Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3923 | Date: 01-Jun-1992
રાખ્યું તેવું રહેશે રે, મન તો તારું, રાખ્યું તેવું તો રહેશે
Rākhyuṁ tēvuṁ rahēśē rē, mana tō tāruṁ, rākhyuṁ tēvuṁ tō rahēśē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 3923 | Date: 01-Jun-1992

રાખ્યું તેવું રહેશે રે, મન તો તારું, રાખ્યું તેવું તો રહેશે

  No Audio

rākhyuṁ tēvuṁ rahēśē rē, mana tō tāruṁ, rākhyuṁ tēvuṁ tō rahēśē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1992-06-01 1992-06-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15910 રાખ્યું તેવું રહેશે રે, મન તો તારું, રાખ્યું તેવું તો રહેશે રાખ્યું તેવું રહેશે રે, મન તો તારું, રાખ્યું તેવું તો રહેશે

રાખવું ચોખ્ખું કે રાખવું મેલું, તારા ને તારા હાથમાં તો એ હશે

તનના ધરમ છે જુદા, મનનાં ભી છે જુદા, ચોખ્ખા રાખવા પડશે

રહતો ના બેદરકાર તું એમાં, જ્યાં એ તો સાથેને સાથે રહેશે

ખેંચાશે તન જ્યાં, એ તો દેખાશે, ખેંચાશે તો મન જ્યાં, ના એ તો દેખાશે

બહારના શત્રુ તો રોકી રાખશે, આંતર શત્રુ તાર, ઉત્પાત મચાવશે

તન તો આગળ પાછળ હટતું રહેશે, મન જગમાં ક્યાંને ક્યાં પહોંચી જાશે

કરવું કેવું, રાખવું કેવું, કરી પાકો વિચાર, સદા અમલમાં એ મૂકજે
Increase Font Decrease Font

રાખ્યું તેવું રહેશે રે, મન તો તારું, રાખ્યું તેવું તો રહેશે

રાખવું ચોખ્ખું કે રાખવું મેલું, તારા ને તારા હાથમાં તો એ હશે

તનના ધરમ છે જુદા, મનનાં ભી છે જુદા, ચોખ્ખા રાખવા પડશે

રહતો ના બેદરકાર તું એમાં, જ્યાં એ તો સાથેને સાથે રહેશે

ખેંચાશે તન જ્યાં, એ તો દેખાશે, ખેંચાશે તો મન જ્યાં, ના એ તો દેખાશે

બહારના શત્રુ તો રોકી રાખશે, આંતર શત્રુ તાર, ઉત્પાત મચાવશે

તન તો આગળ પાછળ હટતું રહેશે, મન જગમાં ક્યાંને ક્યાં પહોંચી જાશે

કરવું કેવું, રાખવું કેવું, કરી પાકો વિચાર, સદા અમલમાં એ મૂકજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
rākhyuṁ tēvuṁ rahēśē rē, mana tō tāruṁ, rākhyuṁ tēvuṁ tō rahēśē

rākhavuṁ cōkhkhuṁ kē rākhavuṁ mēluṁ, tārā nē tārā hāthamāṁ tō ē haśē

tananā dharama chē judā, mananāṁ bhī chē judā, cōkhkhā rākhavā paḍaśē

rahatō nā bēdarakāra tuṁ ēmāṁ, jyāṁ ē tō sāthēnē sāthē rahēśē

khēṁcāśē tana jyāṁ, ē tō dēkhāśē, khēṁcāśē tō mana jyāṁ, nā ē tō dēkhāśē

bahāranā śatru tō rōkī rākhaśē, āṁtara śatru tāra, utpāta macāvaśē

tana tō āgala pāchala haṭatuṁ rahēśē, mana jagamāṁ kyāṁnē kyāṁ pahōṁcī jāśē

karavuṁ kēvuṁ, rākhavuṁ kēvuṁ, karī pākō vicāra, sadā amalamāṁ ē mūkajē
Gujarati Bhajan no. 3923 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...391939203921...Last