BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 91 | Date: 26-Oct-1984
   Text Size Increase Font Decrease Font

`મા' એ આપવું છે ઘણું, પણ લેવું નથી આપણે

  Audio

`ma' e apavum chhe ghanum, pana levum nathi apane

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1984-10-26 1984-10-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1580 `મા' એ આપવું છે ઘણું, પણ લેવું નથી આપણે `મા' એ આપવું છે ઘણું, પણ લેવું નથી આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
પ્રેમથી બોલાવે એની પાસે, છોડવી નથી માયા આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
સમજાવવું છે ઘણું એણે, સમજવું નથી જ્યાં આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
સુખનો સાગર છે જ્યાં એ, સુખ શોધતાં બીજે આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
યાદ કરતી સર્વને સદાય, ભૂલતા એને સદા આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
ચિંતા કરતી સદાય સર્વની એ, ચિંતા કરવી છે જ્યાં આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
રહેતી સદાય સર્વની સાથે, અવગણના કરવી છે આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
પાપ-પુણ્યનો હિસાબ રાખે એ, પાપ છોડવું નથી આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
માનવ અમૂલ્ય દેહ દીધો એણે, સદાય રડતા રહેવું છે આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
પ્રેમ સર્વ પર વરસાવે, પ્રેમ પાત્ર બનવું નથી આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
https://www.youtube.com/watch?v=yhgQcaXc0Cc
Gujarati Bhajan no. 91 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
`મા' એ આપવું છે ઘણું, પણ લેવું નથી આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
પ્રેમથી બોલાવે એની પાસે, છોડવી નથી માયા આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
સમજાવવું છે ઘણું એણે, સમજવું નથી જ્યાં આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
સુખનો સાગર છે જ્યાં એ, સુખ શોધતાં બીજે આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
યાદ કરતી સર્વને સદાય, ભૂલતા એને સદા આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
ચિંતા કરતી સદાય સર્વની એ, ચિંતા કરવી છે જ્યાં આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
રહેતી સદાય સર્વની સાથે, અવગણના કરવી છે આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
પાપ-પુણ્યનો હિસાબ રાખે એ, પાપ છોડવું નથી આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
માનવ અમૂલ્ય દેહ દીધો એણે, સદાય રડતા રહેવું છે આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
પ્રેમ સર્વ પર વરસાવે, પ્રેમ પાત્ર બનવું નથી આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
`mā' ē āpavuṁ chē ghaṇuṁ, paṇa lēvuṁ nathī āpaṇē,
tyāṁ `mā' śuṁ karē?
prēmathī bōlāvē ēnī pāsē, chōḍavī nathī māyā āpaṇē,
tyāṁ `mā' śuṁ karē?
samajāvavuṁ chē ghaṇuṁ ēṇē, samajavuṁ nathī jyāṁ āpaṇē,
tyāṁ `mā' śuṁ karē?
sukhanō sāgara chē jyāṁ ē, sukha śōdhatāṁ bījē āpaṇē,
tyāṁ `mā' śuṁ karē?
yāda karatī sarvanē sadāya, bhūlatā ēnē sadā āpaṇē,
tyāṁ `mā' śuṁ karē?
ciṁtā karatī sadāya sarvanī ē, ciṁtā karavī chē jyāṁ āpaṇē,
tyāṁ `mā' śuṁ karē?
rahētī sadāya sarvanī sāthē, avagaṇanā karavī chē āpaṇē,
tyāṁ `mā' śuṁ karē?
pāpa-puṇyanō hisāba rākhē ē, pāpa chōḍavuṁ nathī āpaṇē,
tyāṁ `mā' śuṁ karē?
mānava amūlya dēha dīdhō ēṇē, sadāya raḍatā rahēvuṁ chē āpaṇē,
tyāṁ `mā' śuṁ karē?
prēma sarva para varasāvē, prēma pātra banavuṁ nathī āpaṇē,
tyāṁ `mā' śuṁ karē?

Explanation in English
This bhajan talks about Maa's eternal love and grace on one side, and our hypocrisy and ignorance on the other side.
Maa wants to give us so much,
but we refuse to take it, then what can Maa do?
Maa calls us to Herwith all her love, but we don't want to leave this illusion, then what can Maa do?
Maa has so much happiness with her, but we want to look for happiness somewhere else, then what can Maa do?
We remember everyone else, but we forget Maa, then what can Maa do?
Maa worries about us always, but we still want to continue worrying, then what can Maa do?
Maa is always with us, but we want to ignore her, then what can Maa do?
Maa keeps the account of our sins and virtue, but we don't want to leave our sins, then what can Maa do?
Maa gave us priceless human body, but we want to continue crying, then what can Maa do?
Maa gives us so much love, but we don't want to become worthy of Her love, then what can Maa do?
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is indicating where the problem is? Maa is very much around, but we are so obnoxious. Looks like the devotion is going in reverse direction.

`મા' એ આપવું છે ઘણું, પણ લેવું નથી આપણે`મા' એ આપવું છે ઘણું, પણ લેવું નથી આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
પ્રેમથી બોલાવે એની પાસે, છોડવી નથી માયા આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
સમજાવવું છે ઘણું એણે, સમજવું નથી જ્યાં આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
સુખનો સાગર છે જ્યાં એ, સુખ શોધતાં બીજે આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
યાદ કરતી સર્વને સદાય, ભૂલતા એને સદા આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
ચિંતા કરતી સદાય સર્વની એ, ચિંતા કરવી છે જ્યાં આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
રહેતી સદાય સર્વની સાથે, અવગણના કરવી છે આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
પાપ-પુણ્યનો હિસાબ રાખે એ, પાપ છોડવું નથી આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
માનવ અમૂલ્ય દેહ દીધો એણે, સદાય રડતા રહેવું છે આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
પ્રેમ સર્વ પર વરસાવે, પ્રેમ પાત્ર બનવું નથી આપણે,
   ત્યાં `મા' શું કરે?
1984-10-26https://i.ytimg.com/vi/yhgQcaXc0Cc/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=yhgQcaXc0Cc
First...9192939495...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall