Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 56 | Date: 30-Aug-1984
કરવું-કરાવવું સોંપ્યું છે, તેં માનવને હાથ
Karavuṁ-karāvavuṁ sōṁpyuṁ chē, tēṁ mānavanē hātha

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 56 | Date: 30-Aug-1984

કરવું-કરાવવું સોંપ્યું છે, તેં માનવને હાથ

  No Audio

karavuṁ-karāvavuṁ sōṁpyuṁ chē, tēṁ mānavanē hātha

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1984-08-30 1984-08-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1545 કરવું-કરાવવું સોંપ્યું છે, તેં માનવને હાથ કરવું-કરાવવું સોંપ્યું છે, તેં માનવને હાથ

એનું ફળ દેવાનું રાખ્યું છે, તેં તારી પાસ

કર્મો કરી ફળ માટે રાખવો, `મા' માં વિશ્વાસ

કર્મોનાં ફળ જરૂર મળશે, ના થવાશે નિરાશ

એનામાં વિશ્વાસ મૂકી, કરવાં કર્મો તમામ

ફળ એનાં સુંદર મળશે, પશ્ચાત્તાપ થાયે શું કામ

શરીર મળ્યું છે, ફળ ભોગવી, કરવાં કર્મો ખાસ

કોઈ એમાંથી બચ્યું નથી, શાને થાવું નાસીપાસ

જપવું, સ્મરણ કરવું, નિરંતર લેવું `મા' નું નામ

સંસારમાં આ એક ઉત્તમ છે, કરો બનીને નિષ્કામ
Increase Font Decrease Font

કરવું-કરાવવું સોંપ્યું છે, તેં માનવને હાથ

એનું ફળ દેવાનું રાખ્યું છે, તેં તારી પાસ

કર્મો કરી ફળ માટે રાખવો, `મા' માં વિશ્વાસ

કર્મોનાં ફળ જરૂર મળશે, ના થવાશે નિરાશ

એનામાં વિશ્વાસ મૂકી, કરવાં કર્મો તમામ

ફળ એનાં સુંદર મળશે, પશ્ચાત્તાપ થાયે શું કામ

શરીર મળ્યું છે, ફળ ભોગવી, કરવાં કર્મો ખાસ

કોઈ એમાંથી બચ્યું નથી, શાને થાવું નાસીપાસ

જપવું, સ્મરણ કરવું, નિરંતર લેવું `મા' નું નામ

સંસારમાં આ એક ઉત્તમ છે, કરો બનીને નિષ્કામ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
karavuṁ-karāvavuṁ sōṁpyuṁ chē, tēṁ mānavanē hātha

ēnuṁ phala dēvānuṁ rākhyuṁ chē, tēṁ tārī pāsa

karmō karī phala māṭē rākhavō, `mā' māṁ viśvāsa

karmōnāṁ phala jarūra malaśē, nā thavāśē nirāśa

ēnāmāṁ viśvāsa mūkī, karavāṁ karmō tamāma

phala ēnāṁ suṁdara malaśē, paścāttāpa thāyē śuṁ kāma

śarīra malyuṁ chē, phala bhōgavī, karavāṁ karmō khāsa

kōī ēmāṁthī bacyuṁ nathī, śānē thāvuṁ nāsīpāsa

japavuṁ, smaraṇa karavuṁ, niraṁtara lēvuṁ `mā' nuṁ nāma

saṁsāramāṁ ā ēka uttama chē, karō banīnē niṣkāma
Increase Font Decrease Font

English Explanation
Here Kaka explains that....
The only thing we have power over is our actions.
But the result or the fruit of our actions is not in our hands.
If you do your deeds to your best ability and with sincerity, then have faith that the fruit the Divine gives will be for your best.
There is no way around this theory of Karma (action).
So work hard, while chanting God's name continuously, without any expectations or worry for the result.
Gujarati Bhajan no. 56 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...555657...Last