Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3511 | Date: 18-Nov-1991
જે ભૂમિ જોઈ નથી તો તેં, તે ભૂમિ ખેડવાની છે, તારે ને તારે
Jē bhūmi jōī nathī tō tēṁ, tē bhūmi khēḍavānī chē, tārē nē tārē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3511 | Date: 18-Nov-1991

જે ભૂમિ જોઈ નથી તો તેં, તે ભૂમિ ખેડવાની છે, તારે ને તારે

  No Audio

jē bhūmi jōī nathī tō tēṁ, tē bhūmi khēḍavānī chē, tārē nē tārē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-11-18 1991-11-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15500 જે ભૂમિ જોઈ નથી તો તેં, તે ભૂમિ ખેડવાની છે, તારે ને તારે જે ભૂમિ જોઈ નથી તો તેં, તે ભૂમિ ખેડવાની છે, તારે ને તારે

જે પ્રદેશ જોયો નથી તેં, કરવાનો છે સફર એમાં તો, તારે ને તારે

મળે કંટક કે ફૂલની પાંખડી એમાં, ચાલવાનું છે એના પર તો, તારે ને તારે

આવ્યો જગમાં, ખેડીને પ્રવાસ તો એકલો, તેં તો જ્યારે

રાખે છે અપેક્ષા હવે તું શાની, ખેડવા એને, અન્યના તો સહારે

હતો સહારો પહેલાં તો જેનો, રહેશે સહારો સદા એને સાથે ને સાથે

ખેડી શકીશ પ્રવાસ શું તું જીવનમાં, કાંઈ ડૂબતી નૈયાને સહારે

આવ્યો ને ખેડી શકીશ પ્રવાસ તો તું, તારા જ કર્મના સહારે

મળશે તારા કર્મને રાહ તો સાચી, તારા ને તારા પ્રભુમાંના વિશ્વાસે
View Original Increase Font Decrease Font


જે ભૂમિ જોઈ નથી તો તેં, તે ભૂમિ ખેડવાની છે, તારે ને તારે

જે પ્રદેશ જોયો નથી તેં, કરવાનો છે સફર એમાં તો, તારે ને તારે

મળે કંટક કે ફૂલની પાંખડી એમાં, ચાલવાનું છે એના પર તો, તારે ને તારે

આવ્યો જગમાં, ખેડીને પ્રવાસ તો એકલો, તેં તો જ્યારે

રાખે છે અપેક્ષા હવે તું શાની, ખેડવા એને, અન્યના તો સહારે

હતો સહારો પહેલાં તો જેનો, રહેશે સહારો સદા એને સાથે ને સાથે

ખેડી શકીશ પ્રવાસ શું તું જીવનમાં, કાંઈ ડૂબતી નૈયાને સહારે

આવ્યો ને ખેડી શકીશ પ્રવાસ તો તું, તારા જ કર્મના સહારે

મળશે તારા કર્મને રાહ તો સાચી, તારા ને તારા પ્રભુમાંના વિશ્વાસે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jē bhūmi jōī nathī tō tēṁ, tē bhūmi khēḍavānī chē, tārē nē tārē

jē pradēśa jōyō nathī tēṁ, karavānō chē saphara ēmāṁ tō, tārē nē tārē

malē kaṁṭaka kē phūlanī pāṁkhaḍī ēmāṁ, cālavānuṁ chē ēnā para tō, tārē nē tārē

āvyō jagamāṁ, khēḍīnē pravāsa tō ēkalō, tēṁ tō jyārē

rākhē chē apēkṣā havē tuṁ śānī, khēḍavā ēnē, anyanā tō sahārē

hatō sahārō pahēlāṁ tō jēnō, rahēśē sahārō sadā ēnē sāthē nē sāthē

khēḍī śakīśa pravāsa śuṁ tuṁ jīvanamāṁ, kāṁī ḍūbatī naiyānē sahārē

āvyō nē khēḍī śakīśa pravāsa tō tuṁ, tārā ja karmanā sahārē

malaśē tārā karmanē rāha tō sācī, tārā nē tārā prabhumāṁnā viśvāsē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3511 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...351135123513...Last