Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 101 | Date: 11-Nov-1984
એક નજર કર આ સૃષ્ટિ પર, ઓ વેદોના રચનાર
Ēka najara kara ā sr̥ṣṭi para, ō vēdōnā racanāra

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 101 | Date: 11-Nov-1984

એક નજર કર આ સૃષ્ટિ પર, ઓ વેદોના રચનાર

  No Audio

ēka najara kara ā sr̥ṣṭi para, ō vēdōnā racanāra

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1984-11-11 1984-11-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1590 એક નજર કર આ સૃષ્ટિ પર, ઓ વેદોના રચનાર એક નજર કર આ સૃષ્ટિ પર, ઓ વેદોના રચનાર

હવે વાર ન કરતો પ્રગટ થવામાં, ઓ ગીતાના ગાનાર

માનવ માનવનો વેરી બન્યો છે, ઓ દયાના અવતાર

માતપિતા બંધુભગિનીનાં હૈયાં સુકાણાં, ઓ કૃપાના દાતાર

માનવ ખુદ ભગવાન બનીને કરે ખોટો બુલંદ પ્રચાર

નજીવા સ્વાર્થ ખાતર ગળાં કપાતાં, ઓ સૃષ્ટિના સરજનહાર

અસત્યની બોલબાલા સઘળે દેખાતી, ઓ જગતના રક્ષણહાર

માનવના હૈયામાંથી કેમ તું ભાગ્યો, ઓ માનવને ઘડનાર

સંતો, ભક્તો, ત્રાસેલાના હૈયાની હવે સુણજે તું પુકાર

હવે વાર ન કરતો પ્રગટ થવામાં, ઓ ગીતાના ગાનાર
View Original Increase Font Decrease Font


એક નજર કર આ સૃષ્ટિ પર, ઓ વેદોના રચનાર

હવે વાર ન કરતો પ્રગટ થવામાં, ઓ ગીતાના ગાનાર

માનવ માનવનો વેરી બન્યો છે, ઓ દયાના અવતાર

માતપિતા બંધુભગિનીનાં હૈયાં સુકાણાં, ઓ કૃપાના દાતાર

માનવ ખુદ ભગવાન બનીને કરે ખોટો બુલંદ પ્રચાર

નજીવા સ્વાર્થ ખાતર ગળાં કપાતાં, ઓ સૃષ્ટિના સરજનહાર

અસત્યની બોલબાલા સઘળે દેખાતી, ઓ જગતના રક્ષણહાર

માનવના હૈયામાંથી કેમ તું ભાગ્યો, ઓ માનવને ઘડનાર

સંતો, ભક્તો, ત્રાસેલાના હૈયાની હવે સુણજે તું પુકાર

હવે વાર ન કરતો પ્રગટ થવામાં, ઓ ગીતાના ગાનાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ēka najara kara ā sr̥ṣṭi para, ō vēdōnā racanāra

havē vāra na karatō pragaṭa thavāmāṁ, ō gītānā gānāra

mānava mānavanō vērī banyō chē, ō dayānā avatāra

mātapitā baṁdhubhaginīnāṁ haiyāṁ sukāṇāṁ, ō kr̥pānā dātāra

mānava khuda bhagavāna banīnē karē khōṭō bulaṁda pracāra

najīvā svārtha khātara galāṁ kapātāṁ, ō sr̥ṣṭinā sarajanahāra

asatyanī bōlabālā saghalē dēkhātī, ō jagatanā rakṣaṇahāra

mānavanā haiyāmāṁthī kēma tuṁ bhāgyō, ō mānavanē ghaḍanāra

saṁtō, bhaktō, trāsēlānā haiyānī havē suṇajē tuṁ pukāra

havē vāra na karatō pragaṭa thavāmāṁ, ō gītānā gānāra
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here kakaji shows his reverence for the Divine Mother:

Just cast a glance on this universe, O the creator of the Vedas

Now do not be late in appearing, O the singer of the Bhagavadgita

A man is the enemy of the other, O the compassionate one

Mother father, brother and sister, the hearts have been lonely, O the loving Giver

The man thinks himself to be God, does false propaganda

For a small selfish motive, many throats are slit, O the creator of the universe

The lies are seen everywhere, O the protector of the world

Why did you run away from the man’s heart, O the creator of man

Saints, devotees who are troubled, now you listen to their call

Now do not delay Your appearance, O the chanting of the Bhagavadgita.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 101 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...100101102...Last