Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3808 | Date: 12-Apr-1992
आलास तू जगात, जत्रा जगाची तुझी ठरली, जगाची जत्रा तुझी ठरली।
Ālāsa tū jagāta, jatrā jagācī tujhī ṭharalī, jagācī jatrā tujhī ṭharalī।

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3808 | Date: 12-Apr-1992

आलास तू जगात, जत्रा जगाची तुझी ठरली, जगाची जत्रा तुझी ठरली।

  No Audio

ālāsa tū jagāta, jatrā jagācī tujhī ṭharalī, jagācī jatrā tujhī ṭharalī।

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-04-12 1992-04-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15795 आलास तू जगात, जत्रा जगाची तुझी ठरली, जगाची जत्रा तुझी ठरली। आलास तू जगात, जत्रा जगाची तुझी ठरली, जगाची जत्रा तुझी ठरली।

तुला जायचं कुठे, जाणार कसं, त्यावर जरूर आहे तुझ्या विचारांची।

येणार कोण, सोडणार कोण, सोडायचं काय, कर मनात श्रद्धा त्यांची।

प्रेमाने वागायचं, प्रेमाने बोलायचं, घे मजा तू यात्रांची।

विचार यात्रांचा, नामघोष यात्रांचा, आहे यात्रा तुझी जन्मा जन्मांची।

नवे-नवे मिळणार यात्री, राहणार चालू यात्रा तुझी जन्माची।

राहणार तुझ्या बरोबर, पडणार सुद्धा राहणार, चालू यात्रा तुझ्या जीवनाची।

राहणार तुझ्या बरोबर, कोण जास्त कोण कमी, प्रभुने सगळं ठरवलं।
View Original Increase Font Decrease Font


आलास तू जगात, जत्रा जगाची तुझी ठरली, जगाची जत्रा तुझी ठरली।

तुला जायचं कुठे, जाणार कसं, त्यावर जरूर आहे तुझ्या विचारांची।

येणार कोण, सोडणार कोण, सोडायचं काय, कर मनात श्रद्धा त्यांची।

प्रेमाने वागायचं, प्रेमाने बोलायचं, घे मजा तू यात्रांची।

विचार यात्रांचा, नामघोष यात्रांचा, आहे यात्रा तुझी जन्मा जन्मांची।

नवे-नवे मिळणार यात्री, राहणार चालू यात्रा तुझी जन्माची।

राहणार तुझ्या बरोबर, पडणार सुद्धा राहणार, चालू यात्रा तुझ्या जीवनाची।

राहणार तुझ्या बरोबर, कोण जास्त कोण कमी, प्रभुने सगळं ठरवलं।
सतगुरू देवेंद्र घिया (काका)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ālāsa tū jagāta, jatrā jagācī tujhī ṭharalī, jagācī jatrā tujhī ṭharalī।

tulā jāyacaṁ kuṭhē, jāṇāra kasaṁ, tyāvara jarūra āhē tujhyā vicārāṁcī।

yēṇāra kōṇa, sōḍaṇāra kōṇa, sōḍāyacaṁ kāya, kara manāta śraddhā tyāṁcī।

prēmānē vāgāyacaṁ, prēmānē bōlāyacaṁ, ghē majā tū yātrāṁcī।

vicāra yātrāṁcā, nāmaghōṣa yātrāṁcā, āhē yātrā tujhī janmā janmāṁcī।

navē-navē milaṇāra yātrī, rāhaṇāra cālū yātrā tujhī janmācī।

rāhaṇāra tujhyā barōbara, paḍaṇāra suddhā rāhaṇāra, cālū yātrā tujhyā jīvanācī।

rāhaṇāra tujhyā barōbara, kōṇa jāsta kōṇa kamī, prabhunē sagalaṁ ṭharavalaṁ।
English Explanation Increase Font Decrease Font


This bhajan is written by Shri Devendra Ghiaji also known as Kakaji.In this bhajan kakaji is telling us we are travellers in this world and we keep on traveling every birth. So he is telling realise the importance of your journey.

You have come to this world, travel of your in world is decided, journey of your in world is decided.

Where you have to go how you will go you need to think on it.

Who will come who will leave what to leave think about it in mind.

Behave nicely speak nicely enjoy your travel.

Thought of travel, announcement of travelling, your are traveller birth after birth.

Will meet new -new passenger, journey will continue of your birth.

Will stay with you, if you fall then too the journey of your traveling will continue.

Who will stay with you less or more the lord has decided everything.
Scan Image

Marathi Bhajan no. 3808 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...380538063807...Last