BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3921 | Date: 31-May-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

જીવન તો છે, સુખદુઃખનો તો સરવાળો રે, સુખદુઃખનો તો સરવાળો

  No Audio

Jeevan To Che, Sukhdukhno To Sarvaalo Re, Sukhdukhno To Saravaalo

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-05-31 1992-05-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15908 જીવન તો છે, સુખદુઃખનો તો સરવાળો રે, સુખદુઃખનો તો સરવાળો જીવન તો છે, સુખદુઃખનો તો સરવાળો રે, સુખદુઃખનો તો સરવાળો
કર્મે કર્મે, ક્ષણે ક્ષણે, મંડાતોને મંડાતો રહેશે રે, એનો તો સરવાળો
કર્મે કર્મે, પથરાતો રહેશે રે, જીવનમાં, પાપ પુણ્યનો તો પથારો
સફળતા નિષ્ફળતા રે જીવનમાં, કરતા રહેશે રે, સુખદુઃખનો તો ઉતારો
પળે પળે વધતોને ઘટતો રહેશે રે, જીવનમાં એનો તો વારો
ચાહે સહુ ખાલી, સુખ તો જીવનમાં આવે સાથે, દુઃખનો ભી તો વારો
છૂટતો નથી રે જીવનમાં સુખદુઃખનો, એકબીજાનો તો સથવારો
રચતા રહ્યા ને તૂટતા રહ્યા, સહુના જીવનમાં તો, આશાના મિનારો
Gujarati Bhajan no. 3921 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જીવન તો છે, સુખદુઃખનો તો સરવાળો રે, સુખદુઃખનો તો સરવાળો
કર્મે કર્મે, ક્ષણે ક્ષણે, મંડાતોને મંડાતો રહેશે રે, એનો તો સરવાળો
કર્મે કર્મે, પથરાતો રહેશે રે, જીવનમાં, પાપ પુણ્યનો તો પથારો
સફળતા નિષ્ફળતા રે જીવનમાં, કરતા રહેશે રે, સુખદુઃખનો તો ઉતારો
પળે પળે વધતોને ઘટતો રહેશે રે, જીવનમાં એનો તો વારો
ચાહે સહુ ખાલી, સુખ તો જીવનમાં આવે સાથે, દુઃખનો ભી તો વારો
છૂટતો નથી રે જીવનમાં સુખદુઃખનો, એકબીજાનો તો સથવારો
રચતા રહ્યા ને તૂટતા રહ્યા, સહુના જીવનમાં તો, આશાના મિનારો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jīvana tō chē, sukhaduḥkhanō tō saravālō rē, sukhaduḥkhanō tō saravālō
karmē karmē, kṣaṇē kṣaṇē, maṁḍātōnē maṁḍātō rahēśē rē, ēnō tō saravālō
karmē karmē, patharātō rahēśē rē, jīvanamāṁ, pāpa puṇyanō tō pathārō
saphalatā niṣphalatā rē jīvanamāṁ, karatā rahēśē rē, sukhaduḥkhanō tō utārō
palē palē vadhatōnē ghaṭatō rahēśē rē, jīvanamāṁ ēnō tō vārō
cāhē sahu khālī, sukha tō jīvanamāṁ āvē sāthē, duḥkhanō bhī tō vārō
chūṭatō nathī rē jīvanamāṁ sukhaduḥkhanō, ēkabījānō tō sathavārō
racatā rahyā nē tūṭatā rahyā, sahunā jīvanamāṁ tō, āśānā minārō
First...39163917391839193920...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall