમાં હોય જો ના કચાશ, ધીરજનો હોય હૈયે નિવાસ,

    જાશે ખોલી એ તો યોગનાં દ્વાર

રહે હૈયે ભરી જ્યાં કરુણા, વાણી ને વર્તનમાં રહે ભાવ,

    જાશે ખોલી એ તો મૈત્રીનાં રે દ્વાર

લાગે જ્યાં સહુ તો પોતાના, સહન ન થાયે અન્યના દુઃખના ભાર,

    જાશે ખોલી એ તો સેવાનાં દ્વાર

નજરમાં ના રહે જ્યાં વિકાર, જાગે પ્રભુમાં શ્રદ્ધા અપાર,

    જાશે ખોલી એ તો મુક્તિનાં દ્વાર
View Original Increase Font Decrease Font


બુદ્ધિના સીમાડા જાશે અટકી, પહોંચશે જ્યાં ભાવનાં બિંદુ,

    જાશે ખોલી એ પ્રેમનાં દ્વાર

યત્નોના સીમાડા પડશે ટૂંકા, રહે હિંમતથી હૈયાં ભર્યાં ભર્યાં,

    જાશે ખૂલી ત્યાં ભાગ્યનાં દ્વાર

લક્ષ્ય હોય જ્યાં નક્કી, હોય ના જો યત્નોમાં ખામી,

    જાશે ખોલી એ તો જીતનાં દ્વાર

હોય ના હૈયે શંકાને સ્થાન, રહે શીખવામાં સ્થિર તો ધ્યાન,

    જાશે ખોલી એ તો જ્ઞાનનાં દ્વાર

સમજણમાં હોય જો ના કચાશ, ધીરજનો હોય હૈયે નિવાસ,

    જાશે ખોલી એ તો યોગનાં દ્વાર

રહે હૈયે ભરી જ્યાં કરુણા, વાણી ને વર્તનમાં રહે ભાવ,

    જાશે ખોલી એ તો મૈત્રીનાં રે દ્વાર

લાગે જ્યાં સહુ તો પોતાના, સહન ન થાયે અન્યના દુઃખના ભાર,

    જાશે ખોલી એ તો સેવાનાં દ્વાર

નજરમાં ના રહે જ્યાં વિકાર, જાગે પ્રભુમાં શ્રદ્ધા અપાર,

    જાશે ખોલી એ તો મુક્તિનાં દ્વાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

buddhinā sīmāḍā jāśē aṭakī, pahōṁcaśē jyāṁ bhāvanāṁ biṁdu,

jāśē khōlī ē prēmanāṁ dvāra

yatnōnā sīmāḍā paḍaśē ṭūṁkā, rahē hiṁmatathī haiyāṁ bharyāṁ bharyāṁ,

jāśē khūlī tyāṁ bhāgyanāṁ dvāra

lakṣya hōya jyāṁ nakkī, hōya nā jō yatnōmāṁ khāmī,

jāśē khōlī ē tō jītanāṁ dvāra

hōya nā haiyē śaṁkānē sthāna, rahē śīkhavāmāṁ sthira tō dhyāna,

jāśē khōlī ē tō jñānanāṁ dvāra

samajaṇamāṁ hōya jō nā kacāśa, dhīrajanō hōya haiyē nivāsa,

jāśē khōlī ē tō yōganāṁ dvāra

rahē haiyē bharī jyāṁ karuṇā, vāṇī nē vartanamāṁ rahē bhāva,

jāśē khōlī ē tō maitrīnāṁ rē dvāra

lāgē jyāṁ sahu tō pōtānā, sahana na thāyē anyanā duḥkhanā bhāra,

jāśē khōlī ē tō sēvānāṁ dvāra

najaramāṁ nā rahē jyāṁ vikāra, jāgē prabhumāṁ śraddhā apāra,

jāśē khōlī ē tō muktināṁ dvāra
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2484 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...248224832484...Last