BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 7357 | Date: 01-May-1998
   Text Size Increase Font Decrease Font

ભર્યું ભર્યું છે, જગમાં તો જીવનમાં, જીવનમાં ના કાંઈ કમી છે

  No Audio

Bharyu Bharyu Che , Jagmaa To Jivanma, Jivanma Na Kai Kami Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1998-05-01 1998-05-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15346 ભર્યું ભર્યું છે, જગમાં તો જીવનમાં, જીવનમાં ના કાંઈ કમી છે ભર્યું ભર્યું છે, જગમાં તો જીવનમાં, જીવનમાં ના કાંઈ કમી છે
વ્યવહાર તો છે હસ્તી તારી, જીવનમાં તો ક્યાં દુઃખની કમી છે
માનવીએ માનવીએ મળે વ્યાખ્યા દુઃખની જુદી, કર્યાં દુઃખની કમી છે
ભર્યું ભર્યું છે જગમાં સુખ ભરપૂર, નજર એના ઉપર નાખવાની કમી છે
ભર્યું ભર્યું છે સુખ સહુના હૈયામાં, એમાં ઊંડા ઊતરવાની કમી છે
જગમાં વાગે તાલ તો ઘણા ઘણા, મેળ એનો સાધવાની કમી છે
અંધારામાં અટવાયાં છે સહુનાં હૈયાં, હૈયામાં તો પ્રકાશની કમી છે
દારોમદાર છે જગમાં સહુનો પ્રભુ પર, એની સાથે તાર જોડવાની કમી છે
પડયું છે સુખ તો જગના ખૂણે ખૂણે, એને શોધવાની તો કમી છે
ભર્યાં ભર્યાંમાં તો જ્યાં ઊણપ જાગી, એ ઊણપને હટાવવાની કમી છે
Gujarati Bhajan no. 7357 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ભર્યું ભર્યું છે, જગમાં તો જીવનમાં, જીવનમાં ના કાંઈ કમી છે
વ્યવહાર તો છે હસ્તી તારી, જીવનમાં તો ક્યાં દુઃખની કમી છે
માનવીએ માનવીએ મળે વ્યાખ્યા દુઃખની જુદી, કર્યાં દુઃખની કમી છે
ભર્યું ભર્યું છે જગમાં સુખ ભરપૂર, નજર એના ઉપર નાખવાની કમી છે
ભર્યું ભર્યું છે સુખ સહુના હૈયામાં, એમાં ઊંડા ઊતરવાની કમી છે
જગમાં વાગે તાલ તો ઘણા ઘણા, મેળ એનો સાધવાની કમી છે
અંધારામાં અટવાયાં છે સહુનાં હૈયાં, હૈયામાં તો પ્રકાશની કમી છે
દારોમદાર છે જગમાં સહુનો પ્રભુ પર, એની સાથે તાર જોડવાની કમી છે
પડયું છે સુખ તો જગના ખૂણે ખૂણે, એને શોધવાની તો કમી છે
ભર્યાં ભર્યાંમાં તો જ્યાં ઊણપ જાગી, એ ઊણપને હટાવવાની કમી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
bharyuṁ bharyuṁ chē, jagamāṁ tō jīvanamāṁ, jīvanamāṁ nā kāṁī kamī chē
vyavahāra tō chē hastī tārī, jīvanamāṁ tō kyāṁ duḥkhanī kamī chē
mānavīē mānavīē malē vyākhyā duḥkhanī judī, karyāṁ duḥkhanī kamī chē
bharyuṁ bharyuṁ chē jagamāṁ sukha bharapūra, najara ēnā upara nākhavānī kamī chē
bharyuṁ bharyuṁ chē sukha sahunā haiyāmāṁ, ēmāṁ ūṁḍā ūtaravānī kamī chē
jagamāṁ vāgē tāla tō ghaṇā ghaṇā, mēla ēnō sādhavānī kamī chē
aṁdhārāmāṁ aṭavāyāṁ chē sahunāṁ haiyāṁ, haiyāmāṁ tō prakāśanī kamī chē
dārōmadāra chē jagamāṁ sahunō prabhu para, ēnī sāthē tāra jōḍavānī kamī chē
paḍayuṁ chē sukha tō jaganā khūṇē khūṇē, ēnē śōdhavānī tō kamī chē
bharyāṁ bharyāṁmāṁ tō jyāṁ ūṇapa jāgī, ē ūṇapanē haṭāvavānī kamī chē
First...73517352735373547355...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall