BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3678 | Date: 12-Feb-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

પાડશો આદત મનને તો જેવી, એવું એ તો કરતું રહેશે

  No Audio

Paadasho Aadat Manne To Jevi ,Evu E To Kartu Raheshe

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1992-02-12 1992-02-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15665 પાડશો આદત મનને તો જેવી, એવું એ તો કરતું રહેશે પાડશો આદત મનને તો જેવી, એવું એ તો કરતું રહેશે
આદતનું જોર તો છે એવું, મજબૂર એમાં એ તો બનતું જાશે
સંકલ્પથી જ્યાં એને નાથ્યું, તારું ધાર્યું એ તો કરતું રહેશે - આદતનું...
પ્રભુમાં જ્યાં એને જોડયું, પ્રભુમાં એ તો જાતું ને જાતું રહેશે - આદતનું...
હરવા ને ફરવા જ્યાં એને દીધું, ફેરવતું ને ફેરવતું એ તો રહેશે - આદતનું...
ધાર્યું એને જ્યાં ના કરવા દીધું, કુદાકૂદી ખૂબ એ તો કરશે - આદતનું...
રોજ કરાવશો જ્યાં તમારું ધાર્યું, ધીરે ધીરે સમજતું એ તો જાશે - આદતનું...
શક્તિનું સ્થાન તો છે પ્રભુ, જોડાતાં એમાં, શક્તિશાળી એ બની જાશે - આદતનું...
શક્તિવંતું એ તો જીવનમાં, નિત્ય એ તો થાતું ને થાતું રહેશે - આદતનું...
પાડી હશે જેવી એને તો આદત, એવું એ તો બનતું રહશે - આદતનું...
Gujarati Bhajan no. 3678 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પાડશો આદત મનને તો જેવી, એવું એ તો કરતું રહેશે
આદતનું જોર તો છે એવું, મજબૂર એમાં એ તો બનતું જાશે
સંકલ્પથી જ્યાં એને નાથ્યું, તારું ધાર્યું એ તો કરતું રહેશે - આદતનું...
પ્રભુમાં જ્યાં એને જોડયું, પ્રભુમાં એ તો જાતું ને જાતું રહેશે - આદતનું...
હરવા ને ફરવા જ્યાં એને દીધું, ફેરવતું ને ફેરવતું એ તો રહેશે - આદતનું...
ધાર્યું એને જ્યાં ના કરવા દીધું, કુદાકૂદી ખૂબ એ તો કરશે - આદતનું...
રોજ કરાવશો જ્યાં તમારું ધાર્યું, ધીરે ધીરે સમજતું એ તો જાશે - આદતનું...
શક્તિનું સ્થાન તો છે પ્રભુ, જોડાતાં એમાં, શક્તિશાળી એ બની જાશે - આદતનું...
શક્તિવંતું એ તો જીવનમાં, નિત્ય એ તો થાતું ને થાતું રહેશે - આદતનું...
પાડી હશે જેવી એને તો આદત, એવું એ તો બનતું રહશે - આદતનું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pāḍaśō ādata mananē tō jēvī, ēvuṁ ē tō karatuṁ rahēśē
ādatanuṁ jōra tō chē ēvuṁ, majabūra ēmāṁ ē tō banatuṁ jāśē
saṁkalpathī jyāṁ ēnē nāthyuṁ, tāruṁ dhāryuṁ ē tō karatuṁ rahēśē - ādatanuṁ...
prabhumāṁ jyāṁ ēnē jōḍayuṁ, prabhumāṁ ē tō jātuṁ nē jātuṁ rahēśē - ādatanuṁ...
haravā nē pharavā jyāṁ ēnē dīdhuṁ, phēravatuṁ nē phēravatuṁ ē tō rahēśē - ādatanuṁ...
dhāryuṁ ēnē jyāṁ nā karavā dīdhuṁ, kudākūdī khūba ē tō karaśē - ādatanuṁ...
rōja karāvaśō jyāṁ tamāruṁ dhāryuṁ, dhīrē dhīrē samajatuṁ ē tō jāśē - ādatanuṁ...
śaktinuṁ sthāna tō chē prabhu, jōḍātāṁ ēmāṁ, śaktiśālī ē banī jāśē - ādatanuṁ...
śaktivaṁtuṁ ē tō jīvanamāṁ, nitya ē tō thātuṁ nē thātuṁ rahēśē - ādatanuṁ...
pāḍī haśē jēvī ēnē tō ādata, ēvuṁ ē tō banatuṁ rahaśē - ādatanuṁ...
First...36763677367836793680...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall