BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 45 | Date: 23-Aug-1984
   Text Size Increase Font Decrease Font

પડી હશે પાસે બે લાકડી, તો ઘર્ષણ થાશે જરૂર

  No Audio

padi hashe pase be lakadi, to gharshana thashe jarura

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1984-08-23 1984-08-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1534 પડી હશે પાસે બે લાકડી, તો ઘર્ષણ થાશે જરૂર પડી હશે પાસે બે લાકડી, તો ઘર્ષણ થાશે જરૂર
ઘર્ષણ ત્યાં થાતાં, અગ્નિ પણ પ્રગટશે જરૂર
બે વાસણ પડ્યા હશે બાજુમાં, અથડાશે જરૂર
અથડામણ થાતાં, ત્યાં ઘોંઘાટ થાશે જરૂર
પાપો કર્યાં ઘણાં, હવે ભોગવવાં પડશે પણ જરૂર
ભોગવવાં પડતાં પાપથી, દુઃખ પણ લાગશે જરૂર
દીવો અને દીવાસળી હશે જો પાસે, દીવો પ્રગટશે જરૂર
દીવો પ્રગટતા, તાપ અને અજવાળાં પણ મળશે જરૂર
વાવ્યું હશે જો બીજ, અને દીધું હશે ખાતર-પાણી જરૂર
વૃક્ષ એમાંથી પ્રગટશે અને ફળ પણ મળશે જરૂર
ચિત્ત જોડવું હશે જો પ્રભુમાં, વળી સ્થિર કરીને જરૂર
મન શાંત થઈ જાશે, વળી શાંતિ મળશે પણ જરૂર
Gujarati Bhajan no. 45 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પડી હશે પાસે બે લાકડી, તો ઘર્ષણ થાશે જરૂર
ઘર્ષણ ત્યાં થાતાં, અગ્નિ પણ પ્રગટશે જરૂર
બે વાસણ પડ્યા હશે બાજુમાં, અથડાશે જરૂર
અથડામણ થાતાં, ત્યાં ઘોંઘાટ થાશે જરૂર
પાપો કર્યાં ઘણાં, હવે ભોગવવાં પડશે પણ જરૂર
ભોગવવાં પડતાં પાપથી, દુઃખ પણ લાગશે જરૂર
દીવો અને દીવાસળી હશે જો પાસે, દીવો પ્રગટશે જરૂર
દીવો પ્રગટતા, તાપ અને અજવાળાં પણ મળશે જરૂર
વાવ્યું હશે જો બીજ, અને દીધું હશે ખાતર-પાણી જરૂર
વૃક્ષ એમાંથી પ્રગટશે અને ફળ પણ મળશે જરૂર
ચિત્ત જોડવું હશે જો પ્રભુમાં, વળી સ્થિર કરીને જરૂર
મન શાંત થઈ જાશે, વળી શાંતિ મળશે પણ જરૂર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
paḍī haśē pāsē bē lākaḍī, tō gharṣaṇa thāśē jarūra
gharṣaṇa tyāṁ thātāṁ, agni paṇa pragaṭaśē jarūra
bē vāsaṇa paḍyā haśē bājumāṁ, athaḍāśē jarūra
athaḍāmaṇa thātāṁ, tyāṁ ghōṁghāṭa thāśē jarūra
pāpō karyāṁ ghaṇāṁ, havē bhōgavavāṁ paḍaśē paṇa jarūra
bhōgavavāṁ paḍatāṁ pāpathī, duḥkha paṇa lāgaśē jarūra
dīvō anē dīvāsalī haśē jō pāsē, dīvō pragaṭaśē jarūra
dīvō pragaṭatā, tāpa anē ajavālāṁ paṇa malaśē jarūra
vāvyuṁ haśē jō bīja, anē dīdhuṁ haśē khātara-pāṇī jarūra
vr̥kṣa ēmāṁthī pragaṭaśē anē phala paṇa malaśē jarūra
citta jōḍavuṁ haśē jō prabhumāṁ, valī sthira karīnē jarūra
mana śāṁta thaī jāśē, valī śāṁti malaśē paṇa jarūra

Explanation in English:
When there are two sticks near each other, there will be friction definitely.
With friction happening, fire will erupt definitely.

Two vessels kept together will bang into each other definitely.
On banging, they will make a loud noise definitely.

Committed a lot of sins for which price will have to be paid definitely.
On paying of the debt of that sin, suffering will also occur definitely.

If lamp and a matchstick is nearby, the lamp will be lit definitely.
Once the lamp is lit, heat and light will be obtained definitely.

If a seed has been sown and if it has been provided with fertiliser and water,
Then a tree will grow from it, and one day will give you fruit definitely.

If mind will be focussed on the divine, by keep it still,
The mind will become calm and then peace will be obtained definitely.

First...4142434445...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall