Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3758 | Date: 21-Mar-1992
થઈ છે શરૂ મુસાફરી જ્યાંથી તારી, મુસાફરી તારી, ત્યાં તો ખતમ થાય
Thaī chē śarū musāpharī jyāṁthī tārī, musāpharī tārī, tyāṁ tō khatama thāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3758 | Date: 21-Mar-1992

થઈ છે શરૂ મુસાફરી જ્યાંથી તારી, મુસાફરી તારી, ત્યાં તો ખતમ થાય

  No Audio

thaī chē śarū musāpharī jyāṁthī tārī, musāpharī tārī, tyāṁ tō khatama thāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-03-21 1992-03-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15745 થઈ છે શરૂ મુસાફરી જ્યાંથી તારી, મુસાફરી તારી, ત્યાં તો ખતમ થાય થઈ છે શરૂ મુસાફરી જ્યાંથી તારી, મુસાફરી તારી, ત્યાં તો ખતમ થાય

આડાઅવળા આવે એમાં ફાંટા ઘણાં, મુસાફરી એમાં તો અટવાય

વાતો-ચિત્તોમાં લેતો રહ્યો વિરામ ખોટા, ઇંધણ એમાં તો ખૂટી જાય

ભાર ખોટાને ખોટા કર્યા ભેગા, વધવું આગળ મુશ્કેલ એમાં બની જાય

તારા માથા ઉપરનો ભાર છે તારો, ના જીવનમાં કોઈને એ સોંપી શકાય

હળવા ફૂલ રહેશો જેટલા જીવનમાં, ગણતરી સરળતાની તો રખાય

છે પહોંચાડતો સહુને એક ઠેકાણે, વચ્ચે વચ્ચે રસ્તા મળતા જાય

ના છે કોઈની લાંબી કે ટૂંકી, સહુ એને લાંબી કે ટૂંકી કરતા જાય

મળ્યું કે ગુમાવ્યું, જે જે મુસાફરીમાં, કિંમત એની તો નવ અંકાય

પહોંચ્યા વિના તો પોતાના સ્થાને, મુસાફરી અધવચ્ચે પૂરી નહીં થાય
View Original Increase Font Decrease Font


થઈ છે શરૂ મુસાફરી જ્યાંથી તારી, મુસાફરી તારી, ત્યાં તો ખતમ થાય

આડાઅવળા આવે એમાં ફાંટા ઘણાં, મુસાફરી એમાં તો અટવાય

વાતો-ચિત્તોમાં લેતો રહ્યો વિરામ ખોટા, ઇંધણ એમાં તો ખૂટી જાય

ભાર ખોટાને ખોટા કર્યા ભેગા, વધવું આગળ મુશ્કેલ એમાં બની જાય

તારા માથા ઉપરનો ભાર છે તારો, ના જીવનમાં કોઈને એ સોંપી શકાય

હળવા ફૂલ રહેશો જેટલા જીવનમાં, ગણતરી સરળતાની તો રખાય

છે પહોંચાડતો સહુને એક ઠેકાણે, વચ્ચે વચ્ચે રસ્તા મળતા જાય

ના છે કોઈની લાંબી કે ટૂંકી, સહુ એને લાંબી કે ટૂંકી કરતા જાય

મળ્યું કે ગુમાવ્યું, જે જે મુસાફરીમાં, કિંમત એની તો નવ અંકાય

પહોંચ્યા વિના તો પોતાના સ્થાને, મુસાફરી અધવચ્ચે પૂરી નહીં થાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thaī chē śarū musāpharī jyāṁthī tārī, musāpharī tārī, tyāṁ tō khatama thāya

āḍāavalā āvē ēmāṁ phāṁṭā ghaṇāṁ, musāpharī ēmāṁ tō aṭavāya

vātō-cittōmāṁ lētō rahyō virāma khōṭā, iṁdhaṇa ēmāṁ tō khūṭī jāya

bhāra khōṭānē khōṭā karyā bhēgā, vadhavuṁ āgala muśkēla ēmāṁ banī jāya

tārā māthā uparanō bhāra chē tārō, nā jīvanamāṁ kōīnē ē sōṁpī śakāya

halavā phūla rahēśō jēṭalā jīvanamāṁ, gaṇatarī saralatānī tō rakhāya

chē pahōṁcāḍatō sahunē ēka ṭhēkāṇē, vaccē vaccē rastā malatā jāya

nā chē kōīnī lāṁbī kē ṭūṁkī, sahu ēnē lāṁbī kē ṭūṁkī karatā jāya

malyuṁ kē gumāvyuṁ, jē jē musāpharīmāṁ, kiṁmata ēnī tō nava aṁkāya

pahōṁcyā vinā tō pōtānā sthānē, musāpharī adhavaccē pūrī nahīṁ thāya
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3758 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...375437553756...Last