Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3856 | Date: 01-May-1992
તારીને તારી જીદ તો તને, તારા ને તારા હાથે, તારા કાર્ય પર પાણી ફેરવાવી જાશે
Tārīnē tārī jīda tō tanē, tārā nē tārā hāthē, tārā kārya para pāṇī phēravāvī jāśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3856 | Date: 01-May-1992

તારીને તારી જીદ તો તને, તારા ને તારા હાથે, તારા કાર્ય પર પાણી ફેરવાવી જાશે

  No Audio

tārīnē tārī jīda tō tanē, tārā nē tārā hāthē, tārā kārya para pāṇī phēravāvī jāśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-05-01 1992-05-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15843 તારીને તારી જીદ તો તને, તારા ને તારા હાથે, તારા કાર્ય પર પાણી ફેરવાવી જાશે તારીને તારી જીદ તો તને, તારા ને તારા હાથે, તારા કાર્ય પર પાણી ફેરવાવી જાશે

કરી ના શકશે નુકસાન બીજા તને જેટલું, એટલું તને એ તો કરી જાશે

ધીરેને ધીરે જ્યાં એ વધતી જાશે, તારા દુશ્મન, અહંને હવાલે તને એ કરી જશે

વધી જાશે એટલી સમાધાનના દ્વાર, અપનાવવાના બંધ એ તો કરી જાશે

સાચું કે ખોટું, ચાલશે ના કાંઈ ત્યાં બીજું, જીદ એ તો જીવનમાં જીદ ગણાશે

સાચ કર્યું હશે સાચું, જીદમાં થાશે એક જો ખોટું, બધું એ તો એ ધોઈ જાશે

છૂટી ના શકશે એ તો જલદી, થાતા નુકશાનનો અંદાજ ના આવવા દેશે

નડશે એ તો તને, નડશે બીજાને, નડતર ને નડતર ઊભી એ તો કરી જાશે

જીદમાંને જીદમાં યુદ્ધો ખેલાયા, ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરી એની, એ તો જાશે

જીદમાં જો સુખ સાચું મળે, જીવનમાં જીદની તો બોલબાલા થઈ જાશે
View Original Increase Font Decrease Font


તારીને તારી જીદ તો તને, તારા ને તારા હાથે, તારા કાર્ય પર પાણી ફેરવાવી જાશે

કરી ના શકશે નુકસાન બીજા તને જેટલું, એટલું તને એ તો કરી જાશે

ધીરેને ધીરે જ્યાં એ વધતી જાશે, તારા દુશ્મન, અહંને હવાલે તને એ કરી જશે

વધી જાશે એટલી સમાધાનના દ્વાર, અપનાવવાના બંધ એ તો કરી જાશે

સાચું કે ખોટું, ચાલશે ના કાંઈ ત્યાં બીજું, જીદ એ તો જીવનમાં જીદ ગણાશે

સાચ કર્યું હશે સાચું, જીદમાં થાશે એક જો ખોટું, બધું એ તો એ ધોઈ જાશે

છૂટી ના શકશે એ તો જલદી, થાતા નુકશાનનો અંદાજ ના આવવા દેશે

નડશે એ તો તને, નડશે બીજાને, નડતર ને નડતર ઊભી એ તો કરી જાશે

જીદમાંને જીદમાં યુદ્ધો ખેલાયા, ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરી એની, એ તો જાશે

જીદમાં જો સુખ સાચું મળે, જીવનમાં જીદની તો બોલબાલા થઈ જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārīnē tārī jīda tō tanē, tārā nē tārā hāthē, tārā kārya para pāṇī phēravāvī jāśē

karī nā śakaśē nukasāna bījā tanē jēṭaluṁ, ēṭaluṁ tanē ē tō karī jāśē

dhīrēnē dhīrē jyāṁ ē vadhatī jāśē, tārā duśmana, ahaṁnē havālē tanē ē karī jaśē

vadhī jāśē ēṭalī samādhānanā dvāra, apanāvavānā baṁdha ē tō karī jāśē

sācuṁ kē khōṭuṁ, cālaśē nā kāṁī tyāṁ bījuṁ, jīda ē tō jīvanamāṁ jīda gaṇāśē

sāca karyuṁ haśē sācuṁ, jīdamāṁ thāśē ēka jō khōṭuṁ, badhuṁ ē tō ē dhōī jāśē

chūṭī nā śakaśē ē tō jaladī, thātā nukaśānanō aṁdāja nā āvavā dēśē

naḍaśē ē tō tanē, naḍaśē bījānē, naḍatara nē naḍatara ūbhī ē tō karī jāśē

jīdamāṁnē jīdamāṁ yuddhō khēlāyā, itihāsa sākṣī pūrī ēnī, ē tō jāśē

jīdamāṁ jō sukha sācuṁ malē, jīvanamāṁ jīdanī tō bōlabālā thaī jāśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3856 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...385338543855...Last