Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3793 | Date: 07-Apr-1992
ક્રોધમાં રહે તું જલતો, જલીને રહે અન્યને જલાવતો
Krōdhamāṁ rahē tuṁ jalatō, jalīnē rahē anyanē jalāvatō

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 3793 | Date: 07-Apr-1992

ક્રોધમાં રહે તું જલતો, જલીને રહે અન્યને જલાવતો

  No Audio

krōdhamāṁ rahē tuṁ jalatō, jalīnē rahē anyanē jalāvatō

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1992-04-07 1992-04-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15780 ક્રોધમાં રહે તું જલતો, જલીને રહે અન્યને જલાવતો ક્રોધમાં રહે તું જલતો, જલીને રહે અન્યને જલાવતો

આગ સાથે રમત તું શાને રમી રહ્યો છે

ઇર્ષ્યાની આગમાં જલી રહ્યો, ખુદ જલીને અન્યને જલાવી રહ્યો છે

કામ વાસનાની આગ હૈયે જલાવી, ખુદ એમાં તો જલી રહ્યો છે

શંકાની આગ જલી જ્યાં હૈયે, જીવનને એ તો જલાવી જાય છે

વેરની આગ રાખી રહ્યો છે હૈયે, જલાવી ફાયદો ના કદી એમાં રહ્યો છે

અસંતોષની આગે જલે છે હૈયે તારું, રાખ શાંતિની તું કરી રહ્યો છે

અસફળતાની આગ જલાવી રહ્યો છે હૈયે, પ્રગતિ એમાં રોકી રહ્યો છે

ઇચ્છાઓની આગમાં તું શાને જલી રહ્યો છે, અશાંતિ ઊભી તું કરી રહ્યો છે

દુઃખ દર્દની આગમાં જ્યાં તું જલી રહ્યો છે, જીવનનું અમૃત ખોઈ રહ્યો છે
View Original Increase Font Decrease Font


ક્રોધમાં રહે તું જલતો, જલીને રહે અન્યને જલાવતો

આગ સાથે રમત તું શાને રમી રહ્યો છે

ઇર્ષ્યાની આગમાં જલી રહ્યો, ખુદ જલીને અન્યને જલાવી રહ્યો છે

કામ વાસનાની આગ હૈયે જલાવી, ખુદ એમાં તો જલી રહ્યો છે

શંકાની આગ જલી જ્યાં હૈયે, જીવનને એ તો જલાવી જાય છે

વેરની આગ રાખી રહ્યો છે હૈયે, જલાવી ફાયદો ના કદી એમાં રહ્યો છે

અસંતોષની આગે જલે છે હૈયે તારું, રાખ શાંતિની તું કરી રહ્યો છે

અસફળતાની આગ જલાવી રહ્યો છે હૈયે, પ્રગતિ એમાં રોકી રહ્યો છે

ઇચ્છાઓની આગમાં તું શાને જલી રહ્યો છે, અશાંતિ ઊભી તું કરી રહ્યો છે

દુઃખ દર્દની આગમાં જ્યાં તું જલી રહ્યો છે, જીવનનું અમૃત ખોઈ રહ્યો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

krōdhamāṁ rahē tuṁ jalatō, jalīnē rahē anyanē jalāvatō

āga sāthē ramata tuṁ śānē ramī rahyō chē

irṣyānī āgamāṁ jalī rahyō, khuda jalīnē anyanē jalāvī rahyō chē

kāma vāsanānī āga haiyē jalāvī, khuda ēmāṁ tō jalī rahyō chē

śaṁkānī āga jalī jyāṁ haiyē, jīvananē ē tō jalāvī jāya chē

vēranī āga rākhī rahyō chē haiyē, jalāvī phāyadō nā kadī ēmāṁ rahyō chē

asaṁtōṣanī āgē jalē chē haiyē tāruṁ, rākha śāṁtinī tuṁ karī rahyō chē

asaphalatānī āga jalāvī rahyō chē haiyē, pragati ēmāṁ rōkī rahyō chē

icchāōnī āgamāṁ tuṁ śānē jalī rahyō chē, aśāṁti ūbhī tuṁ karī rahyō chē

duḥkha dardanī āgamāṁ jyāṁ tuṁ jalī rahyō chē, jīvananuṁ amr̥ta khōī rahyō chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3793 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...379037913792...Last