Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3682 | Date: 13-Feb-1992
સાચી ચાવીનો ઝૂમખો જ્યાં મળી જાય, અણમોલ ખજાના ત્યાં તો ખૂલી જાય
Sācī cāvīnō jhūmakhō jyāṁ malī jāya, aṇamōla khajānā tyāṁ tō khūlī jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3682 | Date: 13-Feb-1992

સાચી ચાવીનો ઝૂમખો જ્યાં મળી જાય, અણમોલ ખજાના ત્યાં તો ખૂલી જાય

  No Audio

sācī cāvīnō jhūmakhō jyāṁ malī jāya, aṇamōla khajānā tyāṁ tō khūlī jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-02-13 1992-02-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15669 સાચી ચાવીનો ઝૂમખો જ્યાં મળી જાય, અણમોલ ખજાના ત્યાં તો ખૂલી જાય સાચી ચાવીનો ઝૂમખો જ્યાં મળી જાય, અણમોલ ખજાના ત્યાં તો ખૂલી જાય

રસ્તે પડી નથી કાંઈ એ ચાવીઓ, ગોતતાને ગોતતા, કદી જીવન વીતી જાય

કઈ ચાવીથી ખૂલશે કયું દ્વાર, મળે એ જાણવા, ઘડી અણમોલ એ બની જાય

વીત્યો સમય ભલે ગોતતા, આવી જ્યાં હાથમાં, હાથમાં ત્યાં બધું મળી જાય

લાગી જા એને તો ગોતવા, આળસ ગોતવામાં તો ના ચલાવી લેવાય

ઋષિવરો ને સંતો તો કહી ગયા, મળી જાશે તને, પડી છે તુજમાં સદાય

ગોતી ગોતી થાકયો બહાર તું એને, મળી ના તને બહાર એ તો ક્યાંય

છે ચાવી થોડી થોડી સહુની તો જુદી, તાળાં સહુના જુદા પડતાં જાય

પડી હશે તારી ચાવી તો તુજમાં ઊતરી, ઊંડી તારા હૈયામાં, ગોતજે ત્યાં સદાય

મળી જાય ચાવી તારી તો ત્યાં, જાશે ખૂલી, બધા ખજાના તો ત્યાંય –
View Original Increase Font Decrease Font


સાચી ચાવીનો ઝૂમખો જ્યાં મળી જાય, અણમોલ ખજાના ત્યાં તો ખૂલી જાય

રસ્તે પડી નથી કાંઈ એ ચાવીઓ, ગોતતાને ગોતતા, કદી જીવન વીતી જાય

કઈ ચાવીથી ખૂલશે કયું દ્વાર, મળે એ જાણવા, ઘડી અણમોલ એ બની જાય

વીત્યો સમય ભલે ગોતતા, આવી જ્યાં હાથમાં, હાથમાં ત્યાં બધું મળી જાય

લાગી જા એને તો ગોતવા, આળસ ગોતવામાં તો ના ચલાવી લેવાય

ઋષિવરો ને સંતો તો કહી ગયા, મળી જાશે તને, પડી છે તુજમાં સદાય

ગોતી ગોતી થાકયો બહાર તું એને, મળી ના તને બહાર એ તો ક્યાંય

છે ચાવી થોડી થોડી સહુની તો જુદી, તાળાં સહુના જુદા પડતાં જાય

પડી હશે તારી ચાવી તો તુજમાં ઊતરી, ઊંડી તારા હૈયામાં, ગોતજે ત્યાં સદાય

મળી જાય ચાવી તારી તો ત્યાં, જાશે ખૂલી, બધા ખજાના તો ત્યાંય –
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sācī cāvīnō jhūmakhō jyāṁ malī jāya, aṇamōla khajānā tyāṁ tō khūlī jāya

rastē paḍī nathī kāṁī ē cāvīō, gōtatānē gōtatā, kadī jīvana vītī jāya

kaī cāvīthī khūlaśē kayuṁ dvāra, malē ē jāṇavā, ghaḍī aṇamōla ē banī jāya

vītyō samaya bhalē gōtatā, āvī jyāṁ hāthamāṁ, hāthamāṁ tyāṁ badhuṁ malī jāya

lāgī jā ēnē tō gōtavā, ālasa gōtavāmāṁ tō nā calāvī lēvāya

r̥ṣivarō nē saṁtō tō kahī gayā, malī jāśē tanē, paḍī chē tujamāṁ sadāya

gōtī gōtī thākayō bahāra tuṁ ēnē, malī nā tanē bahāra ē tō kyāṁya

chē cāvī thōḍī thōḍī sahunī tō judī, tālāṁ sahunā judā paḍatāṁ jāya

paḍī haśē tārī cāvī tō tujamāṁ ūtarī, ūṁḍī tārā haiyāmāṁ, gōtajē tyāṁ sadāya

malī jāya cāvī tārī tō tyāṁ, jāśē khūlī, badhā khajānā tō tyāṁya –
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3682 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...367936803681...Last