BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 7108 | Date: 13-Nov-1997
   Text Size Increase Font Decrease Font

મને જ્યાં તલપ લાગી ગઈ, જગે મારા ઉપર મતલબીની મહોર મારી

  No Audio

Mane Jya Talap Lagi Gaye , Jage Mara Upar Matlabini Mahor Mari

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1997-11-13 1997-11-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15097 મને જ્યાં તલપ લાગી ગઈ, જગે મારા ઉપર મતલબીની મહોર મારી મને જ્યાં તલપ લાગી ગઈ, જગે મારા ઉપર મતલબીની મહોર મારી
ઊતર્યા ના કોઈ ઊંડા, ઊતર્યા ના કોઈ જીવનમાં, મારા હૈયાના ઊંડાણમાં
વગર વિચારે, રાહ જોયા વિના, જગે મતલબની તો મહોર મારી દીધી
કઈ કઈ તલપની તો વાતો કરું, હર તલપમાં તો જ્યાં હું તલસતો રહ્યો
તલપ હતી ના કાંઈ અંગ જીવનમાં મારું, જગ અંગ એને મારું સમજી બેઠી
હર તલપ ખેંચી રહી મને એની તરફ, તલપ વિના મને લાગ્યો હું અધૂરો
જાગી ના તલપ મળવાની પ્રભુને જીવનમાં, ના જીવનમાં હું એ જગાવી શક્યો
પ્યારની તલપ હતી હૈયામાં, ગોતી રહ્યો પ્યાર એમાં તો હું હર નજરમાં
પ્યાર ભૂલવા હૈયા ને હૈયામાં પ્યારની તલપ જાગી, રહી નજર પ્યાર ગોતવા
મને તલપ હતી મારા સુખચેનની, મારા જીવનમાં મેળવવા એ મથી રહ્યો
Gujarati Bhajan no. 7108 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મને જ્યાં તલપ લાગી ગઈ, જગે મારા ઉપર મતલબીની મહોર મારી
ઊતર્યા ના કોઈ ઊંડા, ઊતર્યા ના કોઈ જીવનમાં, મારા હૈયાના ઊંડાણમાં
વગર વિચારે, રાહ જોયા વિના, જગે મતલબની તો મહોર મારી દીધી
કઈ કઈ તલપની તો વાતો કરું, હર તલપમાં તો જ્યાં હું તલસતો રહ્યો
તલપ હતી ના કાંઈ અંગ જીવનમાં મારું, જગ અંગ એને મારું સમજી બેઠી
હર તલપ ખેંચી રહી મને એની તરફ, તલપ વિના મને લાગ્યો હું અધૂરો
જાગી ના તલપ મળવાની પ્રભુને જીવનમાં, ના જીવનમાં હું એ જગાવી શક્યો
પ્યારની તલપ હતી હૈયામાં, ગોતી રહ્યો પ્યાર એમાં તો હું હર નજરમાં
પ્યાર ભૂલવા હૈયા ને હૈયામાં પ્યારની તલપ જાગી, રહી નજર પ્યાર ગોતવા
મને તલપ હતી મારા સુખચેનની, મારા જીવનમાં મેળવવા એ મથી રહ્યો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
manē jyāṁ talapa lāgī gaī, jagē mārā upara matalabīnī mahōra mārī
ūtaryā nā kōī ūṁḍā, ūtaryā nā kōī jīvanamāṁ, mārā haiyānā ūṁḍāṇamāṁ
vagara vicārē, rāha jōyā vinā, jagē matalabanī tō mahōra mārī dīdhī
kaī kaī talapanī tō vātō karuṁ, hara talapamāṁ tō jyāṁ huṁ talasatō rahyō
talapa hatī nā kāṁī aṁga jīvanamāṁ māruṁ, jaga aṁga ēnē māruṁ samajī bēṭhī
hara talapa khēṁcī rahī manē ēnī tarapha, talapa vinā manē lāgyō huṁ adhūrō
jāgī nā talapa malavānī prabhunē jīvanamāṁ, nā jīvanamāṁ huṁ ē jagāvī śakyō
pyāranī talapa hatī haiyāmāṁ, gōtī rahyō pyāra ēmāṁ tō huṁ hara najaramāṁ
pyāra bhūlavā haiyā nē haiyāmāṁ pyāranī talapa jāgī, rahī najara pyāra gōtavā
manē talapa hatī mārā sukhacēnanī, mārā jīvanamāṁ mēlavavā ē mathī rahyō
First...71017102710371047105...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall