BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3567 | Date: 12-Dec-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

મારી શકીશ જગમાં ક્યાંથી રે તું, જગને મોઢે તો તાળાં (2)

  No Audio

Maari Shakish Jagama Kyaathi Re Tu, Jagne Modhe To Taala

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-12-12 1991-12-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15556 મારી શકીશ જગમાં ક્યાંથી રે તું, જગને મોઢે તો તાળાં (2) મારી શકીશ જગમાં ક્યાંથી રે તું, જગને મોઢે તો તાળાં (2)
મનમાન્યું કરતો રહ્યો છે તું જગમાં, નથી કોઈ તારાં તો ઠેકાણાં
માર્યા ના કદી તેં તો જગમાં, તારાં ક્રોધને તો કોઈ તાળાં
રાખ્યા ખુલ્લા લોભ લાલચના બારણા, માર્યા ના એને તેં તાળાં
નિર્દોષતાને, પવિત્રતાને જાવા દીધી ભાગી, રાખી ના પૂરી મારીનેં તાળાં
લાગણી અન્યની તો ભૂલી, કાઢયા વગર વિચારે શબ્દો, માર્યા ના એને તાળાં
ખોટા વિચારોને રાખ્યા તેં વહેતાં, રાખ્યા ના કાબૂમાં, માર્યા ના એને તેં તાળાં
ખોટા વહેણમાં દીધા વહેવા ભાવોને, ના રોક્યા, મારી એને તો તાળાં
રહ્યો જોતાં ખોટા દૃશ્યો, રોકી ના તેં દૃષ્ટિ, રાખી ના નજરને મારીને તાળાં
સારા માઠા, લઈ રસ, સાંભળતો રહ્યો શબ્દો, ના અટક્યો, ના માર્યા એને તાળાં
Gujarati Bhajan no. 3567 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મારી શકીશ જગમાં ક્યાંથી રે તું, જગને મોઢે તો તાળાં (2)
મનમાન્યું કરતો રહ્યો છે તું જગમાં, નથી કોઈ તારાં તો ઠેકાણાં
માર્યા ના કદી તેં તો જગમાં, તારાં ક્રોધને તો કોઈ તાળાં
રાખ્યા ખુલ્લા લોભ લાલચના બારણા, માર્યા ના એને તેં તાળાં
નિર્દોષતાને, પવિત્રતાને જાવા દીધી ભાગી, રાખી ના પૂરી મારીનેં તાળાં
લાગણી અન્યની તો ભૂલી, કાઢયા વગર વિચારે શબ્દો, માર્યા ના એને તાળાં
ખોટા વિચારોને રાખ્યા તેં વહેતાં, રાખ્યા ના કાબૂમાં, માર્યા ના એને તેં તાળાં
ખોટા વહેણમાં દીધા વહેવા ભાવોને, ના રોક્યા, મારી એને તો તાળાં
રહ્યો જોતાં ખોટા દૃશ્યો, રોકી ના તેં દૃષ્ટિ, રાખી ના નજરને મારીને તાળાં
સારા માઠા, લઈ રસ, સાંભળતો રહ્યો શબ્દો, ના અટક્યો, ના માર્યા એને તાળાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mārī śakīśa jagamāṁ kyāṁthī rē tuṁ, jaganē mōḍhē tō tālāṁ (2)
manamānyuṁ karatō rahyō chē tuṁ jagamāṁ, nathī kōī tārāṁ tō ṭhēkāṇāṁ
māryā nā kadī tēṁ tō jagamāṁ, tārāṁ krōdhanē tō kōī tālāṁ
rākhyā khullā lōbha lālacanā bāraṇā, māryā nā ēnē tēṁ tālāṁ
nirdōṣatānē, pavitratānē jāvā dīdhī bhāgī, rākhī nā pūrī mārīnēṁ tālāṁ
lāgaṇī anyanī tō bhūlī, kāḍhayā vagara vicārē śabdō, māryā nā ēnē tālāṁ
khōṭā vicārōnē rākhyā tēṁ vahētāṁ, rākhyā nā kābūmāṁ, māryā nā ēnē tēṁ tālāṁ
khōṭā vahēṇamāṁ dīdhā vahēvā bhāvōnē, nā rōkyā, mārī ēnē tō tālāṁ
rahyō jōtāṁ khōṭā dr̥śyō, rōkī nā tēṁ dr̥ṣṭi, rākhī nā najaranē mārīnē tālāṁ
sārā māṭhā, laī rasa, sāṁbhalatō rahyō śabdō, nā aṭakyō, nā māryā ēnē tālāṁ
First...35663567356835693570...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall