Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3652 | Date: 28-Jan-1992
તારી નજરમાં એવું તો શું છે (2)
Tārī najaramāṁ ēvuṁ tō śuṁ chē (2)

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 3652 | Date: 28-Jan-1992

તારી નજરમાં એવું તો શું છે (2)

  Audio

tārī najaramāṁ ēvuṁ tō śuṁ chē (2)

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1992-01-28 1992-01-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15639 તારી નજરમાં એવું તો શું છે (2) તારી નજરમાં એવું તો શું છે (2)

મળી એક વાર નજર તારી રે પ્રભુ, જગમાં પાગલ બનાવી એ તો દે છે

તારા પ્રેમમાં એવું તો શું છે (2)

મળ્યો એકવાર તારો પ્રેમ રે પ્રભુ, જગમાં ભાન ભુલાવી, એ તો દે છે

તારા આગમનમાં એવું તો શું છે (2)

આવ્યા એકવાર હૈયે તમે રે પ્રભુ, હૈયું હરિયાળું બનાવી, એ તો દે છે

તારા નામમાં, એવું તો શું છે (2)

લઈએ ભાવથી એકવાર નામ તમારું રે પ્રભુ, માયા જગની છોડાવી એ તો દે છે

તારા હાથમાં એવું તો શું છે (2)

મૂકો એકવાર મસ્તકે હાથ, તમારો રે પ્રભુ, ભાગ્ય પલટાવી એ તો દે છે

તારા હૈયામાં એવું તો શું છે (2)

લગાવે એકવાર જેને હૈયે તું રે પ્રભુ, એને તારો તો તું બનાવી દે છે

તારા પગલાંમાં એવું તો શું છે (2)

પાડો એકવાર દ્વારે પગલાં તમારાં રે પ્રભુ, ધન્ય એને તો બનાવી દે છે
https://www.youtube.com/watch?v=9VKOvaoeioc
View Original Increase Font Decrease Font


તારી નજરમાં એવું તો શું છે (2)

મળી એક વાર નજર તારી રે પ્રભુ, જગમાં પાગલ બનાવી એ તો દે છે

તારા પ્રેમમાં એવું તો શું છે (2)

મળ્યો એકવાર તારો પ્રેમ રે પ્રભુ, જગમાં ભાન ભુલાવી, એ તો દે છે

તારા આગમનમાં એવું તો શું છે (2)

આવ્યા એકવાર હૈયે તમે રે પ્રભુ, હૈયું હરિયાળું બનાવી, એ તો દે છે

તારા નામમાં, એવું તો શું છે (2)

લઈએ ભાવથી એકવાર નામ તમારું રે પ્રભુ, માયા જગની છોડાવી એ તો દે છે

તારા હાથમાં એવું તો શું છે (2)

મૂકો એકવાર મસ્તકે હાથ, તમારો રે પ્રભુ, ભાગ્ય પલટાવી એ તો દે છે

તારા હૈયામાં એવું તો શું છે (2)

લગાવે એકવાર જેને હૈયે તું રે પ્રભુ, એને તારો તો તું બનાવી દે છે

તારા પગલાંમાં એવું તો શું છે (2)

પાડો એકવાર દ્વારે પગલાં તમારાં રે પ્રભુ, ધન્ય એને તો બનાવી દે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārī najaramāṁ ēvuṁ tō śuṁ chē (2)

malī ēka vāra najara tārī rē prabhu, jagamāṁ pāgala banāvī ē tō dē chē

tārā prēmamāṁ ēvuṁ tō śuṁ chē (2)

malyō ēkavāra tārō prēma rē prabhu, jagamāṁ bhāna bhulāvī, ē tō dē chē

tārā āgamanamāṁ ēvuṁ tō śuṁ chē (2)

āvyā ēkavāra haiyē tamē rē prabhu, haiyuṁ hariyāluṁ banāvī, ē tō dē chē

tārā nāmamāṁ, ēvuṁ tō śuṁ chē (2)

laīē bhāvathī ēkavāra nāma tamāruṁ rē prabhu, māyā jaganī chōḍāvī ē tō dē chē

tārā hāthamāṁ ēvuṁ tō śuṁ chē (2)

mūkō ēkavāra mastakē hātha, tamārō rē prabhu, bhāgya palaṭāvī ē tō dē chē

tārā haiyāmāṁ ēvuṁ tō śuṁ chē (2)

lagāvē ēkavāra jēnē haiyē tuṁ rē prabhu, ēnē tārō tō tuṁ banāvī dē chē

tārā pagalāṁmāṁ ēvuṁ tō śuṁ chē (2)

pāḍō ēkavāra dvārē pagalāṁ tamārāṁ rē prabhu, dhanya ēnē tō banāvī dē chē
English Explanation: Increase Font Decrease Font


What is it that is there in your eyes? What is it that is there in your eyes?

If your eyes meet our eyes once Oh God, it intoxicates us in this world.

What is it that is in your love? What is it that is in your love?

Once when we get your love Oh God, it makes us forget everything including ourselves in the world.

What is it that is there when you arrive? What is it that is there when you arrive?

Once when you arrive in the heart Oh God, it just enriches the heart.

What is it that is in your name? What is it that is in your name?

Even if we take your name once with devotion, it makes us give up the worldly attachments.

What is it that is in your hands? What is it that is in your hands?

When you put your hand once on our head, it just changes our destiny.

What is it that is there in your heart? What is it that is there in your heart?

When you embrace someone with your heart even once Oh God, you make that one your own.

What is there in your lotus feet? What is there in your lotus feet?

Once when your lotus feet arrive at someone’s door, that person is blessed.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3652 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...364936503651...Last