Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3865 | Date: 05-May-1992
તને તારું છે, સહુને સહુનું છે, સ્વમાન સહુને સહુનું વ્હાલું છે
Tanē tāruṁ chē, sahunē sahunuṁ chē, svamāna sahunē sahunuṁ vhāluṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3865 | Date: 05-May-1992

તને તારું છે, સહુને સહુનું છે, સ્વમાન સહુને સહુનું વ્હાલું છે

  No Audio

tanē tāruṁ chē, sahunē sahunuṁ chē, svamāna sahunē sahunuṁ vhāluṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-05-05 1992-05-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15852 તને તારું છે, સહુને સહુનું છે, સ્વમાન સહુને સહુનું વ્હાલું છે તને તારું છે, સહુને સહુનું છે, સ્વમાન સહુને સહુનું વ્હાલું છે

સહી લેવું પડે, અપમાન ભલે, મજબૂરીનું એ તો લહાણું છે

કરી અપમાન અન્યનું, મિટયા સંતોષ વિના શું મળવાનું છે

હણી સ્વમાન અન્યનું, હાથમાં તારા તો, એમાં શું આવવાનું છે

છે કોશિશો જગમાં તો સહુની, હણાય ના સ્વમાન એ જોવાની છે

કર્યું જ્યાં અપમાન અન્યનું, વસતા એમાં પ્રભુને દુઃખ આપ્યું છે

રાખી ના શક્યા કાબૂ ખુદ પર, પ્રદર્શન એનું થાતું આવ્યું છે

શોભે ના જીવનમાં એ તો, જીવનમાં સહુએ એ તો ત્યજવાનું છે

કરીશ અપમાન જ્યાં તું, તારા ધરમ પર પાણી ફરવાનું છે

વિના કારણ હણીશ સ્વમાન અન્યનું, વેર ત્યાં તો બંધાવાનું છે
View Original Increase Font Decrease Font


તને તારું છે, સહુને સહુનું છે, સ્વમાન સહુને સહુનું વ્હાલું છે

સહી લેવું પડે, અપમાન ભલે, મજબૂરીનું એ તો લહાણું છે

કરી અપમાન અન્યનું, મિટયા સંતોષ વિના શું મળવાનું છે

હણી સ્વમાન અન્યનું, હાથમાં તારા તો, એમાં શું આવવાનું છે

છે કોશિશો જગમાં તો સહુની, હણાય ના સ્વમાન એ જોવાની છે

કર્યું જ્યાં અપમાન અન્યનું, વસતા એમાં પ્રભુને દુઃખ આપ્યું છે

રાખી ના શક્યા કાબૂ ખુદ પર, પ્રદર્શન એનું થાતું આવ્યું છે

શોભે ના જીવનમાં એ તો, જીવનમાં સહુએ એ તો ત્યજવાનું છે

કરીશ અપમાન જ્યાં તું, તારા ધરમ પર પાણી ફરવાનું છે

વિના કારણ હણીશ સ્વમાન અન્યનું, વેર ત્યાં તો બંધાવાનું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tanē tāruṁ chē, sahunē sahunuṁ chē, svamāna sahunē sahunuṁ vhāluṁ chē

sahī lēvuṁ paḍē, apamāna bhalē, majabūrīnuṁ ē tō lahāṇuṁ chē

karī apamāna anyanuṁ, miṭayā saṁtōṣa vinā śuṁ malavānuṁ chē

haṇī svamāna anyanuṁ, hāthamāṁ tārā tō, ēmāṁ śuṁ āvavānuṁ chē

chē kōśiśō jagamāṁ tō sahunī, haṇāya nā svamāna ē jōvānī chē

karyuṁ jyāṁ apamāna anyanuṁ, vasatā ēmāṁ prabhunē duḥkha āpyuṁ chē

rākhī nā śakyā kābū khuda para, pradarśana ēnuṁ thātuṁ āvyuṁ chē

śōbhē nā jīvanamāṁ ē tō, jīvanamāṁ sahuē ē tō tyajavānuṁ chē

karīśa apamāna jyāṁ tuṁ, tārā dharama para pāṇī pharavānuṁ chē

vinā kāraṇa haṇīśa svamāna anyanuṁ, vēra tyāṁ tō baṁdhāvānuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3865 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...386238633864...Last