Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3816 | Date: 15-Apr-1992
કરી લે વિચાર, હવા વિના, હાલત તારી શું થવાની, હવા તો પ્રભુએ દીધી છે
Karī lē vicāra, havā vinā, hālata tārī śuṁ thavānī, havā tō prabhuē dīdhī chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3816 | Date: 15-Apr-1992

કરી લે વિચાર, હવા વિના, હાલત તારી શું થવાની, હવા તો પ્રભુએ દીધી છે

  No Audio

karī lē vicāra, havā vinā, hālata tārī śuṁ thavānī, havā tō prabhuē dīdhī chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-04-15 1992-04-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15803 કરી લે વિચાર, હવા વિના, હાલત તારી શું થવાની, હવા તો પ્રભુએ દીધી છે કરી લે વિચાર, હવા વિના, હાલત તારી શું થવાની, હવા તો પ્રભુએ દીધી છે

જળ વિના હાલતથી ના બેખબર છે તું જગમાં, જળ તો પ્રભુએ દીધું છે

દિવસના તેજથી જોઈ શક્યો નજરથી તું જગને, જગમાં પ્રકાશ પ્રભુએ દીધો છે

હાથ પગથી કરી રહ્યો છે હલન ચલન તું જગમાં, તનડું તને, પ્રભુએ તો દીધું છે

બુદ્ધિથી માપી શક્યો હર સંજોગોને જગમાં, બુદ્ધિ તો પ્રભુએ દીધી છે

ભાવભર્યાં હૈયાની હસ્તી છે તારી પાસ, ભાવ પ્રભુએ તને તો દીધાં છે

કરવું શું જગતમાં, તારે કર્મની શક્તિ છે પાસ, જીવન પ્રભુએ તને તો દીધું છે

સાચું ખોટું, સારું નરસું, તારવવા તો જગમાં, સમજણ પ્રભુએ તને તો દીધી છે
Increase Font Decrease Font

કરી લે વિચાર, હવા વિના, હાલત તારી શું થવાની, હવા તો પ્રભુએ દીધી છે

જળ વિના હાલતથી ના બેખબર છે તું જગમાં, જળ તો પ્રભુએ દીધું છે

દિવસના તેજથી જોઈ શક્યો નજરથી તું જગને, જગમાં પ્રકાશ પ્રભુએ દીધો છે

હાથ પગથી કરી રહ્યો છે હલન ચલન તું જગમાં, તનડું તને, પ્રભુએ તો દીધું છે

બુદ્ધિથી માપી શક્યો હર સંજોગોને જગમાં, બુદ્ધિ તો પ્રભુએ દીધી છે

ભાવભર્યાં હૈયાની હસ્તી છે તારી પાસ, ભાવ પ્રભુએ તને તો દીધાં છે

કરવું શું જગતમાં, તારે કર્મની શક્તિ છે પાસ, જીવન પ્રભુએ તને તો દીધું છે

સાચું ખોટું, સારું નરસું, તારવવા તો જગમાં, સમજણ પ્રભુએ તને તો દીધી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
karī lē vicāra, havā vinā, hālata tārī śuṁ thavānī, havā tō prabhuē dīdhī chē

jala vinā hālatathī nā bēkhabara chē tuṁ jagamāṁ, jala tō prabhuē dīdhuṁ chē

divasanā tējathī jōī śakyō najarathī tuṁ jaganē, jagamāṁ prakāśa prabhuē dīdhō chē

hātha pagathī karī rahyō chē halana calana tuṁ jagamāṁ, tanaḍuṁ tanē, prabhuē tō dīdhuṁ chē

buddhithī māpī śakyō hara saṁjōgōnē jagamāṁ, buddhi tō prabhuē dīdhī chē

bhāvabharyāṁ haiyānī hastī chē tārī pāsa, bhāva prabhuē tanē tō dīdhāṁ chē

karavuṁ śuṁ jagatamāṁ, tārē karmanī śakti chē pāsa, jīvana prabhuē tanē tō dīdhuṁ chē

sācuṁ khōṭuṁ, sāruṁ narasuṁ, tāravavā tō jagamāṁ, samajaṇa prabhuē tanē tō dīdhī chē
Gujarati Bhajan no. 3816 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...381438153816...Last