Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 83 | Date: 12-Oct-1984
કદી અહીં કદી ત્યાં, મન મારું નિત્ય ફરતું
Kadī ahīṁ kadī tyāṁ, mana māruṁ nitya pharatuṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 83 | Date: 12-Oct-1984

કદી અહીં કદી ત્યાં, મન મારું નિત્ય ફરતું

  No Audio

kadī ahīṁ kadī tyāṁ, mana māruṁ nitya pharatuṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1984-10-12 1984-10-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1572 કદી અહીં કદી ત્યાં, મન મારું નિત્ય ફરતું કદી અહીં કદી ત્યાં, મન મારું નિત્ય ફરતું

એક જગ્યાએ સ્થિર ન રહેતાં, અહીં-તહીં ખૂબ ભમતું

લાલચ મળતાં એ ખૂબ દોડતું, રોક્યું નવ રોકાતું

કામ ન સરતાં, હતાશ બનતાં, ક્રોધે ખૂબ ભરાતું

આદતો એવી, ટેવો જૂની, છોડવા રાજી નવ થાતું

થાક ભૂલીને, નિતનવી દિશામાં દોડવામાં રાચતું

અહીં-તહીં ભમતાં, કંઈ નવ પામતાં, ખાલી-ખાલી રહેતું

સંગ એવો રંગ લગાવી, સુખદુઃખ ખૂબ અનુભવતું

આનંદસાગર `મા' નાં ચરણોમાં જ્યારે એ પહોંચ્યું

આનંદ અમીરસમાં એ ડૂબ્યું, ખસ્યું તે નવ ખસ્યું
View Original Increase Font Decrease Font


કદી અહીં કદી ત્યાં, મન મારું નિત્ય ફરતું

એક જગ્યાએ સ્થિર ન રહેતાં, અહીં-તહીં ખૂબ ભમતું

લાલચ મળતાં એ ખૂબ દોડતું, રોક્યું નવ રોકાતું

કામ ન સરતાં, હતાશ બનતાં, ક્રોધે ખૂબ ભરાતું

આદતો એવી, ટેવો જૂની, છોડવા રાજી નવ થાતું

થાક ભૂલીને, નિતનવી દિશામાં દોડવામાં રાચતું

અહીં-તહીં ભમતાં, કંઈ નવ પામતાં, ખાલી-ખાલી રહેતું

સંગ એવો રંગ લગાવી, સુખદુઃખ ખૂબ અનુભવતું

આનંદસાગર `મા' નાં ચરણોમાં જ્યારે એ પહોંચ્યું

આનંદ અમીરસમાં એ ડૂબ્યું, ખસ્યું તે નવ ખસ્યું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kadī ahīṁ kadī tyāṁ, mana māruṁ nitya pharatuṁ

ēka jagyāē sthira na rahētāṁ, ahīṁ-tahīṁ khūba bhamatuṁ

lālaca malatāṁ ē khūba dōḍatuṁ, rōkyuṁ nava rōkātuṁ

kāma na saratāṁ, hatāśa banatāṁ, krōdhē khūba bharātuṁ

ādatō ēvī, ṭēvō jūnī, chōḍavā rājī nava thātuṁ

thāka bhūlīnē, nitanavī diśāmāṁ dōḍavāmāṁ rācatuṁ

ahīṁ-tahīṁ bhamatāṁ, kaṁī nava pāmatāṁ, khālī-khālī rahētuṁ

saṁga ēvō raṁga lagāvī, sukhaduḥkha khūba anubhavatuṁ

ānaṁdasāgara `mā' nāṁ caraṇōmāṁ jyārē ē pahōṁcyuṁ

ānaṁda amīrasamāṁ ē ḍūbyuṁ, khasyuṁ tē nava khasyuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka is talking about lack of control over our mind and it's implications.My mind is out of my control, always wandering here and there.

It cannot stay steady in one place even for a brief time and gets lured very easily.

When things don't go his (mind) way, it gets agitated but still unwilling to change old habits.

It still aimlessly roams about wherever it feels like, and when it does not find anything significant, it feels hollow from within.

If not restrained, our mind is not able to discern right from wrong. It ends up being influenced by its surroundings and has to face the consequences.

But when it finds a place in Divine's lotus feet, it experiences pure bliss and stops wandering.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 83 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...828384...Last