BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3715 | Date: 28-Feb-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

થોડું થોડું, થોડું થોડું, સમજવું છે જીવનમાં, હવે આ તો થોડું થોડું

  No Audio

Thodu Thodu, Thodu Thodu,Samajavu Che Jeevanama, Have Aa To Thodu Thodu

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-02-28 1992-02-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15702 થોડું થોડું, થોડું થોડું, સમજવું છે જીવનમાં, હવે આ તો થોડું થોડું થોડું થોડું, થોડું થોડું, સમજવું છે જીવનમાં, હવે આ તો થોડું થોડું
કરવું શું જીવનમાં, કરવું કેમ એ જીવનમાં, સમજવું છે આ તો થોડું થોડું
લાગ્યું સમજ્યા, જીવનમાં તો ઘણું, જીવનમાં ના કામ એ તો આવ્યું - સમજવું...
સમજ્યા જીવનમાં ભલે તો થોડું, મૂકવું છે આચરણમાં, એને તો પૂરું - સમજવું...
લાગે એટલો ભાર, નથી કરવો ભેગો, સમજવું છે, સુધારવું તો થોડું થોડું - સમજવું...
જરૂરિયાતે ભલે કરવું પડે જીવનમાં ભેગું, લેવું છે જીવનમાં તો થોડું થોડું - સમજવું...
ક્રોધ, વેર, ઇર્ષ્યાને છે ત્યજવા, સ્થાન જીવનમાં નથી એને તો દેવું - સમજવું...
પૂરોના પૂરો, ઊઠે ભલે હૈયામાં, નથી લોભ લાલચમાં તોયે તણાવું - સમજવું...
સત્કર્મો ને સદાચરણને જીવનમાં, રાખવા નથી અધૂરા કરવા છે એને પૂરાં - સમજવું...
દુઃખને ત્યજી જીવનમાં, સુખની શોધમાં, થઈ જાવું છે હવે તો શરૂ - સમજવું...
Gujarati Bhajan no. 3715 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થોડું થોડું, થોડું થોડું, સમજવું છે જીવનમાં, હવે આ તો થોડું થોડું
કરવું શું જીવનમાં, કરવું કેમ એ જીવનમાં, સમજવું છે આ તો થોડું થોડું
લાગ્યું સમજ્યા, જીવનમાં તો ઘણું, જીવનમાં ના કામ એ તો આવ્યું - સમજવું...
સમજ્યા જીવનમાં ભલે તો થોડું, મૂકવું છે આચરણમાં, એને તો પૂરું - સમજવું...
લાગે એટલો ભાર, નથી કરવો ભેગો, સમજવું છે, સુધારવું તો થોડું થોડું - સમજવું...
જરૂરિયાતે ભલે કરવું પડે જીવનમાં ભેગું, લેવું છે જીવનમાં તો થોડું થોડું - સમજવું...
ક્રોધ, વેર, ઇર્ષ્યાને છે ત્યજવા, સ્થાન જીવનમાં નથી એને તો દેવું - સમજવું...
પૂરોના પૂરો, ઊઠે ભલે હૈયામાં, નથી લોભ લાલચમાં તોયે તણાવું - સમજવું...
સત્કર્મો ને સદાચરણને જીવનમાં, રાખવા નથી અધૂરા કરવા છે એને પૂરાં - સમજવું...
દુઃખને ત્યજી જીવનમાં, સુખની શોધમાં, થઈ જાવું છે હવે તો શરૂ - સમજવું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thōḍuṁ thōḍuṁ, thōḍuṁ thōḍuṁ, samajavuṁ chē jīvanamāṁ, havē ā tō thōḍuṁ thōḍuṁ
karavuṁ śuṁ jīvanamāṁ, karavuṁ kēma ē jīvanamāṁ, samajavuṁ chē ā tō thōḍuṁ thōḍuṁ
lāgyuṁ samajyā, jīvanamāṁ tō ghaṇuṁ, jīvanamāṁ nā kāma ē tō āvyuṁ - samajavuṁ...
samajyā jīvanamāṁ bhalē tō thōḍuṁ, mūkavuṁ chē ācaraṇamāṁ, ēnē tō pūruṁ - samajavuṁ...
lāgē ēṭalō bhāra, nathī karavō bhēgō, samajavuṁ chē, sudhāravuṁ tō thōḍuṁ thōḍuṁ - samajavuṁ...
jarūriyātē bhalē karavuṁ paḍē jīvanamāṁ bhēguṁ, lēvuṁ chē jīvanamāṁ tō thōḍuṁ thōḍuṁ - samajavuṁ...
krōdha, vēra, irṣyānē chē tyajavā, sthāna jīvanamāṁ nathī ēnē tō dēvuṁ - samajavuṁ...
pūrōnā pūrō, ūṭhē bhalē haiyāmāṁ, nathī lōbha lālacamāṁ tōyē taṇāvuṁ - samajavuṁ...
satkarmō nē sadācaraṇanē jīvanamāṁ, rākhavā nathī adhūrā karavā chē ēnē pūrāṁ - samajavuṁ...
duḥkhanē tyajī jīvanamāṁ, sukhanī śōdhamāṁ, thaī jāvuṁ chē havē tō śarū - samajavuṁ...
First...37113712371337143715...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall