Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3847 | Date: 27-Apr-1992
છે જ્યાં બધું તારી પાસેને પાસે, ઊણપ જીવનમાં તને શાની લાગે છે
Chē jyāṁ badhuṁ tārī pāsēnē pāsē, ūṇapa jīvanamāṁ tanē śānī lāgē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3847 | Date: 27-Apr-1992

છે જ્યાં બધું તારી પાસેને પાસે, ઊણપ જીવનમાં તને શાની લાગે છે

  No Audio

chē jyāṁ badhuṁ tārī pāsēnē pāsē, ūṇapa jīvanamāṁ tanē śānī lāgē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-04-27 1992-04-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15834 છે જ્યાં બધું તારી પાસેને પાસે, ઊણપ જીવનમાં તને શાની લાગે છે છે જ્યાં બધું તારી પાસેને પાસે, ઊણપ જીવનમાં તને શાની લાગે છે

છે પ્રભુ તો જ્યાં જગનાં કર્તા છે જ્યાં, એ તો તારી સાથેને સાથે - ઊણપ...

છે શક્તિશાળી મનડું તારી પાસે છે, એ તો એનું ને એનું દાન તને - ઊણપ...

છે વિપરીત સંજોગો તો તારી સામે, દીધી છે બુદ્ધિ હાથમાં તારે - ઊણપ...

આવવા ના દે કમી એ તારા જીવનમાં, રહ્યો જ્યાં તું એના પૂરા વિશ્વાસે - ઊણપ...

ભર્યાં છે હૈયે જ્યાં સાચા ભાવો, ભાવભર્યું હૈયું તો છે જ્યાં તારી પાસે - ઊણપ...

કર્મો તો જીવનમાં કરવાં પડશે, કરવા કર્મો, મનડું ને મનડું છે તારી પાસે - ઊણપ...

થયા મેળાપ, પડયા ભલે વિખૂટા, જીવનમાં સહુ કંઈ લઈ, ને કાંઈ દઈ જાય છે - ઊણપ...
View Original Increase Font Decrease Font


છે જ્યાં બધું તારી પાસેને પાસે, ઊણપ જીવનમાં તને શાની લાગે છે

છે પ્રભુ તો જ્યાં જગનાં કર્તા છે જ્યાં, એ તો તારી સાથેને સાથે - ઊણપ...

છે શક્તિશાળી મનડું તારી પાસે છે, એ તો એનું ને એનું દાન તને - ઊણપ...

છે વિપરીત સંજોગો તો તારી સામે, દીધી છે બુદ્ધિ હાથમાં તારે - ઊણપ...

આવવા ના દે કમી એ તારા જીવનમાં, રહ્યો જ્યાં તું એના પૂરા વિશ્વાસે - ઊણપ...

ભર્યાં છે હૈયે જ્યાં સાચા ભાવો, ભાવભર્યું હૈયું તો છે જ્યાં તારી પાસે - ઊણપ...

કર્મો તો જીવનમાં કરવાં પડશે, કરવા કર્મો, મનડું ને મનડું છે તારી પાસે - ઊણપ...

થયા મેળાપ, પડયા ભલે વિખૂટા, જીવનમાં સહુ કંઈ લઈ, ને કાંઈ દઈ જાય છે - ઊણપ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē jyāṁ badhuṁ tārī pāsēnē pāsē, ūṇapa jīvanamāṁ tanē śānī lāgē chē

chē prabhu tō jyāṁ jaganāṁ kartā chē jyāṁ, ē tō tārī sāthēnē sāthē - ūṇapa...

chē śaktiśālī manaḍuṁ tārī pāsē chē, ē tō ēnuṁ nē ēnuṁ dāna tanē - ūṇapa...

chē viparīta saṁjōgō tō tārī sāmē, dīdhī chē buddhi hāthamāṁ tārē - ūṇapa...

āvavā nā dē kamī ē tārā jīvanamāṁ, rahyō jyāṁ tuṁ ēnā pūrā viśvāsē - ūṇapa...

bharyāṁ chē haiyē jyāṁ sācā bhāvō, bhāvabharyuṁ haiyuṁ tō chē jyāṁ tārī pāsē - ūṇapa...

karmō tō jīvanamāṁ karavāṁ paḍaśē, karavā karmō, manaḍuṁ nē manaḍuṁ chē tārī pāsē - ūṇapa...

thayā mēlāpa, paḍayā bhalē vikhūṭā, jīvanamāṁ sahu kaṁī laī, nē kāṁī daī jāya chē - ūṇapa...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3847 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...384438453846...Last