Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3976 | Date: 22-Jun-1992
સૂનું છે રે જીવન, સૂનું છે જ્યાં, તારું તો મન
Sūnuṁ chē rē jīvana, sūnuṁ chē jyāṁ, tāruṁ tō mana

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3976 | Date: 22-Jun-1992

સૂનું છે રે જીવન, સૂનું છે જ્યાં, તારું તો મન

  No Audio

sūnuṁ chē rē jīvana, sūnuṁ chē jyāṁ, tāruṁ tō mana

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-06-22 1992-06-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15963 સૂનું છે રે જીવન, સૂનું છે જ્યાં, તારું તો મન સૂનું છે રે જીવન, સૂનું છે જ્યાં, તારું તો મન

કાં હશે એ તો થાક્યું, કાં હશે બન્યું પ્રભુમાં તો લય - સૂનું...

છૂટે ના આદત જલદી એની, બન્યું હશે જ્યાં તન્મય - સૂનું...

કરે ઉત્પાત એ તો ઊભો ઘણો, બને જ્યાં એ સ્વાર્થમય - સૂનું...

કરે શાંતિ એ તો ઊભી, છોડી પ્રકૃતિ, થાય પ્રભુમાં જ્યાં એ વિલય - સૂનું...

નથી તન તો એનું, નથી ધન એનું, કરશે એને તો શું મન - સૂનું...

રંગે રંગ છે, રંગ અનોખા એના, દેખાય ના જીવનમાં તોયે એના રંગ - સૂનું...

છૂટે ના કે છોડે ના જીવનમાં, જાગ્યો જ્યાં એનામાં કોઈ તરંગ - સૂનું...

લાગે ના કે રહેશે ના, એ તો સૂનું, રહે ભર્યો એમાં જો ઉમંગ - સૂનું...

બન્યું હશે કે રહેશે જીવનમાં એ મજબૂત, પચશે જીવનમાં તો હર પ્રસંગ - સૂનું
View Original Increase Font Decrease Font


સૂનું છે રે જીવન, સૂનું છે જ્યાં, તારું તો મન

કાં હશે એ તો થાક્યું, કાં હશે બન્યું પ્રભુમાં તો લય - સૂનું...

છૂટે ના આદત જલદી એની, બન્યું હશે જ્યાં તન્મય - સૂનું...

કરે ઉત્પાત એ તો ઊભો ઘણો, બને જ્યાં એ સ્વાર્થમય - સૂનું...

કરે શાંતિ એ તો ઊભી, છોડી પ્રકૃતિ, થાય પ્રભુમાં જ્યાં એ વિલય - સૂનું...

નથી તન તો એનું, નથી ધન એનું, કરશે એને તો શું મન - સૂનું...

રંગે રંગ છે, રંગ અનોખા એના, દેખાય ના જીવનમાં તોયે એના રંગ - સૂનું...

છૂટે ના કે છોડે ના જીવનમાં, જાગ્યો જ્યાં એનામાં કોઈ તરંગ - સૂનું...

લાગે ના કે રહેશે ના, એ તો સૂનું, રહે ભર્યો એમાં જો ઉમંગ - સૂનું...

બન્યું હશે કે રહેશે જીવનમાં એ મજબૂત, પચશે જીવનમાં તો હર પ્રસંગ - સૂનું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sūnuṁ chē rē jīvana, sūnuṁ chē jyāṁ, tāruṁ tō mana

kāṁ haśē ē tō thākyuṁ, kāṁ haśē banyuṁ prabhumāṁ tō laya - sūnuṁ...

chūṭē nā ādata jaladī ēnī, banyuṁ haśē jyāṁ tanmaya - sūnuṁ...

karē utpāta ē tō ūbhō ghaṇō, banē jyāṁ ē svārthamaya - sūnuṁ...

karē śāṁti ē tō ūbhī, chōḍī prakr̥ti, thāya prabhumāṁ jyāṁ ē vilaya - sūnuṁ...

nathī tana tō ēnuṁ, nathī dhana ēnuṁ, karaśē ēnē tō śuṁ mana - sūnuṁ...

raṁgē raṁga chē, raṁga anōkhā ēnā, dēkhāya nā jīvanamāṁ tōyē ēnā raṁga - sūnuṁ...

chūṭē nā kē chōḍē nā jīvanamāṁ, jāgyō jyāṁ ēnāmāṁ kōī taraṁga - sūnuṁ...

lāgē nā kē rahēśē nā, ē tō sūnuṁ, rahē bharyō ēmāṁ jō umaṁga - sūnuṁ...

banyuṁ haśē kē rahēśē jīvanamāṁ ē majabūta, pacaśē jīvanamāṁ tō hara prasaṁga - sūnuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3976 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...397339743975...Last