Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3829 | Date: 20-Apr-1992
સાર ગોતશો જગનો તો મળશે એક જ સાર, છે પ્રેમ તો જગનો સાર
Sāra gōtaśō jaganō tō malaśē ēka ja sāra, chē prēma tō jaganō sāra

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3829 | Date: 20-Apr-1992

સાર ગોતશો જગનો તો મળશે એક જ સાર, છે પ્રેમ તો જગનો સાર

  No Audio

sāra gōtaśō jaganō tō malaśē ēka ja sāra, chē prēma tō jaganō sāra

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-04-20 1992-04-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15816 સાર ગોતશો જગનો તો મળશે એક જ સાર, છે પ્રેમ તો જગનો સાર સાર ગોતશો જગનો તો મળશે એક જ સાર, છે પ્રેમ તો જગનો સાર

કોઈને કોઈમાં, કોઈ ચીજમાં તો છે પ્યાર, થોડો કે વધુ, છે સહુને માયામાં પ્યાર

ભેગી કરતા ને કરતા થાકે ના જગમાં, રહેવું છે જગમાં જ્યાં દિન ચાર

માયા ના છોડતા, રચ્યા રહે એમાં, છે સહુને નગદ્નારાયણથી તો પ્યાર

છે સહુને તો જગમાં, કોઈને કોઈથી પ્યાર, છે પ્રભુને તો સહુથી પ્યાર

હરેક ચીજમાંથી તો સહુ ગોતે છે સાર, ભૂલે છે સહુ, છે પ્રેમ તો જગનો સાર

કરતા ને કરતા રહે માનવ, માયાથી જ્યાં પ્યાર, બને પ્રભુ ત્યાં તો લાચાર

કરે જગમાં સહુ માયાનો જેટલો વિચાર, કરે ના પ્રભુનો તો એટલો વિચાર

યુગોને યુગોથી જગમાં, ચાલુને ચાલુ રહી છે વિચારની આ રફતાર

છે સાર સહુને તો પ્રભુ, ટકશે જ્યાં આ વિચાર, ખૂલશે ત્યાં પ્રભુના દ્વાર
View Original Increase Font Decrease Font


સાર ગોતશો જગનો તો મળશે એક જ સાર, છે પ્રેમ તો જગનો સાર

કોઈને કોઈમાં, કોઈ ચીજમાં તો છે પ્યાર, થોડો કે વધુ, છે સહુને માયામાં પ્યાર

ભેગી કરતા ને કરતા થાકે ના જગમાં, રહેવું છે જગમાં જ્યાં દિન ચાર

માયા ના છોડતા, રચ્યા રહે એમાં, છે સહુને નગદ્નારાયણથી તો પ્યાર

છે સહુને તો જગમાં, કોઈને કોઈથી પ્યાર, છે પ્રભુને તો સહુથી પ્યાર

હરેક ચીજમાંથી તો સહુ ગોતે છે સાર, ભૂલે છે સહુ, છે પ્રેમ તો જગનો સાર

કરતા ને કરતા રહે માનવ, માયાથી જ્યાં પ્યાર, બને પ્રભુ ત્યાં તો લાચાર

કરે જગમાં સહુ માયાનો જેટલો વિચાર, કરે ના પ્રભુનો તો એટલો વિચાર

યુગોને યુગોથી જગમાં, ચાલુને ચાલુ રહી છે વિચારની આ રફતાર

છે સાર સહુને તો પ્રભુ, ટકશે જ્યાં આ વિચાર, ખૂલશે ત્યાં પ્રભુના દ્વાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sāra gōtaśō jaganō tō malaśē ēka ja sāra, chē prēma tō jaganō sāra

kōīnē kōīmāṁ, kōī cījamāṁ tō chē pyāra, thōḍō kē vadhu, chē sahunē māyāmāṁ pyāra

bhēgī karatā nē karatā thākē nā jagamāṁ, rahēvuṁ chē jagamāṁ jyāṁ dina cāra

māyā nā chōḍatā, racyā rahē ēmāṁ, chē sahunē nagadnārāyaṇathī tō pyāra

chē sahunē tō jagamāṁ, kōīnē kōīthī pyāra, chē prabhunē tō sahuthī pyāra

harēka cījamāṁthī tō sahu gōtē chē sāra, bhūlē chē sahu, chē prēma tō jaganō sāra

karatā nē karatā rahē mānava, māyāthī jyāṁ pyāra, banē prabhu tyāṁ tō lācāra

karē jagamāṁ sahu māyānō jēṭalō vicāra, karē nā prabhunō tō ēṭalō vicāra

yugōnē yugōthī jagamāṁ, cālunē cālu rahī chē vicāranī ā raphatāra

chē sāra sahunē tō prabhu, ṭakaśē jyāṁ ā vicāra, khūlaśē tyāṁ prabhunā dvāra
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3829 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...382638273828...Last