Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 51 | Date: 27-Aug-1984
કરશું તેવું ભરશું, અને વાવશું તેવું લણશું
Karaśuṁ tēvuṁ bharaśuṁ, anē vāvaśuṁ tēvuṁ laṇaśuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 51 | Date: 27-Aug-1984

કરશું તેવું ભરશું, અને વાવશું તેવું લણશું

  No Audio

karaśuṁ tēvuṁ bharaśuṁ, anē vāvaśuṁ tēvuṁ laṇaśuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1984-08-27 1984-08-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1540 કરશું તેવું ભરશું, અને વાવશું તેવું લણશું કરશું તેવું ભરશું, અને વાવશું તેવું લણશું

શું પુણ્ય કર્યા વિના, એમાંથી આપણે છૂટશું

કુદરતના આ નિયમથી, જો આપણે નહીં ચેતશું

ખોટી દોડાદોડી કરી, આપણી શક્તિ વેડફશું

પાપ-પુણ્યના હિસાબ, જો ચોખ્ખા નહીં કરશું

જનમ-મરણના ફેરામાં, આપણે અટવાશું

પાપનો અજાણતાં પણ સાથ જો દઈશું

પાપના એ ભાગમાં આપણે ભાગીદાર બનશું

કીટક ભમરીનું ધ્યાન ધરતાં, અંતે ભમરી બનતું

`મા' નું સાચું ધ્યાન ધરતાં, `મા' જેવા બનશું
View Original Increase Font Decrease Font


કરશું તેવું ભરશું, અને વાવશું તેવું લણશું

શું પુણ્ય કર્યા વિના, એમાંથી આપણે છૂટશું

કુદરતના આ નિયમથી, જો આપણે નહીં ચેતશું

ખોટી દોડાદોડી કરી, આપણી શક્તિ વેડફશું

પાપ-પુણ્યના હિસાબ, જો ચોખ્ખા નહીં કરશું

જનમ-મરણના ફેરામાં, આપણે અટવાશું

પાપનો અજાણતાં પણ સાથ જો દઈશું

પાપના એ ભાગમાં આપણે ભાગીદાર બનશું

કીટક ભમરીનું ધ્યાન ધરતાં, અંતે ભમરી બનતું

`મા' નું સાચું ધ્યાન ધરતાં, `મા' જેવા બનશું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karaśuṁ tēvuṁ bharaśuṁ, anē vāvaśuṁ tēvuṁ laṇaśuṁ

śuṁ puṇya karyā vinā, ēmāṁthī āpaṇē chūṭaśuṁ

kudaratanā ā niyamathī, jō āpaṇē nahīṁ cētaśuṁ

khōṭī dōḍādōḍī karī, āpaṇī śakti vēḍaphaśuṁ

pāpa-puṇyanā hisāba, jō cōkhkhā nahīṁ karaśuṁ

janama-maraṇanā phērāmāṁ, āpaṇē aṭavāśuṁ

pāpanō ajāṇatāṁ paṇa sātha jō daīśuṁ

pāpanā ē bhāgamāṁ āpaṇē bhāgīdāra banaśuṁ

kīṭaka bhamarīnuṁ dhyāna dharatāṁ, aṁtē bhamarī banatuṁ

`mā' nuṁ sācuṁ dhyāna dharatāṁ, `mā' jēvā banaśuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka explains....

What you sow is what you reap. The result of bad deeds are going to be bad and vice verse. If we do not understand this simple law of nature we will have unnecessary struggles in life.

If we don't keep account of our debts clear then we will be stuck in the cycle of rebirth

Even if I support someone in their terrible deed, I will have to face its consequences.

Whosoever you admire, you will start gaining that person's quality. So why not admire the Divine and aspire to be like Her.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 51 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...495051...Last