BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3579 | Date: 17-Dec-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

રહે છે જગમાં સહુ કરતા ને કરતા તો ભેગું ને ભેગું

  No Audio

Rahe Che Jagama Sahu Karto Ne Karto To Bhegu Ne Bhegu

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-12-17 1991-12-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15568 રહે છે જગમાં સહુ કરતા ને કરતા તો ભેગું ને ભેગું રહે છે જગમાં સહુ કરતા ને કરતા તો ભેગું ને ભેગું,
શીખે ના જલદી કોઈ તો જીવનમાં, કંઈક ત્યજી દેવું
સાચું ને ખોટું, રહે કરતા તો ભેગું, બને મુશ્કેલ એમાંથી શું ત્યજી દેવું
કરો તો ભેગું, થાતા કામ એ પૂરું, બને નકામું પડશે એને તો ત્યજી દેવું
એક દિન તન તો તારું બનશે નકામું, પડશે એને ભી તો ત્યજી દેવું
નકામા ને નકામા વધી જાશે ઢગલાં, છુપાઈ જાશે એમાં તો સાચું
સંઘરવાની વૃત્તિઓ પર તો તારા, પડશે તારે ને તારે મેળવવો તો કાબૂ
સાચા ને ખોટા ગુણો, રહ્યો છે સંઘરતો, બને છે મુશ્કેલ સારું તો ગોતવું
બનવું છે જ્યાં સારું, પડશે જીવનમાંથી ગોતીને ખોટું, એને તો છોડવું
છે ઉદેશ તારો, પ્રભુની મંઝિલનો, પડશે તારે માયાને જીવનમાંથી છોડવું
Gujarati Bhajan no. 3579 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રહે છે જગમાં સહુ કરતા ને કરતા તો ભેગું ને ભેગું,
શીખે ના જલદી કોઈ તો જીવનમાં, કંઈક ત્યજી દેવું
સાચું ને ખોટું, રહે કરતા તો ભેગું, બને મુશ્કેલ એમાંથી શું ત્યજી દેવું
કરો તો ભેગું, થાતા કામ એ પૂરું, બને નકામું પડશે એને તો ત્યજી દેવું
એક દિન તન તો તારું બનશે નકામું, પડશે એને ભી તો ત્યજી દેવું
નકામા ને નકામા વધી જાશે ઢગલાં, છુપાઈ જાશે એમાં તો સાચું
સંઘરવાની વૃત્તિઓ પર તો તારા, પડશે તારે ને તારે મેળવવો તો કાબૂ
સાચા ને ખોટા ગુણો, રહ્યો છે સંઘરતો, બને છે મુશ્કેલ સારું તો ગોતવું
બનવું છે જ્યાં સારું, પડશે જીવનમાંથી ગોતીને ખોટું, એને તો છોડવું
છે ઉદેશ તારો, પ્રભુની મંઝિલનો, પડશે તારે માયાને જીવનમાંથી છોડવું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rahē chē jagamāṁ sahu karatā nē karatā tō bhēguṁ nē bhēguṁ,
śīkhē nā jaladī kōī tō jīvanamāṁ, kaṁīka tyajī dēvuṁ
sācuṁ nē khōṭuṁ, rahē karatā tō bhēguṁ, banē muśkēla ēmāṁthī śuṁ tyajī dēvuṁ
karō tō bhēguṁ, thātā kāma ē pūruṁ, banē nakāmuṁ paḍaśē ēnē tō tyajī dēvuṁ
ēka dina tana tō tāruṁ banaśē nakāmuṁ, paḍaśē ēnē bhī tō tyajī dēvuṁ
nakāmā nē nakāmā vadhī jāśē ḍhagalāṁ, chupāī jāśē ēmāṁ tō sācuṁ
saṁgharavānī vr̥ttiō para tō tārā, paḍaśē tārē nē tārē mēlavavō tō kābū
sācā nē khōṭā guṇō, rahyō chē saṁgharatō, banē chē muśkēla sāruṁ tō gōtavuṁ
banavuṁ chē jyāṁ sāruṁ, paḍaśē jīvanamāṁthī gōtīnē khōṭuṁ, ēnē tō chōḍavuṁ
chē udēśa tārō, prabhunī maṁjhilanō, paḍaśē tārē māyānē jīvanamāṁthī chōḍavuṁ
First...35763577357835793580...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall