BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3939 | Date: 08-Jun-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવ્યો જગમાં લઈને એને તું સાથે, રહ્યું ના એ તો, સાથેને સાથે

  No Audio

Aavya Jagama Laine Ene Tu Saathe, Rahyu Na E To , Saathene Saathe

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-06-08 1992-06-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15926 આવ્યો જગમાં લઈને એને તું સાથે, રહ્યું ના એ તો, સાથેને સાથે આવ્યો જગમાં લઈને એને તું સાથે, રહ્યું ના એ તો, સાથેને સાથે
છે આ કહાની તો, તારીને તારા મનની (2)
કરશે ક્યારે એ તો શું, પહોંચશે ક્યારે એ તો, ક્યાં ના એ તો કહી શકાશે - છે...
દેખાયે ના એ તો જગમાં, અનુભવમાં તોયે એ તો અનુભવાશે - છે...
કદી ગમશે એને એક, કદી ગમશે એને બીજું, ગમશે શું, ના એ તો કહેવાશે - છે...
કરાવે સુખદુઃખનો અનુભવ, જોડાય જ્યારે જેવી રીતે એ તો જેની સાથે - છે...
રહી સાથેને સાથે, ખાશે ના દયા એ તો તારી, દોડતુંને દોડાવતું એ તો રહેશે - છે...
કરીશ યત્નો લેવા એને કાબૂમાં, ક્યારેક આવશે હાથમાં, પાછું એ તો છટકી જાશે - છે...
ખાતો ના દયા એની તું, બનજે મક્કમ એમાં તું, હાથમાં ત્યારે એ તો આવશે - છે...
મળશે જ્યાં, પૂરો એનો સાથ, પ્રભુદર્શન આવશે ત્યારે તો તારે હાથ - છે...
Gujarati Bhajan no. 3939 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવ્યો જગમાં લઈને એને તું સાથે, રહ્યું ના એ તો, સાથેને સાથે
છે આ કહાની તો, તારીને તારા મનની (2)
કરશે ક્યારે એ તો શું, પહોંચશે ક્યારે એ તો, ક્યાં ના એ તો કહી શકાશે - છે...
દેખાયે ના એ તો જગમાં, અનુભવમાં તોયે એ તો અનુભવાશે - છે...
કદી ગમશે એને એક, કદી ગમશે એને બીજું, ગમશે શું, ના એ તો કહેવાશે - છે...
કરાવે સુખદુઃખનો અનુભવ, જોડાય જ્યારે જેવી રીતે એ તો જેની સાથે - છે...
રહી સાથેને સાથે, ખાશે ના દયા એ તો તારી, દોડતુંને દોડાવતું એ તો રહેશે - છે...
કરીશ યત્નો લેવા એને કાબૂમાં, ક્યારેક આવશે હાથમાં, પાછું એ તો છટકી જાશે - છે...
ખાતો ના દયા એની તું, બનજે મક્કમ એમાં તું, હાથમાં ત્યારે એ તો આવશે - છે...
મળશે જ્યાં, પૂરો એનો સાથ, પ્રભુદર્શન આવશે ત્યારે તો તારે હાથ - છે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvyō jagamāṁ laīnē ēnē tuṁ sāthē, rahyuṁ nā ē tō, sāthēnē sāthē
chē ā kahānī tō, tārīnē tārā mananī (2)
karaśē kyārē ē tō śuṁ, pahōṁcaśē kyārē ē tō, kyāṁ nā ē tō kahī śakāśē - chē...
dēkhāyē nā ē tō jagamāṁ, anubhavamāṁ tōyē ē tō anubhavāśē - chē...
kadī gamaśē ēnē ēka, kadī gamaśē ēnē bījuṁ, gamaśē śuṁ, nā ē tō kahēvāśē - chē...
karāvē sukhaduḥkhanō anubhava, jōḍāya jyārē jēvī rītē ē tō jēnī sāthē - chē...
rahī sāthēnē sāthē, khāśē nā dayā ē tō tārī, dōḍatuṁnē dōḍāvatuṁ ē tō rahēśē - chē...
karīśa yatnō lēvā ēnē kābūmāṁ, kyārēka āvaśē hāthamāṁ, pāchuṁ ē tō chaṭakī jāśē - chē...
khātō nā dayā ēnī tuṁ, banajē makkama ēmāṁ tuṁ, hāthamāṁ tyārē ē tō āvaśē - chē...
malaśē jyāṁ, pūrō ēnō sātha, prabhudarśana āvaśē tyārē tō tārē hātha - chē...
First...39363937393839393940...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall