Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7118 | Date: 18-Nov-1997
નશા જીવનમાં બધા, ના કાંઈ એ ખરાબ છે
Naśā jīvanamāṁ badhā, nā kāṁī ē kharāba chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 7118 | Date: 18-Nov-1997

નશા જીવનમાં બધા, ના કાંઈ એ ખરાબ છે

  No Audio

naśā jīvanamāṁ badhā, nā kāṁī ē kharāba chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1997-11-18 1997-11-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15107 નશા જીવનમાં બધા, ના કાંઈ એ ખરાબ છે નશા જીવનમાં બધા, ના કાંઈ એ ખરાબ છે

નશા ચડાવે જીવનમાં, ના કાંઈ બધી એ શરાબ છે

હોય છે વિજ્ઞાનીઓને વિજ્ઞાનનો નશો, ના એ શરાબ છે

હોય છે ભક્તને ભક્તિનો નશો, ના એ કંઈ ખરાબ છે

હરેક કલાકારને હોય કલાની અદાનો નશો, ના એ શરાબ છે

ચડે હૈયે જ્યાં પ્રેમનો નશો, ના એ તો કાંઈ ખરાબ છે

ચડે અહંનો નશો જો જીવનમાં, એ શરાબથીયે ખરાબ છે

મોહમાયાનો ચડયો નશો જીવનમાં, એ નશો શરાબ છે

હરેક નશો ભુલાવે ભાન જગનું, ના કાંઈ એ ખરાબ છે

ચડવા દેજે પ્રભુનો નશો જીવનમાં, કહે ભલે એ શરાબ છે

ભળે નશામાં ધ્યાન પ્રભુનું, જગમાં એ હિતકારી શરાબ છે
Increase Font Decrease Font

નશા જીવનમાં બધા, ના કાંઈ એ ખરાબ છે

નશા ચડાવે જીવનમાં, ના કાંઈ બધી એ શરાબ છે

હોય છે વિજ્ઞાનીઓને વિજ્ઞાનનો નશો, ના એ શરાબ છે

હોય છે ભક્તને ભક્તિનો નશો, ના એ કંઈ ખરાબ છે

હરેક કલાકારને હોય કલાની અદાનો નશો, ના એ શરાબ છે

ચડે હૈયે જ્યાં પ્રેમનો નશો, ના એ તો કાંઈ ખરાબ છે

ચડે અહંનો નશો જો જીવનમાં, એ શરાબથીયે ખરાબ છે

મોહમાયાનો ચડયો નશો જીવનમાં, એ નશો શરાબ છે

હરેક નશો ભુલાવે ભાન જગનું, ના કાંઈ એ ખરાબ છે

ચડવા દેજે પ્રભુનો નશો જીવનમાં, કહે ભલે એ શરાબ છે

ભળે નશામાં ધ્યાન પ્રભુનું, જગમાં એ હિતકારી શરાબ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
naśā jīvanamāṁ badhā, nā kāṁī ē kharāba chē

naśā caḍāvē jīvanamāṁ, nā kāṁī badhī ē śarāba chē

hōya chē vijñānīōnē vijñānanō naśō, nā ē śarāba chē

hōya chē bhaktanē bhaktinō naśō, nā ē kaṁī kharāba chē

harēka kalākāranē hōya kalānī adānō naśō, nā ē śarāba chē

caḍē haiyē jyāṁ prēmanō naśō, nā ē tō kāṁī kharāba chē

caḍē ahaṁnō naśō jō jīvanamāṁ, ē śarābathīyē kharāba chē

mōhamāyānō caḍayō naśō jīvanamāṁ, ē naśō śarāba chē

harēka naśō bhulāvē bhāna jaganuṁ, nā kāṁī ē kharāba chē

caḍavā dējē prabhunō naśō jīvanamāṁ, kahē bhalē ē śarāba chē

bhalē naśāmāṁ dhyāna prabhunuṁ, jagamāṁ ē hitakārī śarāba chē
Gujarati Bhajan no. 7118 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...711471157116...Last