Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 13 | Date: 16-Jul-1984
અનંત કોટિ બ્રહ્માંડની તું છે માતા
Anaṁta kōṭi brahmāṁḍanī tuṁ chē mātā

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 13 | Date: 16-Jul-1984

અનંત કોટિ બ્રહ્માંડની તું છે માતા

  No Audio

anaṁta kōṭi brahmāṁḍanī tuṁ chē mātā

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1984-07-16 1984-07-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1502 અનંત કોટિ બ્રહ્માંડની તું છે માતા અનંત કોટિ બ્રહ્માંડની તું છે માતા

અનંત કોટિ જીવોની તું છે વિધાતા - તું છે ...

સુરનર મુનિવરના ધ્યાનની તું છે ધ્યાતા

અનેક અસુરોને હણનારી તું છે જગવિધાતા - તું છે ...

ઋષિવર મુનિજન ભક્તો, તારા ગુણલા ગાતા

તારા પ્રેમમાં જે જન ડૂબ્યા, તેનાં દુઃખ તેં કાપ્યાં - તું છે ...

તારી માયામાં જે અટવાયા, તેના ફેરા જરૂર લખાયા

તારી કૃપામાં જે નાહ્યા, તેનાં ભવદુઃખ ભૂંસાયાં - તું છે ...

તારામાં જે સંશય લાવ્યા, તારી માયામાં એ અટવાયા

તારી ભક્તિમાં જે ડૂબ્યા, તેને તેં તો તાર્યા - તું છે ...
View Original Increase Font Decrease Font


અનંત કોટિ બ્રહ્માંડની તું છે માતા

અનંત કોટિ જીવોની તું છે વિધાતા - તું છે ...

સુરનર મુનિવરના ધ્યાનની તું છે ધ્યાતા

અનેક અસુરોને હણનારી તું છે જગવિધાતા - તું છે ...

ઋષિવર મુનિજન ભક્તો, તારા ગુણલા ગાતા

તારા પ્રેમમાં જે જન ડૂબ્યા, તેનાં દુઃખ તેં કાપ્યાં - તું છે ...

તારી માયામાં જે અટવાયા, તેના ફેરા જરૂર લખાયા

તારી કૃપામાં જે નાહ્યા, તેનાં ભવદુઃખ ભૂંસાયાં - તું છે ...

તારામાં જે સંશય લાવ્યા, તારી માયામાં એ અટવાયા

તારી ભક્તિમાં જે ડૂબ્યા, તેને તેં તો તાર્યા - તું છે ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

anaṁta kōṭi brahmāṁḍanī tuṁ chē mātā

anaṁta kōṭi jīvōnī tuṁ chē vidhātā - tuṁ chē ...

suranara munivaranā dhyānanī tuṁ chē dhyātā

anēka asurōnē haṇanārī tuṁ chē jagavidhātā - tuṁ chē ...

r̥ṣivara munijana bhaktō, tārā guṇalā gātā

tārā prēmamāṁ jē jana ḍūbyā, tēnāṁ duḥkha tēṁ kāpyāṁ - tuṁ chē ...

tārī māyāmāṁ jē aṭavāyā, tēnā phērā jarūra lakhāyā

tārī kr̥pāmāṁ jē nāhyā, tēnāṁ bhavaduḥkha bhūṁsāyāṁ - tuṁ chē ...

tārāmāṁ jē saṁśaya lāvyā, tārī māyāmāṁ ē aṭavāyā

tārī bhaktimāṁ jē ḍūbyā, tēnē tēṁ tō tāryā - tuṁ chē ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here kaka says...

You are Mother of this eternal Cosmos.

You in charge of the numerous of all who exist.

You are Mother of this eternal Cosmos.

You are the one, the sages and saints are striving to reach through their meditation.

You are the one who ends the terror that demons bring on this earth.

You are Mother of this eternal Cosmos.

Holy beings always sing your praises.

The one who attaches to You through their love and devotion, you take away all their pain.

You are Mother of this eternal Cosmos.

And the one who gets hypnotized with the material world around will be stuck in the cycle of rebirth.

The one who is drowned in Your grace, his this age’s sorrow have been erased

You are Mother of this eternal Cosmos.

The one who doubts You, he is hypnotised in this material world

The one who is drowned in Your devotion, You have saved them

You are Mother of this eternal Cosmos.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 13 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...131415...Last