Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3678 | Date: 12-Feb-1992
પાડશો આદત મનને તો જેવી, એવું એ તો કરતું રહેશે
Pāḍaśō ādata mananē tō jēvī, ēvuṁ ē tō karatuṁ rahēśē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 3678 | Date: 12-Feb-1992

પાડશો આદત મનને તો જેવી, એવું એ તો કરતું રહેશે

  No Audio

pāḍaśō ādata mananē tō jēvī, ēvuṁ ē tō karatuṁ rahēśē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1992-02-12 1992-02-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15665 પાડશો આદત મનને તો જેવી, એવું એ તો કરતું રહેશે પાડશો આદત મનને તો જેવી, એવું એ તો કરતું રહેશે

આદતનું જોર તો છે એવું, મજબૂર એમાં એ તો બનતું જાશે

સંકલ્પથી જ્યાં એને નાથ્યું, તારું ધાર્યું એ તો કરતું રહેશે - આદતનું...

પ્રભુમાં જ્યાં એને જોડયું, પ્રભુમાં એ તો જાતું ને જાતું રહેશે - આદતનું...

હરવા ને ફરવા જ્યાં એને દીધું, ફેરવતું ને ફેરવતું એ તો રહેશે - આદતનું...

ધાર્યું એને જ્યાં ના કરવા દીધું, કુદાકૂદી ખૂબ એ તો કરશે - આદતનું...

રોજ કરાવશો જ્યાં તમારું ધાર્યું, ધીરે ધીરે સમજતું એ તો જાશે - આદતનું...

શક્તિનું સ્થાન તો છે પ્રભુ, જોડાતાં એમાં, શક્તિશાળી એ બની જાશે - આદતનું...

શક્તિવંતું એ તો જીવનમાં, નિત્ય એ તો થાતું ને થાતું રહેશે - આદતનું...

પાડી હશે જેવી એને તો આદત, એવું એ તો બનતું રહશે - આદતનું...
View Original Increase Font Decrease Font


પાડશો આદત મનને તો જેવી, એવું એ તો કરતું રહેશે

આદતનું જોર તો છે એવું, મજબૂર એમાં એ તો બનતું જાશે

સંકલ્પથી જ્યાં એને નાથ્યું, તારું ધાર્યું એ તો કરતું રહેશે - આદતનું...

પ્રભુમાં જ્યાં એને જોડયું, પ્રભુમાં એ તો જાતું ને જાતું રહેશે - આદતનું...

હરવા ને ફરવા જ્યાં એને દીધું, ફેરવતું ને ફેરવતું એ તો રહેશે - આદતનું...

ધાર્યું એને જ્યાં ના કરવા દીધું, કુદાકૂદી ખૂબ એ તો કરશે - આદતનું...

રોજ કરાવશો જ્યાં તમારું ધાર્યું, ધીરે ધીરે સમજતું એ તો જાશે - આદતનું...

શક્તિનું સ્થાન તો છે પ્રભુ, જોડાતાં એમાં, શક્તિશાળી એ બની જાશે - આદતનું...

શક્તિવંતું એ તો જીવનમાં, નિત્ય એ તો થાતું ને થાતું રહેશે - આદતનું...

પાડી હશે જેવી એને તો આદત, એવું એ તો બનતું રહશે - આદતનું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pāḍaśō ādata mananē tō jēvī, ēvuṁ ē tō karatuṁ rahēśē

ādatanuṁ jōra tō chē ēvuṁ, majabūra ēmāṁ ē tō banatuṁ jāśē

saṁkalpathī jyāṁ ēnē nāthyuṁ, tāruṁ dhāryuṁ ē tō karatuṁ rahēśē - ādatanuṁ...

prabhumāṁ jyāṁ ēnē jōḍayuṁ, prabhumāṁ ē tō jātuṁ nē jātuṁ rahēśē - ādatanuṁ...

haravā nē pharavā jyāṁ ēnē dīdhuṁ, phēravatuṁ nē phēravatuṁ ē tō rahēśē - ādatanuṁ...

dhāryuṁ ēnē jyāṁ nā karavā dīdhuṁ, kudākūdī khūba ē tō karaśē - ādatanuṁ...

rōja karāvaśō jyāṁ tamāruṁ dhāryuṁ, dhīrē dhīrē samajatuṁ ē tō jāśē - ādatanuṁ...

śaktinuṁ sthāna tō chē prabhu, jōḍātāṁ ēmāṁ, śaktiśālī ē banī jāśē - ādatanuṁ...

śaktivaṁtuṁ ē tō jīvanamāṁ, nitya ē tō thātuṁ nē thātuṁ rahēśē - ādatanuṁ...

pāḍī haśē jēvī ēnē tō ādata, ēvuṁ ē tō banatuṁ rahaśē - ādatanuṁ...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3678 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...367636773678...Last