Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 47 | Date: 25-Aug-1984
મા, મારા હૈયાના આસને બેસાડી, તારું પૂજન કરવા દેજે
Mā, mārā haiyānā āsanē bēsāḍī, tāruṁ pūjana karavā dējē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 47 | Date: 25-Aug-1984

મા, મારા હૈયાના આસને બેસાડી, તારું પૂજન કરવા દેજે

  Audio

mā, mārā haiyānā āsanē bēsāḍī, tāruṁ pūjana karavā dējē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1984-08-25 1984-08-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1536 મા, મારા હૈયાના આસને બેસાડી, તારું પૂજન કરવા દેજે મા, મારા હૈયાના આસને બેસાડી, તારું પૂજન કરવા દેજે

મા, તારા પગને મારા હૈયાના ભાવથી, ખૂબ ધોવા દેજે

મા, તને સોળે શણગારે આજે ખૂબ સજાવવા દેજે

મા, તારા કપાળે વહાલથી, કંકુ કેરો ચાંદલો કરવા દેજે

મા, એના પર પ્રેમથી, ચોખા, અબીલ, ગુલાલ લગાવવા દેજે

મા, તને વિવિધ પુષ્પો તણી વેણી, પ્રેમથી પહેરાવવા દેજે

મા, તને મહેકતાં ગુલાબ ને મોગરાનો હાર, પહેરાવવા દેજે

મા, તારી સામે બેસી, પ્રેમથી ખબરઅંતર પૂછવા દેજે

મા, તારી પાસે બેસી, મારા હૈયાની પ્રેમથી વાત કરવા દેજે

મા, તારા આંખના અમીરસનું પાન, આજે મને કરવા દેજે

મા, તારા હસતા વદનનાં દર્શન, આજે મને કરવા દેજે

મા, મારા ભાવથી ભરેલાં ભોજન, આજે મને ધરવા દેજે

મા, તને વહાલથી પાન, સોપારી, એલચી, ખવરાવવા દેજે

મા, તારા અમૂલ્ય ભાવ ભરેલા ભાવમાં, આજે નહાવા દેજે
https://www.youtube.com/watch?v=rL9UNkN1MMU
View Original Increase Font Decrease Font


મા, મારા હૈયાના આસને બેસાડી, તારું પૂજન કરવા દેજે

મા, તારા પગને મારા હૈયાના ભાવથી, ખૂબ ધોવા દેજે

મા, તને સોળે શણગારે આજે ખૂબ સજાવવા દેજે

મા, તારા કપાળે વહાલથી, કંકુ કેરો ચાંદલો કરવા દેજે

મા, એના પર પ્રેમથી, ચોખા, અબીલ, ગુલાલ લગાવવા દેજે

મા, તને વિવિધ પુષ્પો તણી વેણી, પ્રેમથી પહેરાવવા દેજે

મા, તને મહેકતાં ગુલાબ ને મોગરાનો હાર, પહેરાવવા દેજે

મા, તારી સામે બેસી, પ્રેમથી ખબરઅંતર પૂછવા દેજે

મા, તારી પાસે બેસી, મારા હૈયાની પ્રેમથી વાત કરવા દેજે

મા, તારા આંખના અમીરસનું પાન, આજે મને કરવા દેજે

મા, તારા હસતા વદનનાં દર્શન, આજે મને કરવા દેજે

મા, મારા ભાવથી ભરેલાં ભોજન, આજે મને ધરવા દેજે

મા, તને વહાલથી પાન, સોપારી, એલચી, ખવરાવવા દેજે

મા, તારા અમૂલ્ય ભાવ ભરેલા ભાવમાં, આજે નહાવા દેજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mā, mārā haiyānā āsanē bēsāḍī, tāruṁ pūjana karavā dējē

mā, tārā paganē mārā haiyānā bhāvathī, khūba dhōvā dējē

mā, tanē sōlē śaṇagārē ājē khūba sajāvavā dējē

mā, tārā kapālē vahālathī, kaṁku kērō cāṁdalō karavā dējē

mā, ēnā para prēmathī, cōkhā, abīla, gulāla lagāvavā dējē

mā, tanē vividha puṣpō taṇī vēṇī, prēmathī pahērāvavā dējē

mā, tanē mahēkatāṁ gulāba nē mōgarānō hāra, pahērāvavā dējē

mā, tārī sāmē bēsī, prēmathī khabaraaṁtara pūchavā dējē

mā, tārī pāsē bēsī, mārā haiyānī prēmathī vāta karavā dējē

mā, tārā āṁkhanā amīrasanuṁ pāna, ājē manē karavā dējē

mā, tārā hasatā vadananāṁ darśana, ājē manē karavā dējē

mā, mārā bhāvathī bharēlāṁ bhōjana, ājē manē dharavā dējē

mā, tanē vahālathī pāna, sōpārī, ēlacī, khavarāvavā dējē

mā, tārā amūlya bhāva bharēlā bhāvamāṁ, ājē nahāvā dējē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka expresses his devotion to Mother Divine.

He is inviting her to dwell in his heart. So he can perform different ceremonies to please and honor her.

He would like to wash Her lotus feet with his pure devotion.

He would like to adorn Her with lots of jewelry.

He would like to put a red tilak (symbol) on her forehead.

He would like to offer some auspicious components (rice & some different color powders) for the ceremony.

He would like to make her wear hairband and garland made of fresh and fragrant flowers.He says give me a chance to sit in front of You and tell You what's in my heart. And ask you how you are doing?

He would like to be enchanted by Her eyes,

He would like to worship the smiling Divine Mother

He would like to serve different delicacies to Mother Divine and to complete the meal, give her some betel leaves with betelnuts.

He would like to immerse himself into the affection of the Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 47 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

મા, મારા હૈયાના આસને બેસાડી, તારું પૂજન કરવા દેજેમા, મારા હૈયાના આસને બેસાડી, તારું પૂજન કરવા દેજે

મા, તારા પગને મારા હૈયાના ભાવથી, ખૂબ ધોવા દેજે

મા, તને સોળે શણગારે આજે ખૂબ સજાવવા દેજે

મા, તારા કપાળે વહાલથી, કંકુ કેરો ચાંદલો કરવા દેજે

મા, એના પર પ્રેમથી, ચોખા, અબીલ, ગુલાલ લગાવવા દેજે

મા, તને વિવિધ પુષ્પો તણી વેણી, પ્રેમથી પહેરાવવા દેજે

મા, તને મહેકતાં ગુલાબ ને મોગરાનો હાર, પહેરાવવા દેજે

મા, તારી સામે બેસી, પ્રેમથી ખબરઅંતર પૂછવા દેજે

મા, તારી પાસે બેસી, મારા હૈયાની પ્રેમથી વાત કરવા દેજે

મા, તારા આંખના અમીરસનું પાન, આજે મને કરવા દેજે

મા, તારા હસતા વદનનાં દર્શન, આજે મને કરવા દેજે

મા, મારા ભાવથી ભરેલાં ભોજન, આજે મને ધરવા દેજે

મા, તને વહાલથી પાન, સોપારી, એલચી, ખવરાવવા દેજે

મા, તારા અમૂલ્ય ભાવ ભરેલા ભાવમાં, આજે નહાવા દેજે
1984-08-25https://i.ytimg.com/vi/rL9UNkN1MMU/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=rL9UNkN1MMU


First...464748...Last