Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7317 | Date: 11-Apr-1998
બગડે સંબંધો જીવનમાં તો જ્યારે, લેજે આશરો તું ખુશામતનો
Bagaḍē saṁbaṁdhō jīvanamāṁ tō jyārē, lējē āśarō tuṁ khuśāmatanō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 7317 | Date: 11-Apr-1998

બગડે સંબંધો જીવનમાં તો જ્યારે, લેજે આશરો તું ખુશામતનો

  No Audio

bagaḍē saṁbaṁdhō jīvanamāṁ tō jyārē, lējē āśarō tuṁ khuśāmatanō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1998-04-11 1998-04-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15306 બગડે સંબંધો જીવનમાં તો જ્યારે, લેજે આશરો તું ખુશામતનો બગડે સંબંધો જીવનમાં તો જ્યારે, લેજે આશરો તું ખુશામતનો

રાખજે યાદ ત્યારે તું હૈયેથી, ખુદાને પણ ખુશામત તો વ્હાલી છે

પડયો છે ઇન્સાનને ઇન્સાન સાથે નાતો, પડે એમાં તો જો વાંધો

ભૂલી જાજે હૈયેથી તો વેરનો કાંટો, બાંધવા ફરીને જીવનમાં નાતો

સંબંધે સંબંધે બનીશ જો દીવાનો, આવશે કદી એ તૂટવાનો ટાણો

જીદે જીદે બનજે ના તું જિદ્દી, લાવશે વારો તો એ પસ્તાવાનો

સંબંધે સંબંધે ચાલશે જીવન નાવડી, જોજે ઊઠે ના એમાં તોફાનો

શબ્દે શબ્દોમાં કરજે ના તાગડધિન્ના, લાવી ના શકશે એ સુધારો

જાણતાં અજાણતાં બગડે સંબંધો, લેજે ધીરજનો ત્યારે આશરો

સંબંધો તો છે મૂડી જીવનની, સમજીને બાંધો ને કરો એમાં વધારો
View Original Increase Font Decrease Font


બગડે સંબંધો જીવનમાં તો જ્યારે, લેજે આશરો તું ખુશામતનો

રાખજે યાદ ત્યારે તું હૈયેથી, ખુદાને પણ ખુશામત તો વ્હાલી છે

પડયો છે ઇન્સાનને ઇન્સાન સાથે નાતો, પડે એમાં તો જો વાંધો

ભૂલી જાજે હૈયેથી તો વેરનો કાંટો, બાંધવા ફરીને જીવનમાં નાતો

સંબંધે સંબંધે બનીશ જો દીવાનો, આવશે કદી એ તૂટવાનો ટાણો

જીદે જીદે બનજે ના તું જિદ્દી, લાવશે વારો તો એ પસ્તાવાનો

સંબંધે સંબંધે ચાલશે જીવન નાવડી, જોજે ઊઠે ના એમાં તોફાનો

શબ્દે શબ્દોમાં કરજે ના તાગડધિન્ના, લાવી ના શકશે એ સુધારો

જાણતાં અજાણતાં બગડે સંબંધો, લેજે ધીરજનો ત્યારે આશરો

સંબંધો તો છે મૂડી જીવનની, સમજીને બાંધો ને કરો એમાં વધારો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bagaḍē saṁbaṁdhō jīvanamāṁ tō jyārē, lējē āśarō tuṁ khuśāmatanō

rākhajē yāda tyārē tuṁ haiyēthī, khudānē paṇa khuśāmata tō vhālī chē

paḍayō chē insānanē insāna sāthē nātō, paḍē ēmāṁ tō jō vāṁdhō

bhūlī jājē haiyēthī tō vēranō kāṁṭō, bāṁdhavā pharīnē jīvanamāṁ nātō

saṁbaṁdhē saṁbaṁdhē banīśa jō dīvānō, āvaśē kadī ē tūṭavānō ṭāṇō

jīdē jīdē banajē nā tuṁ jiddī, lāvaśē vārō tō ē pastāvānō

saṁbaṁdhē saṁbaṁdhē cālaśē jīvana nāvaḍī, jōjē ūṭhē nā ēmāṁ tōphānō

śabdē śabdōmāṁ karajē nā tāgaḍadhinnā, lāvī nā śakaśē ē sudhārō

jāṇatāṁ ajāṇatāṁ bagaḍē saṁbaṁdhō, lējē dhīrajanō tyārē āśarō

saṁbaṁdhō tō chē mūḍī jīvananī, samajīnē bāṁdhō nē karō ēmāṁ vadhārō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 7317 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...731273137314...Last