Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3832 | Date: 22-Apr-1992
પહોંચવું હશે જગમાં તો જ્યાં, પહોંચી ના શકીશ, પગ તારા જો બંધાયેલા હશે
Pahōṁcavuṁ haśē jagamāṁ tō jyāṁ, pahōṁcī nā śakīśa, paga tārā jō baṁdhāyēlā haśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3832 | Date: 22-Apr-1992

પહોંચવું હશે જગમાં તો જ્યાં, પહોંચી ના શકીશ, પગ તારા જો બંધાયેલા હશે

  No Audio

pahōṁcavuṁ haśē jagamāṁ tō jyāṁ, pahōṁcī nā śakīśa, paga tārā jō baṁdhāyēlā haśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-04-22 1992-04-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15819 પહોંચવું હશે જગમાં તો જ્યાં, પહોંચી ના શકીશ, પગ તારા જો બંધાયેલા હશે પહોંચવું હશે જગમાં તો જ્યાં, પહોંચી ના શકીશ, પગ તારા જો બંધાયેલા હશે

લેવું કે દેવું હશે જગમાં તારે, લઈ કે દઈ ના શકીશ, હાથ તારા જો બંધાયેલા હશે

આવકારી ના શકીશ તું બીજા વિચારોને, જો વિચારો તારા, બંધાયેલા હશે

ના સ્વીકારી શકીશ તું જગમાં બુદ્ધિથી, જો બુદ્ધિ તારી બંધાયેલી હશે

સાચા કે ખોટા, ભાવો જગમાં ના સ્વીકારી શકીશ, જો ભાવો તારા બંધાયેલા હશે

અપનાવી ના શકીશ, જગમાં સહુ કોઈને હૈયું તારું જો, મારા તારાથી બંધાયેલું હશે

મન તારું સ્થિર ના રહી શકશે જગમાં, જ્યાં મન તારું શંકાથી બંધાયેલું હશે

ઝીલી શકશે પ્રકાશ હૈયું તારું ક્યાંથી, જો અજ્ઞાનના અંધારે બંધાયેલું હશે

નજર તારી સત્ય પારખી શકશે ક્યાંથી, નજર તારી જો માયાથી બંધાયેલી હશે

સાચી ભક્તિ તારા હૈયે જાગશે ક્યાંથી, જો હેયું તારું મોહથી બંધાયેલું હશે
View Original Increase Font Decrease Font


પહોંચવું હશે જગમાં તો જ્યાં, પહોંચી ના શકીશ, પગ તારા જો બંધાયેલા હશે

લેવું કે દેવું હશે જગમાં તારે, લઈ કે દઈ ના શકીશ, હાથ તારા જો બંધાયેલા હશે

આવકારી ના શકીશ તું બીજા વિચારોને, જો વિચારો તારા, બંધાયેલા હશે

ના સ્વીકારી શકીશ તું જગમાં બુદ્ધિથી, જો બુદ્ધિ તારી બંધાયેલી હશે

સાચા કે ખોટા, ભાવો જગમાં ના સ્વીકારી શકીશ, જો ભાવો તારા બંધાયેલા હશે

અપનાવી ના શકીશ, જગમાં સહુ કોઈને હૈયું તારું જો, મારા તારાથી બંધાયેલું હશે

મન તારું સ્થિર ના રહી શકશે જગમાં, જ્યાં મન તારું શંકાથી બંધાયેલું હશે

ઝીલી શકશે પ્રકાશ હૈયું તારું ક્યાંથી, જો અજ્ઞાનના અંધારે બંધાયેલું હશે

નજર તારી સત્ય પારખી શકશે ક્યાંથી, નજર તારી જો માયાથી બંધાયેલી હશે

સાચી ભક્તિ તારા હૈયે જાગશે ક્યાંથી, જો હેયું તારું મોહથી બંધાયેલું હશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pahōṁcavuṁ haśē jagamāṁ tō jyāṁ, pahōṁcī nā śakīśa, paga tārā jō baṁdhāyēlā haśē

lēvuṁ kē dēvuṁ haśē jagamāṁ tārē, laī kē daī nā śakīśa, hātha tārā jō baṁdhāyēlā haśē

āvakārī nā śakīśa tuṁ bījā vicārōnē, jō vicārō tārā, baṁdhāyēlā haśē

nā svīkārī śakīśa tuṁ jagamāṁ buddhithī, jō buddhi tārī baṁdhāyēlī haśē

sācā kē khōṭā, bhāvō jagamāṁ nā svīkārī śakīśa, jō bhāvō tārā baṁdhāyēlā haśē

apanāvī nā śakīśa, jagamāṁ sahu kōīnē haiyuṁ tāruṁ jō, mārā tārāthī baṁdhāyēluṁ haśē

mana tāruṁ sthira nā rahī śakaśē jagamāṁ, jyāṁ mana tāruṁ śaṁkāthī baṁdhāyēluṁ haśē

jhīlī śakaśē prakāśa haiyuṁ tāruṁ kyāṁthī, jō ajñānanā aṁdhārē baṁdhāyēluṁ haśē

najara tārī satya pārakhī śakaśē kyāṁthī, najara tārī jō māyāthī baṁdhāyēlī haśē

sācī bhakti tārā haiyē jāgaśē kyāṁthī, jō hēyuṁ tāruṁ mōhathī baṁdhāyēluṁ haśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3832 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...382938303831...Last