Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3977 | Date: 23-Jun-1992
લઈ શંકાઓનો સાથ, રહ્યા રાખતા જીવનમાં દૂર, સહુને હૈયાની પાસ
Laī śaṁkāōnō sātha, rahyā rākhatā jīvanamāṁ dūra, sahunē haiyānī pāsa

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3977 | Date: 23-Jun-1992

લઈ શંકાઓનો સાથ, રહ્યા રાખતા જીવનમાં દૂર, સહુને હૈયાની પાસ

  No Audio

laī śaṁkāōnō sātha, rahyā rākhatā jīvanamāṁ dūra, sahunē haiyānī pāsa

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-06-23 1992-06-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15964 લઈ શંકાઓનો સાથ, રહ્યા રાખતા જીવનમાં દૂર, સહુને હૈયાની પાસ લઈ શંકાઓનો સાથ, રહ્યા રાખતા જીવનમાં દૂર, સહુને હૈયાની પાસ

છે જીવનની આ તો કેવી કરુણ કહાની (2)

ખાઈ જીવનમાં તો અહંમાં પછડાટ, ત્યજ્યો ના જીવનમાં તોયે એનો સાથ - છે...

રાખી હૈયે વેરનો ઉકળાટ, કરતા રહ્યા ઊભા તો દુશ્મનોની વણઝાર - છે...

મુખ પર તો એક વાત, હૈયે હોયે બીજી વાત, લેતા રહે જીવનમાં દંભનો સાથ - છે...

છૂટે ના જીવનમાં લોભ લાલચ ને ખોટા વિચાર, મનાવે તોયે ધર્મનો અવતાર - છે...

જોઈએ સહુને જીવનમા માલંમાલ, રુખાં સૂંકા માટે ના જીવનમાં કોઈ તો તૈયાર - છે...

અન્ય કાજે રાખે સહુ પાત્રતાના માપ, ખુદની પાત્રતાનો આવે ના કદી વિચાર - છે...

નીકળે મેળવવા જીવનમાં શાંતિનો સાથ, દેવા કિંમત એની હોય ના તૈયાર - છે...

મેળવવો છે જીવનમાં સહુએ પ્યાર, રહે ભૂલતાં જીવનમાં તો સહુ પ્યાર - છે ...

હૈયાને જ્યાં ટૂંકાવતાને ટૂંકાવતા જાય, ઝીલી ના શકે ત્યાં પ્રભુનો વિસ્તાર - છે...

દુઃખ દર્દથી નથી જીવનમાં કોઈને પ્યાર, તોયે જીવનમાં એને તો સરજતા જાય - છે...

પ્રભુની વ્યાખ્યામાં સહુ અટવાતા જાય, અનુભવ પ્રભુનો એને ક્યાંથી થાય - છે...
View Original Increase Font Decrease Font


લઈ શંકાઓનો સાથ, રહ્યા રાખતા જીવનમાં દૂર, સહુને હૈયાની પાસ

છે જીવનની આ તો કેવી કરુણ કહાની (2)

ખાઈ જીવનમાં તો અહંમાં પછડાટ, ત્યજ્યો ના જીવનમાં તોયે એનો સાથ - છે...

રાખી હૈયે વેરનો ઉકળાટ, કરતા રહ્યા ઊભા તો દુશ્મનોની વણઝાર - છે...

મુખ પર તો એક વાત, હૈયે હોયે બીજી વાત, લેતા રહે જીવનમાં દંભનો સાથ - છે...

છૂટે ના જીવનમાં લોભ લાલચ ને ખોટા વિચાર, મનાવે તોયે ધર્મનો અવતાર - છે...

જોઈએ સહુને જીવનમા માલંમાલ, રુખાં સૂંકા માટે ના જીવનમાં કોઈ તો તૈયાર - છે...

અન્ય કાજે રાખે સહુ પાત્રતાના માપ, ખુદની પાત્રતાનો આવે ના કદી વિચાર - છે...

નીકળે મેળવવા જીવનમાં શાંતિનો સાથ, દેવા કિંમત એની હોય ના તૈયાર - છે...

મેળવવો છે જીવનમાં સહુએ પ્યાર, રહે ભૂલતાં જીવનમાં તો સહુ પ્યાર - છે ...

હૈયાને જ્યાં ટૂંકાવતાને ટૂંકાવતા જાય, ઝીલી ના શકે ત્યાં પ્રભુનો વિસ્તાર - છે...

દુઃખ દર્દથી નથી જીવનમાં કોઈને પ્યાર, તોયે જીવનમાં એને તો સરજતા જાય - છે...

પ્રભુની વ્યાખ્યામાં સહુ અટવાતા જાય, અનુભવ પ્રભુનો એને ક્યાંથી થાય - છે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

laī śaṁkāōnō sātha, rahyā rākhatā jīvanamāṁ dūra, sahunē haiyānī pāsa

chē jīvananī ā tō kēvī karuṇa kahānī (2)

khāī jīvanamāṁ tō ahaṁmāṁ pachaḍāṭa, tyajyō nā jīvanamāṁ tōyē ēnō sātha - chē...

rākhī haiyē vēranō ukalāṭa, karatā rahyā ūbhā tō duśmanōnī vaṇajhāra - chē...

mukha para tō ēka vāta, haiyē hōyē bījī vāta, lētā rahē jīvanamāṁ daṁbhanō sātha - chē...

chūṭē nā jīvanamāṁ lōbha lālaca nē khōṭā vicāra, manāvē tōyē dharmanō avatāra - chē...

jōīē sahunē jīvanamā mālaṁmāla, rukhāṁ sūṁkā māṭē nā jīvanamāṁ kōī tō taiyāra - chē...

anya kājē rākhē sahu pātratānā māpa, khudanī pātratānō āvē nā kadī vicāra - chē...

nīkalē mēlavavā jīvanamāṁ śāṁtinō sātha, dēvā kiṁmata ēnī hōya nā taiyāra - chē...

mēlavavō chē jīvanamāṁ sahuē pyāra, rahē bhūlatāṁ jīvanamāṁ tō sahu pyāra - chē ...

haiyānē jyāṁ ṭūṁkāvatānē ṭūṁkāvatā jāya, jhīlī nā śakē tyāṁ prabhunō vistāra - chē...

duḥkha dardathī nathī jīvanamāṁ kōīnē pyāra, tōyē jīvanamāṁ ēnē tō sarajatā jāya - chē...

prabhunī vyākhyāmāṁ sahu aṭavātā jāya, anubhava prabhunō ēnē kyāṁthī thāya - chē...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3977 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...397339743975...Last