BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3847 | Date: 27-Apr-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

છે જ્યાં બધું તારી પાસેને પાસે, ઊણપ જીવનમાં તને શાની લાગે છે

  No Audio

Che Jyaa Badhu Taari Paasene Paase,Unapa Jeevanama Tane Shaani Laagi Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-04-27 1992-04-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15834 છે જ્યાં બધું તારી પાસેને પાસે, ઊણપ જીવનમાં તને શાની લાગે છે છે જ્યાં બધું તારી પાસેને પાસે, ઊણપ જીવનમાં તને શાની લાગે છે
છે પ્રભુ તો જ્યાં જગનાં કર્તા છે જ્યાં, એ તો તારી સાથેને સાથે - ઊણપ...
છે શક્તિશાળી મનડું તારી પાસે છે, એ તો એનું ને એનું દાન તને - ઊણપ...
છે વિપરીત સંજોગો તો તારી સામે, દીધી છે બુદ્ધિ હાથમાં તારે - ઊણપ...
આવવા ના દે કમી એ તારા જીવનમાં, રહ્યો જ્યાં તું એના પૂરા વિશ્વાસે - ઊણપ...
ભર્યાં છે હૈયે જ્યાં સાચા ભાવો, ભાવભર્યું હૈયું તો છે જ્યાં તારી પાસે - ઊણપ...
કર્મો તો જીવનમાં કરવાં પડશે, કરવા કર્મો, મનડું ને મનડું છે તારી પાસે - ઊણપ...
થયા મેળાપ, પડયા ભલે વિખૂટા, જીવનમાં સહુ કંઈ લઈ, ને કાંઈ દઈ જાય છે - ઊણપ...
Gujarati Bhajan no. 3847 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છે જ્યાં બધું તારી પાસેને પાસે, ઊણપ જીવનમાં તને શાની લાગે છે
છે પ્રભુ તો જ્યાં જગનાં કર્તા છે જ્યાં, એ તો તારી સાથેને સાથે - ઊણપ...
છે શક્તિશાળી મનડું તારી પાસે છે, એ તો એનું ને એનું દાન તને - ઊણપ...
છે વિપરીત સંજોગો તો તારી સામે, દીધી છે બુદ્ધિ હાથમાં તારે - ઊણપ...
આવવા ના દે કમી એ તારા જીવનમાં, રહ્યો જ્યાં તું એના પૂરા વિશ્વાસે - ઊણપ...
ભર્યાં છે હૈયે જ્યાં સાચા ભાવો, ભાવભર્યું હૈયું તો છે જ્યાં તારી પાસે - ઊણપ...
કર્મો તો જીવનમાં કરવાં પડશે, કરવા કર્મો, મનડું ને મનડું છે તારી પાસે - ઊણપ...
થયા મેળાપ, પડયા ભલે વિખૂટા, જીવનમાં સહુ કંઈ લઈ, ને કાંઈ દઈ જાય છે - ઊણપ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chē jyāṁ badhuṁ tārī pāsēnē pāsē, ūṇapa jīvanamāṁ tanē śānī lāgē chē
chē prabhu tō jyāṁ jaganāṁ kartā chē jyāṁ, ē tō tārī sāthēnē sāthē - ūṇapa...
chē śaktiśālī manaḍuṁ tārī pāsē chē, ē tō ēnuṁ nē ēnuṁ dāna tanē - ūṇapa...
chē viparīta saṁjōgō tō tārī sāmē, dīdhī chē buddhi hāthamāṁ tārē - ūṇapa...
āvavā nā dē kamī ē tārā jīvanamāṁ, rahyō jyāṁ tuṁ ēnā pūrā viśvāsē - ūṇapa...
bharyāṁ chē haiyē jyāṁ sācā bhāvō, bhāvabharyuṁ haiyuṁ tō chē jyāṁ tārī pāsē - ūṇapa...
karmō tō jīvanamāṁ karavāṁ paḍaśē, karavā karmō, manaḍuṁ nē manaḍuṁ chē tārī pāsē - ūṇapa...
thayā mēlāpa, paḍayā bhalē vikhūṭā, jīvanamāṁ sahu kaṁī laī, nē kāṁī daī jāya chē - ūṇapa...
First...38413842384338443845...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall