Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 94 | Date: 30-Oct-1984
જન્મોજન્મ હું કરું ભક્તિ તારી, એવું માગું માડી
Janmōjanma huṁ karuṁ bhakti tārī, ēvuṁ māguṁ māḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 94 | Date: 30-Oct-1984

જન્મોજન્મ હું કરું ભક્તિ તારી, એવું માગું માડી

  Audio

janmōjanma huṁ karuṁ bhakti tārī, ēvuṁ māguṁ māḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1984-10-30 1984-10-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1583 જન્મોજન્મ હું કરું ભક્તિ તારી, એવું માગું માડી જન્મોજન્મ હું કરું ભક્તિ તારી, એવું માગું માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે

અંત સમય આવે જ્યારે, મુખ પર રહે નામ તારું ત્યારે માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે

જ્યારે-જ્યારે સંકટ પડે, ત્યારે વહારે આવજે માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે

દુઃખ આવી પડે જ્યારે, હસતા સહી લઉં ત્યારે માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે

રઝળપાટ લખાઈ હોય જો મારે, વિશ્વાસ ન તૂટે ત્યારે માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે

હાથ ફેલાવી કોઈ આવે દ્વારે, સહાય કરું હું ત્યારે માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે

કર્મો કરું હું સાંજ-સવારે, ચિત્ત રહે ચરણમાં તારે માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે
https://www.youtube.com/watch?v=v2Pa-UW1Ux8
View Original Increase Font Decrease Font


જન્મોજન્મ હું કરું ભક્તિ તારી, એવું માગું માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે

અંત સમય આવે જ્યારે, મુખ પર રહે નામ તારું ત્યારે માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે

જ્યારે-જ્યારે સંકટ પડે, ત્યારે વહારે આવજે માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે

દુઃખ આવી પડે જ્યારે, હસતા સહી લઉં ત્યારે માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે

રઝળપાટ લખાઈ હોય જો મારે, વિશ્વાસ ન તૂટે ત્યારે માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે

હાથ ફેલાવી કોઈ આવે દ્વારે, સહાય કરું હું ત્યારે માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે

કર્મો કરું હું સાંજ-સવારે, ચિત્ત રહે ચરણમાં તારે માડી

બીજું હું કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું, કંઈ ન માગું રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

janmōjanma huṁ karuṁ bhakti tārī, ēvuṁ māguṁ māḍī

bījuṁ huṁ kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ rē

aṁta samaya āvē jyārē, mukha para rahē nāma tāruṁ tyārē māḍī

bījuṁ huṁ kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ rē

jyārē-jyārē saṁkaṭa paḍē, tyārē vahārē āvajē māḍī

bījuṁ huṁ kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ rē

duḥkha āvī paḍē jyārē, hasatā sahī lauṁ tyārē māḍī

bījuṁ huṁ kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ rē

rajhalapāṭa lakhāī hōya jō mārē, viśvāsa na tūṭē tyārē māḍī

bījuṁ huṁ kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ rē

hātha phēlāvī kōī āvē dvārē, sahāya karuṁ huṁ tyārē māḍī

bījuṁ huṁ kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ rē

karmō karuṁ huṁ sāṁja-savārē, citta rahē caraṇamāṁ tārē māḍī

bījuṁ huṁ kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ, kaṁī na māguṁ rē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka urges to Mother Divine,

No matter how many births I take, in every birth, I wish to be Your devotee. That's all I want, that's all I want, that's all I want.

When I am on my last breath the only name I want on my tounge is Yours. That's all I want, that's all I want, that's all I want.

Whenever I am in difficulty, please do come to my aid. That's all I want, that's all I want, that's all I want.

In times of struggle I am able to maintain my peace. That's all I want, that's all I want, that's all I want.

No matter how difficult the times are, it never shakes my faith in You. That's all I want, that's all I want, that's all I want.

If someone comes to my doorstep for help, I am always willing and able to help. That's all I want, that's all I want, that's all I want.

Despite whatever action I do during the course of the day, my attention always stays in Your lotus feet. That's all I want, that's all I want, that's all I want.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 94 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...949596...Last