BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3722 | Date: 03-Mar-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

લેતોને લેતો રહ્યો ઓથા કાયરતાના જીવનમાં તો, જ્યારે ને ત્યારે

  No Audio

Letone Leto Rahyo Otha Kayartana Jeevanama To Jyaare Ne Jyaare

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-03-03 1992-03-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15709 લેતોને લેતો રહ્યો ઓથા કાયરતાના જીવનમાં તો, જ્યારે ને ત્યારે લેતોને લેતો રહ્યો ઓથા કાયરતાના જીવનમાં તો, જ્યારે ને ત્યારે
રહ્યો છોડાવતોને છોડાવતો જીવનમાં જાન મુસીબતોમાંથી એના આધારે
લેશે ભીંસમાં કાયરતા જીવનમાં એવા, જાશે નીકળી ચીસ તો ત્યારે
રહ્યો ગુમાવતો સ્વત્વ જીવનનું, જીવનમાં તો એના ને એના આધારે
રહ્યો ઝૂકતો જ્યાં સંજોગો આગળ, આંખો ગઈ ઝૂકી, શરમની મારી તો ત્યારે
ઊઠી ના શકી જીવનમાં, જલદી એ ઉપર, ગઈ ભારી બની જ્યાં, એના આધારે
બનતોને બનતો ગયો વાણીએ શૂરો, કાર્યમાં અધૂરો, જીવનમાં એનાથી ત્યારે
કરી ના શક્યો સહન, સામનો જીવનમાં, ક્યારે એના તો આધારે
હરેક શ્વાસે ઊઠતો રહ્યો ફડકો, જીવનમાં એમાં તો જ્યારે ને ત્યારે
બચાવજે પ્રભુ, મને હવે તો જીવનમાં, રહેવા દેજે મને તારા ને તારા આધારે
Gujarati Bhajan no. 3722 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
લેતોને લેતો રહ્યો ઓથા કાયરતાના જીવનમાં તો, જ્યારે ને ત્યારે
રહ્યો છોડાવતોને છોડાવતો જીવનમાં જાન મુસીબતોમાંથી એના આધારે
લેશે ભીંસમાં કાયરતા જીવનમાં એવા, જાશે નીકળી ચીસ તો ત્યારે
રહ્યો ગુમાવતો સ્વત્વ જીવનનું, જીવનમાં તો એના ને એના આધારે
રહ્યો ઝૂકતો જ્યાં સંજોગો આગળ, આંખો ગઈ ઝૂકી, શરમની મારી તો ત્યારે
ઊઠી ના શકી જીવનમાં, જલદી એ ઉપર, ગઈ ભારી બની જ્યાં, એના આધારે
બનતોને બનતો ગયો વાણીએ શૂરો, કાર્યમાં અધૂરો, જીવનમાં એનાથી ત્યારે
કરી ના શક્યો સહન, સામનો જીવનમાં, ક્યારે એના તો આધારે
હરેક શ્વાસે ઊઠતો રહ્યો ફડકો, જીવનમાં એમાં તો જ્યારે ને ત્યારે
બચાવજે પ્રભુ, મને હવે તો જીવનમાં, રહેવા દેજે મને તારા ને તારા આધારે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
lētōnē lētō rahyō ōthā kāyaratānā jīvanamāṁ tō, jyārē nē tyārē
rahyō chōḍāvatōnē chōḍāvatō jīvanamāṁ jāna musībatōmāṁthī ēnā ādhārē
lēśē bhīṁsamāṁ kāyaratā jīvanamāṁ ēvā, jāśē nīkalī cīsa tō tyārē
rahyō gumāvatō svatva jīvananuṁ, jīvanamāṁ tō ēnā nē ēnā ādhārē
rahyō jhūkatō jyāṁ saṁjōgō āgala, āṁkhō gaī jhūkī, śaramanī mārī tō tyārē
ūṭhī nā śakī jīvanamāṁ, jaladī ē upara, gaī bhārī banī jyāṁ, ēnā ādhārē
banatōnē banatō gayō vāṇīē śūrō, kāryamāṁ adhūrō, jīvanamāṁ ēnāthī tyārē
karī nā śakyō sahana, sāmanō jīvanamāṁ, kyārē ēnā tō ādhārē
harēka śvāsē ūṭhatō rahyō phaḍakō, jīvanamāṁ ēmāṁ tō jyārē nē tyārē
bacāvajē prabhu, manē havē tō jīvanamāṁ, rahēvā dējē manē tārā nē tārā ādhārē
First...37163717371837193720...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall