BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2484 | Date: 05-May-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

બુદ્ધિના સીમાડા જાશે અટકી, પહોંચશે જ્યાં ભાવનાં બિંદુ

  No Audio

Buddhi Na Simaada Jaashe Atki, Pohochshe Jyaa Bhaav Na Bindu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-05-05 1990-05-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14973 બુદ્ધિના સીમાડા જાશે અટકી, પહોંચશે જ્યાં ભાવનાં બિંદુ બુદ્ધિના સીમાડા જાશે અટકી, પહોંચશે જ્યાં ભાવનાં બિંદુ,
   જાશે ખોલી એ પ્રેમનાં દ્વાર
યત્નોના સીમાડા પડશે ટૂંકા, રહે હિંમતથી હૈયાં ભર્યાં ભર્યાં,
   જાશે ખૂલી ત્યાં ભાગ્યનાં દ્વાર
લક્ષ્ય હોય જ્યાં નક્કી, હોય ના જો યત્નોમાં ખામી,
   જાશે ખોલી એ તો જીતનાં દ્વાર
હોય ના હૈયે શંકાને સ્થાન, રહે શીખવામાં સ્થિર તો ધ્યાન,
   જાશે ખોલી એ તો જ્ઞાનનાં દ્વાર
સમજણમાં હોય જો ના કચાશ, ધીરજનો હોય હૈયે નિવાસ,
   જાશે ખોલી એ તો યોગનાં દ્વાર
રહે હૈયે ભરી જ્યાં કરુણા, વાણી ને વર્તનમાં રહે ભાવ,
   જાશે ખોલી એ તો મૈત્રીનાં રે દ્વાર
લાગે જ્યાં સહુ તો પોતાના, સહન ન થાયે અન્યના દુઃખના ભાર,
   જાશે ખોલી એ તો સેવાનાં દ્વાર
નજરમાં ના રહે જ્યાં વિકાર, જાગે પ્રભુમાં શ્રદ્ધા અપાર,
   જાશે ખોલી એ તો મુક્તિનાં દ્વાર
Gujarati Bhajan no. 2484 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
બુદ્ધિના સીમાડા જાશે અટકી, પહોંચશે જ્યાં ભાવનાં બિંદુ,
   જાશે ખોલી એ પ્રેમનાં દ્વાર
યત્નોના સીમાડા પડશે ટૂંકા, રહે હિંમતથી હૈયાં ભર્યાં ભર્યાં,
   જાશે ખૂલી ત્યાં ભાગ્યનાં દ્વાર
લક્ષ્ય હોય જ્યાં નક્કી, હોય ના જો યત્નોમાં ખામી,
   જાશે ખોલી એ તો જીતનાં દ્વાર
હોય ના હૈયે શંકાને સ્થાન, રહે શીખવામાં સ્થિર તો ધ્યાન,
   જાશે ખોલી એ તો જ્ઞાનનાં દ્વાર
સમજણમાં હોય જો ના કચાશ, ધીરજનો હોય હૈયે નિવાસ,
   જાશે ખોલી એ તો યોગનાં દ્વાર
રહે હૈયે ભરી જ્યાં કરુણા, વાણી ને વર્તનમાં રહે ભાવ,
   જાશે ખોલી એ તો મૈત્રીનાં રે દ્વાર
લાગે જ્યાં સહુ તો પોતાના, સહન ન થાયે અન્યના દુઃખના ભાર,
   જાશે ખોલી એ તો સેવાનાં દ્વાર
નજરમાં ના રહે જ્યાં વિકાર, જાગે પ્રભુમાં શ્રદ્ધા અપાર,
   જાશે ખોલી એ તો મુક્તિનાં દ્વાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
buddhinā sīmāḍā jāśē aṭakī, pahōṁcaśē jyāṁ bhāvanāṁ biṁdu,
jāśē khōlī ē prēmanāṁ dvāra
yatnōnā sīmāḍā paḍaśē ṭūṁkā, rahē hiṁmatathī haiyāṁ bharyāṁ bharyāṁ,
jāśē khūlī tyāṁ bhāgyanāṁ dvāra
lakṣya hōya jyāṁ nakkī, hōya nā jō yatnōmāṁ khāmī,
jāśē khōlī ē tō jītanāṁ dvāra
hōya nā haiyē śaṁkānē sthāna, rahē śīkhavāmāṁ sthira tō dhyāna,
jāśē khōlī ē tō jñānanāṁ dvāra
samajaṇamāṁ hōya jō nā kacāśa, dhīrajanō hōya haiyē nivāsa,
jāśē khōlī ē tō yōganāṁ dvāra
rahē haiyē bharī jyāṁ karuṇā, vāṇī nē vartanamāṁ rahē bhāva,
jāśē khōlī ē tō maitrīnāṁ rē dvāra
lāgē jyāṁ sahu tō pōtānā, sahana na thāyē anyanā duḥkhanā bhāra,
jāśē khōlī ē tō sēvānāṁ dvāra
najaramāṁ nā rahē jyāṁ vikāra, jāgē prabhumāṁ śraddhā apāra,
jāśē khōlī ē tō muktināṁ dvāra
First...24812482248324842485...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall