Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3970 | Date: 21-Jun-1992
કેમ કહેવું, કોને કહેવું, ક્યારે કહેવું પડશે શીખવું, પહેલું આ તો જીવનમાં
Kēma kahēvuṁ, kōnē kahēvuṁ, kyārē kahēvuṁ paḍaśē śīkhavuṁ, pahēluṁ ā tō jīvanamāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3970 | Date: 21-Jun-1992

કેમ કહેવું, કોને કહેવું, ક્યારે કહેવું પડશે શીખવું, પહેલું આ તો જીવનમાં

  No Audio

kēma kahēvuṁ, kōnē kahēvuṁ, kyārē kahēvuṁ paḍaśē śīkhavuṁ, pahēluṁ ā tō jīvanamāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-06-21 1992-06-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15957 કેમ કહેવું, કોને કહેવું, ક્યારે કહેવું પડશે શીખવું, પહેલું આ તો જીવનમાં કેમ કહેવું, કોને કહેવું, ક્યારે કહેવું પડશે શીખવું, પહેલું આ તો જીવનમાં

લાગશે ખોટું કોને, કેમ ને ક્યારે કહેવાશે નહિ, આ તો જીવનમાં

રહેશે અને રહે છે, બદલાતાં વિચારોને મન તો જ્યાં, હજારવાર દિવસમાં

વૃત્તિઓને વૃત્તિઓ રહે સહુની તો જુદી, જુદીને જુદી તો જ્યાં જીવનમાં

રહ્યાં છે અને રહે છે સહુના તો મન જકડાયેલા, જુદી જુદી મુસીબતો ને પ્રસંગોમાં

છે આનંદના વિષય જગમાં સહુના તો જુદા, કરતા વાત લેવા પડશે એને લક્ષ્યમાં

રાખવી પડશે મીઠાશ હૈયાની તો તારી, એમાં તો ભરી, સદા તારી એ વાતમાં

ક્યારે કહેવું ને કેટલું કહેવું, પડશે રહેવું જાગૃત સદા, જીવનમાં એ કહેવામાં
View Original Increase Font Decrease Font


કેમ કહેવું, કોને કહેવું, ક્યારે કહેવું પડશે શીખવું, પહેલું આ તો જીવનમાં

લાગશે ખોટું કોને, કેમ ને ક્યારે કહેવાશે નહિ, આ તો જીવનમાં

રહેશે અને રહે છે, બદલાતાં વિચારોને મન તો જ્યાં, હજારવાર દિવસમાં

વૃત્તિઓને વૃત્તિઓ રહે સહુની તો જુદી, જુદીને જુદી તો જ્યાં જીવનમાં

રહ્યાં છે અને રહે છે સહુના તો મન જકડાયેલા, જુદી જુદી મુસીબતો ને પ્રસંગોમાં

છે આનંદના વિષય જગમાં સહુના તો જુદા, કરતા વાત લેવા પડશે એને લક્ષ્યમાં

રાખવી પડશે મીઠાશ હૈયાની તો તારી, એમાં તો ભરી, સદા તારી એ વાતમાં

ક્યારે કહેવું ને કેટલું કહેવું, પડશે રહેવું જાગૃત સદા, જીવનમાં એ કહેવામાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kēma kahēvuṁ, kōnē kahēvuṁ, kyārē kahēvuṁ paḍaśē śīkhavuṁ, pahēluṁ ā tō jīvanamāṁ

lāgaśē khōṭuṁ kōnē, kēma nē kyārē kahēvāśē nahi, ā tō jīvanamāṁ

rahēśē anē rahē chē, badalātāṁ vicārōnē mana tō jyāṁ, hajāravāra divasamāṁ

vr̥ttiōnē vr̥ttiō rahē sahunī tō judī, judīnē judī tō jyāṁ jīvanamāṁ

rahyāṁ chē anē rahē chē sahunā tō mana jakaḍāyēlā, judī judī musībatō nē prasaṁgōmāṁ

chē ānaṁdanā viṣaya jagamāṁ sahunā tō judā, karatā vāta lēvā paḍaśē ēnē lakṣyamāṁ

rākhavī paḍaśē mīṭhāśa haiyānī tō tārī, ēmāṁ tō bharī, sadā tārī ē vātamāṁ

kyārē kahēvuṁ nē kēṭaluṁ kahēvuṁ, paḍaśē rahēvuṁ jāgr̥ta sadā, jīvanamāṁ ē kahēvāmāṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3970 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...396739683969...Last