BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3584 | Date: 19-Dec-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

થાક્યો નથી શું તું, કરતા ને કરતા જાત્રાઓ, જાત્રાઓ તારી ચાલુ ને ચાલુ છે

  No Audio

Thaakyo Nathi Shu Tu, Karta Ne Karta Jaatraao, Jaatraao Chalu Ne Chalu Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-12-19 1991-12-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15573 થાક્યો નથી શું તું, કરતા ને કરતા જાત્રાઓ, જાત્રાઓ તારી ચાલુ ને ચાલુ છે થાક્યો નથી શું તું, કરતા ને કરતા જાત્રાઓ, જાત્રાઓ તારી ચાલુ ને ચાલુ છે
રહ્યો છે એ તો તું કરતો ને કરતો, ના અંત એનો હજી તો આવ્યો છે
રહ્યો છે મુકામ તું, બદલતો ને બદલતો, છે ચાલુ, ના અંત એનો આવ્યો છે
થઈ છે શરૂ, પડયો વિખૂટો તું પ્રભુથી, અંત એમાં એનો તો આવવાનો છે
મળ્યા તને સાથ ને સાથીદારો, એમાં બંધાતો તો તું શાને રહ્યો છે
છે આજ તું એક સંજોગોમાં, કાલ છોડી એને, તું તો જવાનો છે
કરવી નથી જાણે તારે તો એ પૂરી, એવી રીતે તો તું વર્તી રહ્યો છે
યત્નો ને યત્નો, રાખ્યા ને રાખે અધૂરા, માયાની પાછળ દોડતો રહ્યો છે
પ્રભુમાં ભળ્યા વિના, ના આવશે અંત એનો, ઢીલ શાને તું કરી રહ્યો છે
કરવી પડશે તારેને તારે તો પૂરી, ઉદાસ જીવનમાં શાને એમાં રહ્યો છે
Gujarati Bhajan no. 3584 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થાક્યો નથી શું તું, કરતા ને કરતા જાત્રાઓ, જાત્રાઓ તારી ચાલુ ને ચાલુ છે
રહ્યો છે એ તો તું કરતો ને કરતો, ના અંત એનો હજી તો આવ્યો છે
રહ્યો છે મુકામ તું, બદલતો ને બદલતો, છે ચાલુ, ના અંત એનો આવ્યો છે
થઈ છે શરૂ, પડયો વિખૂટો તું પ્રભુથી, અંત એમાં એનો તો આવવાનો છે
મળ્યા તને સાથ ને સાથીદારો, એમાં બંધાતો તો તું શાને રહ્યો છે
છે આજ તું એક સંજોગોમાં, કાલ છોડી એને, તું તો જવાનો છે
કરવી નથી જાણે તારે તો એ પૂરી, એવી રીતે તો તું વર્તી રહ્યો છે
યત્નો ને યત્નો, રાખ્યા ને રાખે અધૂરા, માયાની પાછળ દોડતો રહ્યો છે
પ્રભુમાં ભળ્યા વિના, ના આવશે અંત એનો, ઢીલ શાને તું કરી રહ્યો છે
કરવી પડશે તારેને તારે તો પૂરી, ઉદાસ જીવનમાં શાને એમાં રહ્યો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thākyō nathī śuṁ tuṁ, karatā nē karatā jātrāō, jātrāō tārī cālu nē cālu chē
rahyō chē ē tō tuṁ karatō nē karatō, nā aṁta ēnō hajī tō āvyō chē
rahyō chē mukāma tuṁ, badalatō nē badalatō, chē cālu, nā aṁta ēnō āvyō chē
thaī chē śarū, paḍayō vikhūṭō tuṁ prabhuthī, aṁta ēmāṁ ēnō tō āvavānō chē
malyā tanē sātha nē sāthīdārō, ēmāṁ baṁdhātō tō tuṁ śānē rahyō chē
chē āja tuṁ ēka saṁjōgōmāṁ, kāla chōḍī ēnē, tuṁ tō javānō chē
karavī nathī jāṇē tārē tō ē pūrī, ēvī rītē tō tuṁ vartī rahyō chē
yatnō nē yatnō, rākhyā nē rākhē adhūrā, māyānī pāchala dōḍatō rahyō chē
prabhumāṁ bhalyā vinā, nā āvaśē aṁta ēnō, ḍhīla śānē tuṁ karī rahyō chē
karavī paḍaśē tārēnē tārē tō pūrī, udāsa jīvanamāṁ śānē ēmāṁ rahyō chē
First...35813582358335843585...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall