BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3667 | Date: 05-Feb-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

દેખાવ જોઈને બહારનો, તું ડરતો ના, સહુને હૈયે, ભીરુતા તો ભરી છે

  No Audio

Dekhaav Joine Bahaarno, Tu Darto Na, Sahune Na , Sahune Haiye, Bhiruta To Bhari Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-02-05 1992-02-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15654 દેખાવ જોઈને બહારનો, તું ડરતો ના, સહુને હૈયે, ભીરુતા તો ભરી છે દેખાવ જોઈને બહારનો, તું ડરતો ના, સહુને હૈયે, ભીરુતા તો ભરી છે
ઢાંકી રહ્યા છે એને, સહુ બહારના દેખાવથી, અંદર તો છૂપું બીજું રહ્યું છે - સહુને...
ખોટું ને ખોટું રહ્યાં સહુ કરતા જીવનમાં, ડંખ એનો હૈયે તો પડયો છે - સહુને...
ના ખંખેરી શક્યા જલદી એને જીવનમાં, ઊંડેને ઊંડે છૂપી એ તો વસી છે - સહુને...
છૂપી ને છૂપી રહી છે સહુમાં એ તો, શક્તિ સામનાની ઘટાડતી રહી છે - સહુને...
હારની ગણત્રીથી શરૂ થઈ છે, પરિણામ હારનું એ તો લાવી છે - સહુને...
દુઃખ દર્દ ઊંભૂ કરતી, એ તો રહી છે, ખુદ દવા જ્યાં એની એતો રહી છે - સહુને...
ચિતર્યો મનથી જેને તેં મોટો, ચિંતરામણ એની સતાવી રહી છે - સહુને...
ડરતો રહ્યો છે પ્રભુથી જીવનમાં, દૂર ને દૂર એને તું રાખી રહ્યો છે - સહુને...
Gujarati Bhajan no. 3667 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દેખાવ જોઈને બહારનો, તું ડરતો ના, સહુને હૈયે, ભીરુતા તો ભરી છે
ઢાંકી રહ્યા છે એને, સહુ બહારના દેખાવથી, અંદર તો છૂપું બીજું રહ્યું છે - સહુને...
ખોટું ને ખોટું રહ્યાં સહુ કરતા જીવનમાં, ડંખ એનો હૈયે તો પડયો છે - સહુને...
ના ખંખેરી શક્યા જલદી એને જીવનમાં, ઊંડેને ઊંડે છૂપી એ તો વસી છે - સહુને...
છૂપી ને છૂપી રહી છે સહુમાં એ તો, શક્તિ સામનાની ઘટાડતી રહી છે - સહુને...
હારની ગણત્રીથી શરૂ થઈ છે, પરિણામ હારનું એ તો લાવી છે - સહુને...
દુઃખ દર્દ ઊંભૂ કરતી, એ તો રહી છે, ખુદ દવા જ્યાં એની એતો રહી છે - સહુને...
ચિતર્યો મનથી જેને તેં મોટો, ચિંતરામણ એની સતાવી રહી છે - સહુને...
ડરતો રહ્યો છે પ્રભુથી જીવનમાં, દૂર ને દૂર એને તું રાખી રહ્યો છે - સહુને...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
dēkhāva jōīnē bahāranō, tuṁ ḍaratō nā, sahunē haiyē, bhīrutā tō bharī chē
ḍhāṁkī rahyā chē ēnē, sahu bahāranā dēkhāvathī, aṁdara tō chūpuṁ bījuṁ rahyuṁ chē - sahunē...
khōṭuṁ nē khōṭuṁ rahyāṁ sahu karatā jīvanamāṁ, ḍaṁkha ēnō haiyē tō paḍayō chē - sahunē...
nā khaṁkhērī śakyā jaladī ēnē jīvanamāṁ, ūṁḍēnē ūṁḍē chūpī ē tō vasī chē - sahunē...
chūpī nē chūpī rahī chē sahumāṁ ē tō, śakti sāmanānī ghaṭāḍatī rahī chē - sahunē...
hāranī gaṇatrīthī śarū thaī chē, pariṇāma hāranuṁ ē tō lāvī chē - sahunē...
duḥkha darda ūṁbhū karatī, ē tō rahī chē, khuda davā jyāṁ ēnī ētō rahī chē - sahunē...
citaryō manathī jēnē tēṁ mōṭō, ciṁtarāmaṇa ēnī satāvī rahī chē - sahunē...
ḍaratō rahyō chē prabhuthī jīvanamāṁ, dūra nē dūra ēnē tuṁ rākhī rahyō chē - sahunē...
First...36613662366336643665...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall