Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7308 | Date: 28-Mar-1998
ખેદ છે, ખેદ છે, જીવનમાં તો છે જે, ભારોભાર તો એના કેફ છે
Khēda chē, khēda chē, jīvanamāṁ tō chē jē, bhārōbhāra tō ēnā kēpha chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 7308 | Date: 28-Mar-1998

ખેદ છે, ખેદ છે, જીવનમાં તો છે જે, ભારોભાર તો એના કેફ છે

  No Audio

khēda chē, khēda chē, jīvanamāṁ tō chē jē, bhārōbhāra tō ēnā kēpha chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1998-03-28 1998-03-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15297 ખેદ છે, ખેદ છે, જીવનમાં તો છે જે, ભારોભાર તો એના કેફ છે ખેદ છે, ખેદ છે, જીવનમાં તો છે જે, ભારોભાર તો એના કેફ છે

સંપત્તિના કેફ, સફળતાના કેફ, હોય ભલે કેફ, એમાં અનેક તો ભેદ છે

કેફ સુખના દેશે દૃષ્ટિ બદલી, જગમાં જીવનમાં ના એનો નિષેધ છે

અહંના કેફથી, રહેજો દૂર જગમાં, જીવનનું એ તો ધીમું ઝેર છે

ચડયા જ્યાં કેફ સુખના જીવનમાં, દુઃખને એની સાથે તો વેર છે

પ્રેમના કેફ જીવનમાં અનેક છે, એમાં તો અનેક તો ભેદ છે

ચડે કેફ આળસનો જ્યાં જીવનમાં, જગમાં જીવનનો એ ભયાનક ખેલ છે

જીવનના જાણીતા નશા ઊતરશે ઘડી બે ઘડીમાં, ના એમાં દેર છે

અનેક કેફ તો છે જગમાં ઊતરતા, દઈ જાય જીવનમાં એ તો ખેદ છે

પ્રભુભક્તિનો ચડે જો કેફ સાચો, સમજજો પ્રભુની એમાં મ્હેર છે
View Original Increase Font Decrease Font


ખેદ છે, ખેદ છે, જીવનમાં તો છે જે, ભારોભાર તો એના કેફ છે

સંપત્તિના કેફ, સફળતાના કેફ, હોય ભલે કેફ, એમાં અનેક તો ભેદ છે

કેફ સુખના દેશે દૃષ્ટિ બદલી, જગમાં જીવનમાં ના એનો નિષેધ છે

અહંના કેફથી, રહેજો દૂર જગમાં, જીવનનું એ તો ધીમું ઝેર છે

ચડયા જ્યાં કેફ સુખના જીવનમાં, દુઃખને એની સાથે તો વેર છે

પ્રેમના કેફ જીવનમાં અનેક છે, એમાં તો અનેક તો ભેદ છે

ચડે કેફ આળસનો જ્યાં જીવનમાં, જગમાં જીવનનો એ ભયાનક ખેલ છે

જીવનના જાણીતા નશા ઊતરશે ઘડી બે ઘડીમાં, ના એમાં દેર છે

અનેક કેફ તો છે જગમાં ઊતરતા, દઈ જાય જીવનમાં એ તો ખેદ છે

પ્રભુભક્તિનો ચડે જો કેફ સાચો, સમજજો પ્રભુની એમાં મ્હેર છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

khēda chē, khēda chē, jīvanamāṁ tō chē jē, bhārōbhāra tō ēnā kēpha chē

saṁpattinā kēpha, saphalatānā kēpha, hōya bhalē kēpha, ēmāṁ anēka tō bhēda chē

kēpha sukhanā dēśē dr̥ṣṭi badalī, jagamāṁ jīvanamāṁ nā ēnō niṣēdha chē

ahaṁnā kēphathī, rahējō dūra jagamāṁ, jīvananuṁ ē tō dhīmuṁ jhēra chē

caḍayā jyāṁ kēpha sukhanā jīvanamāṁ, duḥkhanē ēnī sāthē tō vēra chē

prēmanā kēpha jīvanamāṁ anēka chē, ēmāṁ tō anēka tō bhēda chē

caḍē kēpha ālasanō jyāṁ jīvanamāṁ, jagamāṁ jīvananō ē bhayānaka khēla chē

jīvananā jāṇītā naśā ūtaraśē ghaḍī bē ghaḍīmāṁ, nā ēmāṁ dēra chē

anēka kēpha tō chē jagamāṁ ūtaratā, daī jāya jīvanamāṁ ē tō khēda chē

prabhubhaktinō caḍē jō kēpha sācō, samajajō prabhunī ēmāṁ mhēra chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 7308 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...730373047305...Last