Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3586 | Date: 19-Dec-1991
રહીશ તું વિચારોમાં ને વિચારોમાં તો અટવાઈ, કાઢી ના શકીશ માર્ગ એમાંથી
Rahīśa tuṁ vicārōmāṁ nē vicārōmāṁ tō aṭavāī, kāḍhī nā śakīśa mārga ēmāṁthī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3586 | Date: 19-Dec-1991

રહીશ તું વિચારોમાં ને વિચારોમાં તો અટવાઈ, કાઢી ના શકીશ માર્ગ એમાંથી

  No Audio

rahīśa tuṁ vicārōmāṁ nē vicārōmāṁ tō aṭavāī, kāḍhī nā śakīśa mārga ēmāṁthī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-12-19 1991-12-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15575 રહીશ તું વિચારોમાં ને વિચારોમાં તો અટવાઈ, કાઢી ના શકીશ માર્ગ એમાંથી રહીશ તું વિચારોમાં ને વિચારોમાં તો અટવાઈ, કાઢી ના શકીશ માર્ગ એમાંથી

છે એ તો આફતના એંધાણ, જીવનમાં પારખી એને તો તું લેજે

કાઢી ના શકીશ કોઈ માર્ગ સાચા એમાંથી, બુદ્ધિ જાશે તો જ્યાં મુંઝાઈ - છે...

શંકા વિના તો શંકાઓ જાગે, શત્રુઓ અને શત્રુઓ તો બધે દેખાય - છે...

સોંપવા ચાહીશ, સોંપી ના શકીશ, જીવનના બધા તો ભાર - છે...

શ્વાસેશ્વાસના ભાર તને લાગશે, દિશાઓ બધી તો શૂન્ય બની જાય - છે...

રાખવો જીવનમાં વિશ્વાસ બનશે મુશ્કેલ, જીવવું તો એના વિના - છે...

નજરે ચઢશે તને તો અંધારા, લુપ્ત એ થાતા દેખાશે તને અજવાળા - છે...

રહેશે નહિ, રાખશે વિશ્વાસ કોના પર, જલદી નહિ એ તો સમજાય - છે...

લેવું પડશે શરણું ત્યારે પ્રભુનું, એના વિના બહાર નહિ નીકળાય - છે...
View Original Increase Font Decrease Font


રહીશ તું વિચારોમાં ને વિચારોમાં તો અટવાઈ, કાઢી ના શકીશ માર્ગ એમાંથી

છે એ તો આફતના એંધાણ, જીવનમાં પારખી એને તો તું લેજે

કાઢી ના શકીશ કોઈ માર્ગ સાચા એમાંથી, બુદ્ધિ જાશે તો જ્યાં મુંઝાઈ - છે...

શંકા વિના તો શંકાઓ જાગે, શત્રુઓ અને શત્રુઓ તો બધે દેખાય - છે...

સોંપવા ચાહીશ, સોંપી ના શકીશ, જીવનના બધા તો ભાર - છે...

શ્વાસેશ્વાસના ભાર તને લાગશે, દિશાઓ બધી તો શૂન્ય બની જાય - છે...

રાખવો જીવનમાં વિશ્વાસ બનશે મુશ્કેલ, જીવવું તો એના વિના - છે...

નજરે ચઢશે તને તો અંધારા, લુપ્ત એ થાતા દેખાશે તને અજવાળા - છે...

રહેશે નહિ, રાખશે વિશ્વાસ કોના પર, જલદી નહિ એ તો સમજાય - છે...

લેવું પડશે શરણું ત્યારે પ્રભુનું, એના વિના બહાર નહિ નીકળાય - છે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahīśa tuṁ vicārōmāṁ nē vicārōmāṁ tō aṭavāī, kāḍhī nā śakīśa mārga ēmāṁthī

chē ē tō āphatanā ēṁdhāṇa, jīvanamāṁ pārakhī ēnē tō tuṁ lējē

kāḍhī nā śakīśa kōī mārga sācā ēmāṁthī, buddhi jāśē tō jyāṁ muṁjhāī - chē...

śaṁkā vinā tō śaṁkāō jāgē, śatruō anē śatruō tō badhē dēkhāya - chē...

sōṁpavā cāhīśa, sōṁpī nā śakīśa, jīvananā badhā tō bhāra - chē...

śvāsēśvāsanā bhāra tanē lāgaśē, diśāō badhī tō śūnya banī jāya - chē...

rākhavō jīvanamāṁ viśvāsa banaśē muśkēla, jīvavuṁ tō ēnā vinā - chē...

najarē caḍhaśē tanē tō aṁdhārā, lupta ē thātā dēkhāśē tanē ajavālā - chē...

rahēśē nahi, rākhaśē viśvāsa kōnā para, jaladī nahi ē tō samajāya - chē...

lēvuṁ paḍaśē śaraṇuṁ tyārē prabhunuṁ, ēnā vinā bahāra nahi nīkalāya - chē...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3586 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...358635873588...Last