Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7374 | Date: 22-May-1998
અંતર ભૂખ્યા તો છે પ્રભુના તો, હૈયાના ભાવના
Aṁtara bhūkhyā tō chē prabhunā tō, haiyānā bhāvanā

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 7374 | Date: 22-May-1998

અંતર ભૂખ્યા તો છે પ્રભુના તો, હૈયાના ભાવના

  No Audio

aṁtara bhūkhyā tō chē prabhunā tō, haiyānā bhāvanā

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1998-05-22 1998-05-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15363 અંતર ભૂખ્યા તો છે પ્રભુના તો, હૈયાના ભાવના અંતર ભૂખ્યા તો છે પ્રભુના તો, હૈયાના ભાવના

જુએ છે રાહ એ તો એના બાળની, ક્યારે બુઝાવે પ્યાસ એની

જાણવા છતાં બની અજાણ્યા, ઢૂંઢે બાળને બુઝાવે ક્યારે પ્યાસ એની

રહ્યા એ ગોતતા, રહ્યા એ શોધતા, આવે બાળ ક્યારે એવા જોમવંતા

હૈયા એના ભાવના તરસ્યા, બન્યા એવા વ્યાકુળ બાળઘેલા

પહોંચ્યા જ્યાં દુઃખ બાળના, તો એને હૈયે, થયાં હૈયાં એનાં તો ભીનાં

રાહ ના જોઈ ત્યારે એણે, વ્હારે તત્કાળ ત્યારે એની દોડયા

સુખસંપત્તિના એ સ્વામી છે, સદા એ તો આવા ભાવભૂખ્યા

વહાવે એક આંખે કરુણા, બીજી આંખ દોડે બાળના ભાવ ઝીલવા

મંદ મંદ રહે એ તો હસતા, ગતિમાં મંદ નથી એ તો રહેતા
Increase Font Decrease Font

અંતર ભૂખ્યા તો છે પ્રભુના તો, હૈયાના ભાવના

જુએ છે રાહ એ તો એના બાળની, ક્યારે બુઝાવે પ્યાસ એની

જાણવા છતાં બની અજાણ્યા, ઢૂંઢે બાળને બુઝાવે ક્યારે પ્યાસ એની

રહ્યા એ ગોતતા, રહ્યા એ શોધતા, આવે બાળ ક્યારે એવા જોમવંતા

હૈયા એના ભાવના તરસ્યા, બન્યા એવા વ્યાકુળ બાળઘેલા

પહોંચ્યા જ્યાં દુઃખ બાળના, તો એને હૈયે, થયાં હૈયાં એનાં તો ભીનાં

રાહ ના જોઈ ત્યારે એણે, વ્હારે તત્કાળ ત્યારે એની દોડયા

સુખસંપત્તિના એ સ્વામી છે, સદા એ તો આવા ભાવભૂખ્યા

વહાવે એક આંખે કરુણા, બીજી આંખ દોડે બાળના ભાવ ઝીલવા

મંદ મંદ રહે એ તો હસતા, ગતિમાં મંદ નથી એ તો રહેતા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
aṁtara bhūkhyā tō chē prabhunā tō, haiyānā bhāvanā

juē chē rāha ē tō ēnā bālanī, kyārē bujhāvē pyāsa ēnī

jāṇavā chatāṁ banī ajāṇyā, ḍhūṁḍhē bālanē bujhāvē kyārē pyāsa ēnī

rahyā ē gōtatā, rahyā ē śōdhatā, āvē bāla kyārē ēvā jōmavaṁtā

haiyā ēnā bhāvanā tarasyā, banyā ēvā vyākula bālaghēlā

pahōṁcyā jyāṁ duḥkha bālanā, tō ēnē haiyē, thayāṁ haiyāṁ ēnāṁ tō bhīnāṁ

rāha nā jōī tyārē ēṇē, vhārē tatkāla tyārē ēnī dōḍayā

sukhasaṁpattinā ē svāmī chē, sadā ē tō āvā bhāvabhūkhyā

vahāvē ēka āṁkhē karuṇā, bījī āṁkha dōḍē bālanā bhāva jhīlavā

maṁda maṁda rahē ē tō hasatā, gatimāṁ maṁda nathī ē tō rahētā
Gujarati Bhajan no. 7374 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...736973707371...Last