Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7135 | Date: 26-Nov-1997
નવા ને જૂના જમાનાની ભાંજગડ તો ચાલતી ને ચાલતી રહેશે
Navā nē jūnā jamānānī bhāṁjagaḍa tō cālatī nē cālatī rahēśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 7135 | Date: 26-Nov-1997

નવા ને જૂના જમાનાની ભાંજગડ તો ચાલતી ને ચાલતી રહેશે

  No Audio

navā nē jūnā jamānānī bhāṁjagaḍa tō cālatī nē cālatī rahēśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1997-11-26 1997-11-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15124 નવા ને જૂના જમાનાની ભાંજગડ તો ચાલતી ને ચાલતી રહેશે નવા ને જૂના જમાનાની ભાંજગડ તો ચાલતી ને ચાલતી રહેશે

ના બંધ આંખ એમાં રખાશે, ના ખુલ્લી આંખે જોઈ શકાશે

દૃશ્યોને દૃશ્યો તાણતાં રહેશે, ઉત્પાત હૈયામાં તો એ મચાવશે

નવાનાં તેજ તો આંખને આંજશે, જૂનાનાં તેજ, હૈયું તો ઠારશે

નવા ને જૂનાનાં તેજ જ્યાં મળશે, નવી ભાત એ તો પાડશે

જૂના પર જ્યાં ધૂળ ખંખેરાશે, નવું બની એ તો ચમકી જાશે

જમાને જમાના બદલાતા જાશે, નવાજૂનાની ભાંજગડ તો ઊભી રહેશે

નવું નથી નવું રહેવાનું, જૂનું નથી જૂનું રહેવાનું, બંને તો બદલાતું જાશે

હરેક જમાનો ચાહે રોફ જમાવવો, ભાંજગડ એમાં તો થાતી રહેશે

ભાંજગડ ને ભાંજગડમાં જે પડયા રહેશે, આગળ ના એ વધી શકશે
View Original Increase Font Decrease Font


નવા ને જૂના જમાનાની ભાંજગડ તો ચાલતી ને ચાલતી રહેશે

ના બંધ આંખ એમાં રખાશે, ના ખુલ્લી આંખે જોઈ શકાશે

દૃશ્યોને દૃશ્યો તાણતાં રહેશે, ઉત્પાત હૈયામાં તો એ મચાવશે

નવાનાં તેજ તો આંખને આંજશે, જૂનાનાં તેજ, હૈયું તો ઠારશે

નવા ને જૂનાનાં તેજ જ્યાં મળશે, નવી ભાત એ તો પાડશે

જૂના પર જ્યાં ધૂળ ખંખેરાશે, નવું બની એ તો ચમકી જાશે

જમાને જમાના બદલાતા જાશે, નવાજૂનાની ભાંજગડ તો ઊભી રહેશે

નવું નથી નવું રહેવાનું, જૂનું નથી જૂનું રહેવાનું, બંને તો બદલાતું જાશે

હરેક જમાનો ચાહે રોફ જમાવવો, ભાંજગડ એમાં તો થાતી રહેશે

ભાંજગડ ને ભાંજગડમાં જે પડયા રહેશે, આગળ ના એ વધી શકશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

navā nē jūnā jamānānī bhāṁjagaḍa tō cālatī nē cālatī rahēśē

nā baṁdha āṁkha ēmāṁ rakhāśē, nā khullī āṁkhē jōī śakāśē

dr̥śyōnē dr̥śyō tāṇatāṁ rahēśē, utpāta haiyāmāṁ tō ē macāvaśē

navānāṁ tēja tō āṁkhanē āṁjaśē, jūnānāṁ tēja, haiyuṁ tō ṭhāraśē

navā nē jūnānāṁ tēja jyāṁ malaśē, navī bhāta ē tō pāḍaśē

jūnā para jyāṁ dhūla khaṁkhērāśē, navuṁ banī ē tō camakī jāśē

jamānē jamānā badalātā jāśē, navājūnānī bhāṁjagaḍa tō ūbhī rahēśē

navuṁ nathī navuṁ rahēvānuṁ, jūnuṁ nathī jūnuṁ rahēvānuṁ, baṁnē tō badalātuṁ jāśē

harēka jamānō cāhē rōpha jamāvavō, bhāṁjagaḍa ēmāṁ tō thātī rahēśē

bhāṁjagaḍa nē bhāṁjagaḍamāṁ jē paḍayā rahēśē, āgala nā ē vadhī śakaśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 7135 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...713271337134...Last