BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 65 | Date: 16-Sep-1984
   Text Size Increase Font Decrease Font

માડી રે માડી, આવો ગજબ તેં કેમ કીધો રે - આવો...

  No Audio

madi re madi, avo gajaba tem kema kidho re - avo...

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1984-09-16 1984-09-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1554 માડી રે માડી, આવો ગજબ તેં કેમ કીધો રે - આવો... માડી રે માડી, આવો ગજબ તેં કેમ કીધો રે - આવો...
સૌને તારી પાસે બોલાવતી, રહેતી તું છુપાઈને રે - આવો ...
નિરાકાર રહી સાકાર બનતી, મતિ મારી મૂંઝાતી રે - આવો ...
વિકારોમાં પણ રહી, નિર્વિકાર તું કહેવાતી રે - આવો ...
બીજોમાંથી વૃક્ષો પ્રગટાવતી, ફળો અનોખાં આપતી રે - આવો ...
તારું ધાર્યું બધું કરતી, ને ફળો કર્મોનાં અમને ચખાડતી રે - આવો ...
બાળમાંથી વૃદ્ધ બનાવતી, ને બુદ્ધિ પણ આપતી રે - આવો ...
ક્યારેક અમને રડાવતી, વળી પાછી હસાવતી રે - આવો ...
જ્ઞાનીઓને અટવાવતી અને ભક્તોને સમજાવતી રે - આવો ...
બુદ્ધિમાં વસતી પણ મારાં કર્મોમાંથી કેમ ભાગતી રે - આવો ...
જન્મદાતા કહેવાતી, અંતે સંહારદાતા પણ બનતી રે - આવો ...
Gujarati Bhajan no. 65 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
માડી રે માડી, આવો ગજબ તેં કેમ કીધો રે - આવો...
સૌને તારી પાસે બોલાવતી, રહેતી તું છુપાઈને રે - આવો ...
નિરાકાર રહી સાકાર બનતી, મતિ મારી મૂંઝાતી રે - આવો ...
વિકારોમાં પણ રહી, નિર્વિકાર તું કહેવાતી રે - આવો ...
બીજોમાંથી વૃક્ષો પ્રગટાવતી, ફળો અનોખાં આપતી રે - આવો ...
તારું ધાર્યું બધું કરતી, ને ફળો કર્મોનાં અમને ચખાડતી રે - આવો ...
બાળમાંથી વૃદ્ધ બનાવતી, ને બુદ્ધિ પણ આપતી રે - આવો ...
ક્યારેક અમને રડાવતી, વળી પાછી હસાવતી રે - આવો ...
જ્ઞાનીઓને અટવાવતી અને ભક્તોને સમજાવતી રે - આવો ...
બુદ્ધિમાં વસતી પણ મારાં કર્મોમાંથી કેમ ભાગતી રે - આવો ...
જન્મદાતા કહેવાતી, અંતે સંહારદાતા પણ બનતી રે - આવો ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
māḍī rē māḍī, āvō gajaba tēṁ kēma kīdhō rē - āvō...
saunē tārī pāsē bōlāvatī, rahētī tuṁ chupāīnē rē - āvō ...
nirākāra rahī sākāra banatī, mati mārī mūṁjhātī rē - āvō ...
vikārōmāṁ paṇa rahī, nirvikāra tuṁ kahēvātī rē - āvō ...
bījōmāṁthī vr̥kṣō pragaṭāvatī, phalō anōkhāṁ āpatī rē - āvō ...
tāruṁ dhāryuṁ badhuṁ karatī, nē phalō karmōnāṁ amanē cakhāḍatī rē - āvō ...
bālamāṁthī vr̥ddha banāvatī, nē buddhi paṇa āpatī rē - āvō ...
kyārēka amanē raḍāvatī, valī pāchī hasāvatī rē - āvō ...
jñānīōnē aṭavāvatī anē bhaktōnē samajāvatī rē - āvō ...
buddhimāṁ vasatī paṇa mārāṁ karmōmāṁthī kēma bhāgatī rē - āvō ...
janmadātā kahēvātī, aṁtē saṁhāradātā paṇa banatī rē - āvō ...

Explanation in English
Here Kaka (Satguru Devendra Ghia) is wondering about Mother Divine's peculiarities....
The Divine's ways are not easy to understand.
Why, why are you like that Mother Divine?
How can one believe in God when one can't even see the Divine?
You reside in every emotion. Despite being passionless, how do you be present in all our passion?
Everything happens according to your wish, but still, you give us the will of our own. Though the result (fruit) of our actions are in your control.
In our journey from childhood to old age, you are the one who gives us the sense of discretion through our experience.
The one who tries to know You through logic can get entangled in confusion, but Your devotees who seek You through their affection, You give them all the explanations.
Sometimes You let us cry and sometimes just coddle us and make us smile.
You are present in my senses but still not in charge of actions.
You are the generator, everyone's Mother, but when needed, You become the death factor in our life.
Why, why are You like that Mother Divine?

First...6162636465...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall