BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3976 | Date: 22-Jun-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

સૂનું છે રે જીવન, સૂનું છે જ્યાં, તારું તો મન

  No Audio

Suni Che Re Jeevan, Sunu Che Jyaa, Taaru To Man

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-06-22 1992-06-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15963 સૂનું છે રે જીવન, સૂનું છે જ્યાં, તારું તો મન સૂનું છે રે જીવન, સૂનું છે જ્યાં, તારું તો મન
કાં હશે એ તો થાક્યું, કાં હશે બન્યું પ્રભુમાં તો લય - સૂનું...
છૂટે ના આદત જલદી એની, બન્યું હશે જ્યાં તન્મય - સૂનું...
કરે ઉત્પાત એ તો ઊભો ઘણો, બને જ્યાં એ સ્વાર્થમય - સૂનું...
કરે શાંતિ એ તો ઊભી, છોડી પ્રકૃતિ, થાય પ્રભુમાં જ્યાં એ વિલય - સૂનું...
નથી તન તો એનું, નથી ધન એનું, કરશે એને તો શું મન - સૂનું...
રંગે રંગ છે, રંગ અનોખા એના, દેખાય ના જીવનમાં તોયે એના રંગ - સૂનું...
છૂટે ના કે છોડે ના જીવનમાં, જાગ્યો જ્યાં એનામાં કોઈ તરંગ - સૂનું...
લાગે ના કે રહેશે ના, એ તો સૂનું, રહે ભર્યો એમાં જો ઉમંગ - સૂનું...
બન્યું હશે કે રહેશે જીવનમાં એ મજબૂત, પચશે જીવનમાં તો હર પ્રસંગ - સૂનું
Gujarati Bhajan no. 3976 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સૂનું છે રે જીવન, સૂનું છે જ્યાં, તારું તો મન
કાં હશે એ તો થાક્યું, કાં હશે બન્યું પ્રભુમાં તો લય - સૂનું...
છૂટે ના આદત જલદી એની, બન્યું હશે જ્યાં તન્મય - સૂનું...
કરે ઉત્પાત એ તો ઊભો ઘણો, બને જ્યાં એ સ્વાર્થમય - સૂનું...
કરે શાંતિ એ તો ઊભી, છોડી પ્રકૃતિ, થાય પ્રભુમાં જ્યાં એ વિલય - સૂનું...
નથી તન તો એનું, નથી ધન એનું, કરશે એને તો શું મન - સૂનું...
રંગે રંગ છે, રંગ અનોખા એના, દેખાય ના જીવનમાં તોયે એના રંગ - સૂનું...
છૂટે ના કે છોડે ના જીવનમાં, જાગ્યો જ્યાં એનામાં કોઈ તરંગ - સૂનું...
લાગે ના કે રહેશે ના, એ તો સૂનું, રહે ભર્યો એમાં જો ઉમંગ - સૂનું...
બન્યું હશે કે રહેશે જીવનમાં એ મજબૂત, પચશે જીવનમાં તો હર પ્રસંગ - સૂનું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
sūnuṁ chē rē jīvana, sūnuṁ chē jyāṁ, tāruṁ tō mana
kāṁ haśē ē tō thākyuṁ, kāṁ haśē banyuṁ prabhumāṁ tō laya - sūnuṁ...
chūṭē nā ādata jaladī ēnī, banyuṁ haśē jyāṁ tanmaya - sūnuṁ...
karē utpāta ē tō ūbhō ghaṇō, banē jyāṁ ē svārthamaya - sūnuṁ...
karē śāṁti ē tō ūbhī, chōḍī prakr̥ti, thāya prabhumāṁ jyāṁ ē vilaya - sūnuṁ...
nathī tana tō ēnuṁ, nathī dhana ēnuṁ, karaśē ēnē tō śuṁ mana - sūnuṁ...
raṁgē raṁga chē, raṁga anōkhā ēnā, dēkhāya nā jīvanamāṁ tōyē ēnā raṁga - sūnuṁ...
chūṭē nā kē chōḍē nā jīvanamāṁ, jāgyō jyāṁ ēnāmāṁ kōī taraṁga - sūnuṁ...
lāgē nā kē rahēśē nā, ē tō sūnuṁ, rahē bharyō ēmāṁ jō umaṁga - sūnuṁ...
banyuṁ haśē kē rahēśē jīvanamāṁ ē majabūta, pacaśē jīvanamāṁ tō hara prasaṁga - sūnuṁ
First...39713972397339743975...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall